Kryteria

Ranking "100 Kobiet Biznesu 2020"

Laureatki rankingu „100 Kobiet Biznesu” oceniane są na podstawie kryteriów świadczących o zrównoważonym rozwoju i doskonałej kondycji firm, którymi zarządzają. Oprócz wymiernych kryteriów, takich jak dynamika zysku i sprzedaży firmy za ostatnie dwa lata działalności, brane są pod uwagę także kryteria, których nie uwzględniają bilanse, a które są naszym zdaniem równie istotne takie jak nieposzlakowana opinia firmy czy jej pozytywna historia prawna.

W rankingu znajdą się kobiety reprezentujące przedsiębiorstwa wykazujące obrót w 2019 roku w wysokośc od 10 do 50 mln zł oraz kobiety reprezentujące przedsiębiorstwa o obrocie powyżej 50 mln zł.

W bieżącej edycji rankingu badamy wyniki firm osiągnięte w latach 2018 i 2019. O uwzględnienie w rankingu "100 Kobiet Biznesu 2019" może zatem ubiegać się kandydatka, która spełnia poniższe wszystkie wymagane kryteria.

Cechy kandydatki:

 

 • Zajmowane stanowisko: prezes/właścicielka/członek zarządu/dyrektor generalna/wspólniczka*
 • Staż na stanowisku prezesa: minimum 2 lata (rozpoczęcie pracy przed 2018 r.)
 • Dodatnia dynamika wartości sprzedaży zarządzanej firmy w latach 2019-2018
 • Dodatnia dynamika zysku zarządzanej firmy w latach 2019-2018
 • Zarządzana firma generuje dodatni wynik finansowy
 • Zarządzana firma osiągnęła w 2018 r. i 2019 r. przychody powyżej 10 mln zł
 • Zarządzana firma cechuje się nieposzlakowaną opinią, jest ceniona w środowisku biznesowym, znajduje się w dobrej kondycji finansowej
 • Zarządzana firma nie posiada negatywnych zdarzeń prawnych w historii firmy takich jak: wnioski o upadłość czy likwidacje
 • Zarządzana firma rozpoczęła działalność przed 2018 r.

 • Umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2018 (publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Bisnode albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego)


*szczegółowe warunki dotyczące zajmowanego stanowiska znajdują się w Regulaminie

Wagi kryteriów decydujących o pozycji w rankingu:
dynamika wzrostu sprzedaży przedsiębiorstwa w latach 2019-2018 - waga 1/3
dynamika wzrostu zysku przedsiębiorstwa w latach 2019-2018 - waga 1/3
wielkość sprzedaży 2019 - waga 1/3


Udział w rankingu jest bezpłatny.


Zgłoszenia do X edycji rankingu 100 Kobiet Biznesu będą zbierane poprzez formularz elektroniczny od 9 lipca do 30 września 2020 r.


W celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego do rankingu 100 Kobiet Biznesu prosimy o przygotowanie następujących danych:

 • adres siedziby firmy
 • dane kontaktowe (email, telefon)
 • adres firmy wskazany w dokumentach rejestrowych
 • NIP

oraz w formie elektronicznej (skan, pliki pdf) następujących dokumentów

 • rachunek zysków i strat 2018
 • rachunek zysków i strat 2019

oraz

 • sprawozdanie finansowe 2018
 • sprawozdanie finansowe 2019

 

Plebiscyt na Kobietę Biznesu 2020

Do plebiscytu zgłosić można dowolną kandydatkę bez względu na pełnioną przez nią funkcję, zajmowane stanowisko, czas istnienia, wyniki finansowe firmy czy branżę, w której działa. Nominacja może dotyczyć przedstawicielek świata biznesu, nauki, polityki, organizacji charytatywnych i pozarządowych.

Kategorie, w których można zgłosić kandydatki:

Kobieta Biznesu 2020: EKOLOGIA 
Kobieta Biznesu 2020: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
Kobieta Biznesu 2020: TRENDY
Kobieta Biznesu 2020: INNOWACJE
Kobieta Biznesu 2020: GLOBALNY SUKCES


W formularzu należy uzasadnić dlaczego kandydatka zasługuje na tytuł Kobiety Biznesu w wybranej kategorii.

Spośród zgłoszeń i wskazań dziennikarzy, redakcja Organizatora wybierze 5 kandydatek w każdej kategorii, na których kandydatury głosy oddawać będą internauci.

Poza plebiscytem i rankingiem redakcja może także przyznać wyróżnienia.