Komentarze Partnerów 2017

Kobiety 4.0

W pierwszej dziesiątce rankingu „Pulsu Biznesu” znalazło się w tym roku aż sześć kobiet szefujących dużym przedsiębiorstwom produkcyjnym. Reprezentują różne branże — od wyrobów kosmetycznych i toaletowych po sprzęt do napędu hydraulicznego i pneumatycznego.

Wszystkie laureatki, nie tylko tegoroczne, ale również z lat ubiegłych, są najlepszym przykładem tego, że kobiety z niezwykłą konsekwencją budują coraz mocniejszą pozycję w polskim biznesie. Szczególnie jednak może cieszyć właśnie to, że zaznaczają wyraźnie swoją pozycję w przemyśle, wcześniej kojarzonym przede wszystkim z mężczyznami.

Gdy podlega on wielkim przeobrażeniom, musi stawać się coraz nowocześniejszy, bardziej innowacyjny i konkurencyjny, różnorodność spojrzeń i doświadczeń ludzi, którzy go tworzą, jest olbrzymią wartością. Duży udział kobiet zatrudnionych w polskim przemyśle potwierdzają zresztą między innymi dane opublikowane niedawno w raporcie OECD, z których wynika, że w naszym kraju odsetek ten jest zdecydowanie wyższy niż średnia dla najbardziej rozwiniętych gospodarek.

To z pewnością dobra wiadomość, jednak jeszcze większym optymizmem powinny napawać dane dotyczące udziału kobiet wśród absolwentów kierunków ścisłych. W grupie 35 wysoko rozwiniętych państw OECD Polska zajmuje pod tym względem czwartą pozycję, z odsetkiem wynoszącym 48 proc.

Co równie ciekawe — lista przedstawiona w tym zestawieniu przebiega zupełnie w poprzek powszechnych skojarzeń dotyczących roli kobiet w poszczególnych krajach czy regionach. Niezależnie od tego, możemy być pewni, że o obliczu polskiej gospodarki i przemysłu będą w przyszłości decydowały także dobrze wykształcone i przygotowane do tego kobiety.

Z plebiscytem „100 Kobiet Biznesu” jesteśmy jako firma związani od początku. Dzięki temu doskonale widzimy, jaką drogę przeszły polskie bizneswomen, a wraz z nimi nasza gospodarka. Nie oznacza to, że wszystkie bariery udało się już pokonać, nadal trzeba przeciwdziałać choćby rozbieżnościom w zarobkach kobiet i mężczyzn piastujących te same stanowiska.

Laureatki plebiscytu „Pulsu Biznesu” mogą być dla nas przykładem i pokazują drogę, którą warto kroczyć. O ich sukcesie decydowały bowiem zarówno zdolności, jak i olbrzymia determinacja i konsekwencja w realizowaniu celów. Z podobną konsekwencją powinniśmy budować gospodarkę, rynek pracy, system edukacji, które będą gwarantowały równość szans.

Nie będą wtedy potrzebne żadne dodatkowe przywileje — kobiety same doskonale dadzą sobie radę z potwierdzeniem swoich umiejętności i kompetencji.

Maria Sosnowska, członek zarządu PKN ORLEN ds. inwestycji i zakupówDoskonałe ambasadorki polskiego biznesu

Coraz więcej kobiet odnosi sukcesy w świecie biznesu. Zakładają dobrze prosperujące firmy, zostają dyrektorkami, wchodzą do zarządów, pokonują kolejne ograniczenia i przebijają szklane sufity. Na skutek wzrostu polskiej i światowej gospodarki, a także coraz większej konkurencyjności, firmy i pracodawcy będą sięgać po najlepszych pracowników, bez względu na płeć.

Jest to świetna informacja dla kobiet, bo w Polsce są one lepiej wykształcone niż mężczyźni, a liczne raporty i badania pokazują, że firmy, w których jest więcej kobiet na wysokich stanowiskach i w kadrze zarządzającej, osiągają lepsze wyniki finansowe. Kobiety doskonale sprawdzają się w biznesie motoryzacyjnym i zajmują wysokie stanowiska, mimo że mówi się, iż jest to branża zdominowana przez mężczyzn. Pracują w fabrykach przy produkcji pojazdów, projektują nowe samochody, świadczą usługi w warsztatach mechanicznych, są też kierowcami w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Znajdują się wśród pracowników branży, co prawda wciąż w mniejszości, ale w ostatnich latach następują spore zmiany. Z roku na rok wzrasta ich liczba. Jeszcze sześć lat temu płeć żeńska w Polsce stanowiła niecałe 30 proc. pracowników branży motoryzacyjnej, dziś to już prawie 35 proc. W Unii Europejskiej od lat udział kobiet pozostaje na niemal niezmiennym poziomie.

Według „Pulsu Biznesu” na podstawie danych Eurostatu w 2015 r. w tym sektorze pracowało ponad 3,2 mln osób, z czego 25 proc. stanowiły kobiety. W tym samym roku w naszym kraju w motoryzacji zatrudnionych było 255 tysięcy pracowników, z czego prawie 90 tys. to kobiety. To o 10 proc. więcej, niż wynosi średnia w UE. W Polsce co trzecia osoba zatrudniona w motobranży to kobieta, a w UE — co czwarta. Coraz więcej kobiet aplikuje na stanowiska, ale jest to zjawisko charakterystyczne głównie dla Polski.

W Niemczech branża zatrudnia 1,2 mln osób, a tylko 18 proc. z nich stanowią kobiety. Nie lepiej wygląda sytuacja w Holandii, gdzie 92 proc. zatrudnionych to mężczyźni. Ale już w Bułgarii 58 proc. pracujących stanowią przedstawicielki płci pięknej. Kobiety udowadniają, że dzięki ciężkiej pracy, skutecznej motywacji oraz woli walki sukces jest możliwy.

Coraz częściej świetnie radzą sobie w biznesie szczególnie w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych. Rewelacyjnie budują i utrzymują relacje biznesowe, często poświęcają zagadnieniom biznesowym więcej czasu, uwagi i skrupulatności, są bardziej bezkonfliktowe i zawsze gotowe do wysłuchania i zrozumienia innych. Kobiety w biznesie, nie tylko motoryzacyjnym, należy wspierać i nagłaśniać ich sukcesy.

Dobrym przykładem takiego działania jest ranking „100 Kobiet Biznesu” organizowany przez „Puls Biznesu”. Powstał z myślą o kobietach, które reprezentują siłę polskiej gospodarki i bez kompleksów angażują się w budowanie jej przyszłości. Wszystkie wyróżnione w rankingu panie są doskonałymi ambasadorkami polskiego biznesu.

Takie działania budują ich pewność siebie i motywują do sięgania po więcej, także po stanowiska, które dotychczas były dla nich trudno dostępne. Ten ranking udowadnia, jak wiele kobiet odnosi sukces w biznesie. Możemy być pewni, że jeżeli panie kierujące firmami będą oceniane według kryteriów wzrostu firmy i osiąganych przez nią sukcesów, to przyszłość będzie należała właśnie do nich.

dr Henryka Bochniarz, członek rady nadzorczej FCA Poland

 

Potrzebujemy więcej kobiet w biznesie

Jesteśmy przedsiębiorcze, skutecznie zarządzamy dużymi organizacjami, budujemy nowe firmy i tworzymy innowacyjne koncepty. Wydaje się, że słowo „prezeska” zadomowiło się nie tylko w języku polskim, ale przede wszystkim w biznesie. Według OECD udział kobiet pracujących lub aktywnie poszukujących pracy jest znacznie niższy niż mężczyzn — odpowiednio: 64 proc. i 80 proc.

Wciąż kobiety trzy razy częściej niż mężczyźni wykonują swoją prace nieodpłatnie. Spędzają na niej 271 minut dziennie, podczas gdy mężczyźni tylko 138 minut. Tymczasem na podstawie danych m.in. OECD wnioskuje się, że zminimalizowanie tzw. nierówności w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn mogłoby się przełożyć na wysoki, bo 6-procentowy wzrost PKB w gospodarkach rozwiniętych. Jest zatem o co walczyć.

I choć Polska na tle Unii Europejskiej i tak prezentuje się bardzo dobrze, to bez dwóch zdań: potrzebujemy więcej kobiet w biznesie! 100 historii najbardziej skutecznych w Polsce menedżerek, które znalazły się na liście „100 Kobiet Biznesu”, to doskonała motywacja do działania dla innych pań.

To liderki, które często samodzielnie zbudowały świetnie prosperujące w Polsce i na arenie międzynarodowej przedsiębiorstwa. Każda laureatka pokazuje, jak konsekwentne jesteśmy w realizacji biznesowych wyzwań, jak świetnie odnajdujemy się w trudnych sytuacjach i dobrze zarządzamy sytuacjami kryzysowymi. Mam okazję to obserwować także w organizacji, którą współzarządzam. W Citi Handlowy ponad 50 proc. stanowisk menedżerskich zajmują dzisiaj kobiety.

Prężnie wspieramy ich rozwój w ramach choćby takich inicjatyw wewnętrznych jak CitiWomen, obejmującej spotkania motywacyjne, programy mentoringowe i coaching. Statystyki są nieubłagane — kobiety dwa razy więcej czasu niż mężczyźni poświęcają na prace domowe.

Dlatego jako pracodawca szukamy rozwiązań, które im pomagają — choćby przez ofertę elastycznych godzin pracy — łączyć obowiązki zawodowe z domowymi. Nie mam wątpliwości, że takie inwestycje w różnorodność się zwracają. Pokazują to wyniki finansowe, ale potwierdzają także pracownicy, wskazując, że tak zarządzane organizacje to miejsca, w których lepiej się pracuje i które wyzwalają większą kreatywność.

Katarzyna Majewska, członek zarządu Citi Handlowy