Etyczna Firma

O konkursie

Uczciwe. Rzetelne. Wiarygodne. Przejrzyste. Odpowiedzialne. Świadome. Takie firmy nagrodziliśmy w trzeciej edycji konkursu Etyczna Firma. Konkurs wyłonił firmy prowadzące działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce i wartościach w sposób najbardziej kompleksowy i systemowy, i wykazujące największą aktywność w tym obszarze na tle innych przedsiębiorstw w Polsce.

Na tytuł Etycznej Firmy zasługują firmy, które właściwie wdrożyły standardy na wszystkich szczeblach – od zarządu, poprzez menedżerów, aż po szeregowych pracowników. I te, dla których celem działalności, oprócz maksymalizacji zysku, jest budowanie właściwych relacji z interesariuszami. Nie jest to możliwe do wprowadzenia z dnia na dzień – laureaci konkursu wdrażają standardy i angażują pracowników do ich przestrzegania przez wiele lat, wydatkując na te cele znaczne środki. Wiedzą jednak, że takie podejście do biznesu procentuje – przekłada się na budowanie pozytywnego wizerunku firmy, przyciąganie i zatrzymywanie talentów, lojalność klientów oraz dobre relacje z partnerami biznesowymi.

W Konkursie mogły wziąć udział wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce – niezależnie od wielkości zatrudnienia, rodzaju działalności, kapitału zakładowego czy zysków generowanych przez firmę. Udział w nim jest bezpłatny.

W tegorocznej edycji konkursu nagrodziliśmy 15 firm:

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, Bama Logistics, Bank Handlowy w Warszawie, Budimex, CEMEX Polska, EDF Polska, Grupa Raben, Janssen-Cilag Polska, Johnson & Johnson Poland, MoneyGram Payment Systems Poland, Nationale-Nederlanden, PCC EXOL, PZU, Pramerica Życie TUiR, Siemens.