pb.pl
w schowku Tylko dla zalogowanych czytelników
zaloguj się
lub zarejestruj
dodaj do schowka

Czy można w rocznym zeznaniu odzyskać zaliczkę na PIT od odszkodowania

KUP LICENCJĘ
Pin It email print

Pracodawcy często z ostrożności pobierają zaliczki na PIT, wypłacając zadośćuczynienie z programu dobrowolnych odejść. Sądy i skarbówka różnie to traktują.

 

Notowania

ORANGEPL

 - 30 czerwca 2015 r. podatnik zakończył swoją drogę pracowniczą i od 1 lipca przeszedł na emeryturę. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w związku z zaproponowanym przez pracodawcę, programem dobrowolnych odejść. Porozumienie zawierało dwa elementy kwotowe, pierwsza część to odprawa należna na podstawie ustawy, a druga część to dobrowolne odszkodowanie. Czy to prawda, że część dotycząca dobrowolnego odszkodowania jest zwolniona z podatku dochodowego? Jeżeli tak, to jaka jest droga do odzyskania pobranej zaliczki podatku? (Bogdan Z.) 

> Odprawy otrzymane przez pracowników w wyniku ich przystąpienia do programu dobrowolnych odejść (PDO), skutkujących rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stanowią dla pracownika przychód opodatkowany PIT. Ustawa o PIT co prawda zwalnia z podatku otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie odrębnych przepisów, ale z wyłączeniem odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie wyżej wymienionej ustawy (art. 21 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy o PIT). Dlatego pracodawca słusznie pobrał od kwoty odprawy zaliczkę na podatek.

Mniej jednoznacznie przedstawia się kwestia odszkodowań i zadośćuczynień przyznawanych przez zakład pracy odchodzącym pracownikom na podstawie postanowień regulaminowych PDO. W mojej ocenie w tym przypadku istnieją jednak podstawy aby twierdzić, że zaliczka na podatek dochodowy od wypłaconego odszkodowania została pobrana niesłusznie i dochodzić jej zwrotu (gdyby ustawodawca chciał opodatkować również odszkodowania, wymieniłby je również – obok odpraw – w wyżej cytowanym przepisie wyłączającym ze zwolnienia z opodatkowania określone przysporzenia otrzymywane na podstawie ustawy szczególnej).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT,  wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w kodeksie pracy, z pewnymi wyjątkami wskazanymi wprost w ustawie. 

W praktyce, organy podatkowe i sądy różnie interpretują ten przepis.

Pierwsze podejście jest pozytywne dla podatników. Zakłada ono, że skoro Regulamin PDO stanowi normatywne źródło prawa pracy, a uzyskane na jego podstawie świadczenie ma charakter rekompensaty za brak możliwości osiągania przychodów od dotychczasowego pracodawcy (czyli stanowi zadośćuczynienie), to powinno korzystać ze zwolnienia z opodatkowania  na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3) ustawy o PIT. Takie stanowisko przedstawił m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 stycznia 2016 r. (sygn. IPPB4/4511-1328/15-2/MS2) oraz dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 14 stycznia 2016 r. (sygn. IPTPB2/4511-652/15-2/IL). 

Druga linia orzecznicza jest mniej przychylna podatnikom i zakłada, że aby świadczenie korzystało ze zwolnienia z PIT, obowiązek jego wypłaty musi wynikać wprost z ustawy lub rozporządzenia z zakresu prawa pracy. Dla skorzystania ze zwolnienia znaczenie będzie mieć, czy PDO ma umocowanie w innych opartych na ustawach postanowieniach układów zbiorowych pracy, porozumieniach zbiorowych, regulaminach lub statutach. Samo dobrowolnie zawierane porozumienie pomiędzy pracownikiem i pracodawcą nie uprawnia do zwolnienia wypłacanego odszkodowania/zadośćuczynienia z PIT. Takie podejście zaprezentował m.in. WSA w Gdańsku w wyroku z 23 września 2014 r. sygn. I SA/Gd 571/14 oraz dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 29 stycznia 2016 r. (sygn. IPTPB2/4511-654/15-3/EC).

Mając na względzie te nieścisłości, pracodawcy wypłacając odszkodowanie/zadośćuczynienie często działają ostrożnie i na wszelki wypadek pobierają należność na podatek dochodowy. 

Niemniej, podatnik może dochodzić zwrotu pobranej zaliczki. W tym celu, powinien w rozliczeniu rocznym PIT-37:

•wykazać przychód z PIT-11 pomniejszony o przychód z uzyskanego odszkodowania/zadośćuczynienia (przychodów zwolnionych nie wskazuje się w zeznaniu rocznym),

•wskazać kwotę zaliczek faktycznie pobranych przez pracodawcę.

Wówczas powstanie różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatnika (pracodawcę). Różnica ta będzie nadpłatą do zwrotu na rachunek bankowy podatnika.

Najprawdopodobniej, weryfikując rozliczenie roczne za 2015 r. urząd skarbowy poprosi o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zeznaniem podatkowym PIT-37, a wystawioną informacją PIT-11 od pracodawcy. Podatnik (pracownik) powinien wówczas powołać się na zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 3) ustawy o PIT. Niemniej, istnieje ryzyko, że organy będą próbowały kwestionować prawo do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia.

Istnieje również druga możliwość. Podatnik może złożyć zeznanie roczne, wykazując przychód oraz zaliczki zgodnie z informacją PIT-11, a następnie skorygować swoje zeznanie, składając wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty. We wniosku będzie możliwość przedstawienia swojego stanowiska oraz argumentów przemawiających za możliwością skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 3) ustawy o PIT. Niemniej również w tym przypadku należy liczyć się z tym, że organ może odmówić stwierdzenia nadpłaty. 

Odpowiedzi udzieliła:

Magdalena Skop - aplikant radcowski, starszy konsultant w Crido Taxand. Autorka m.in. komentarzy na blogu podatkowym ekspertów Crido Taxand podatkiwbiznesie.pl, dotyczącym CIT, PIT, VAT, cen transferowych i sporów podatkowych.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu izamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu. Zapoznaj się z regulaminem.

Teksty Polskiej Agencji Prasowej

Komentarze

Wiadomości dnia na www.pb.pl


News

Ważny sprawdzian dla Donalda Tuska

Losy CETA będą ważnym...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Snajper 3 nie rzuci świata na kolana  

Snajper 3 to nasza...
News

VI Konferencja Rada Nadzorcza, czyli...

Dlaczego nadzór...
News

Za co klient zapłaci

Seria: Krytycznie Ważne Informacje cz. 003
News

Celem powinien być kompromis

Reaktywacja Rady dialogu...
News

Witamina C nie działa, ale producentom...

Badania kliniczne z...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu