Kryteria

Ranking "100 Kobiet Biznesu 2019"

Laureatki rankingu „100 Kobiet Biznesu” oceniane są na podstawie kryteriów świadczących o zrównoważonym rozwoju i doskonałej kondycji firm, którymi zarządzają. Oprócz wymiernych kryteriów, takich jak dynamika zysku i sprzedaży firmy za ostatnie dwa lata działalności, brane są pod uwagę także kryteria, których nie uwzględniają bilanse, a które są naszym zdaniem równie istotne takie jak nieposzlakowana opinia firmy czy jej pozytywna historia prawna.

W rankingu znajdą się kobiety reprezentujące przedsiębiorstwa wykazujące obrót w 2018 roku w wysokości do 50 mln zł oraz kobiety reprezentujące przedsiębiorstwa o obrocie powyżej 50 mln zł.

W bieżącej edycji rankingu badamy wyniki firm osiągnięte w latach 2017 i 2018. O uwzględnienie w rankingu "100 Kobiet Biznesu 2019" może zatem ubiegać się kandydatka, która spełnia poniższe wszystkie wymagane kryteria.

Cechy kandydatki:

 

 • Zajmowane stanowisko: prezes lub właścicielka*
 • Staż na stanowisku prezesa: minimum 2 lata (rozpoczęcie pracy przed 2017 r.)
 • Dodatnia dynamika wartości sprzedaży zarządzanej firmy w latach 2018-2017
 • Dodatnia dynamika zysku zarządzanej firmy w latach 2018-2017
 • Zarządzana firma generuje dodatni wynik finansowy
 • Zarządzana firma osiągnęła w 2017 r. i 2018 r. przychody powyżej 1 mln zł
 • Zarządzana firma cechuje się nieposzlakowaną opinią, jest ceniona w środowisku biznesowym, znajduje się w dobrej kondycji finansowej
 • Zarządzana firma nie posiada negatywnych zdarzeń prawnych w historii firmy takich jak: wnioski o upadłość czy likwidacje
 • Zarządzana firma rozpoczęła działalność przed 2017 r.

 • Umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2017 (publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Bisnode albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego)


*dopuszcza się uwzględnienie w rankingu kobiet na stanowisku dyrektor generalnej/zarządzającej, jeśli funkcja ta jest odpowiednikiem funkcji prezesa (CEO); aby kandydatura osoby na stanowisku dyrektor generalnej/zarządzającej była wzięta pod uwagę przy tworzeniu rankingu, firma musi zgłosić swoją kandydatkę przez formularz dostępny na stronie oraz wpisać w polu uwagi informację o zajmowanym stanowisku.

Wagi kryteriów decydujących o pozycji w rankingu:
dynamika wzrostu sprzedaży przedsiębiorstwa w latach 2018-2017 - waga 1/3
dynamika wzrostu zysku przedsiębiorstwa w latach 2018-2017 - waga 1/3
wielkość sprzedaży 2018 - waga 1/3


Udział w rankingu jest bezpłatny.


Zgłoszenia do IX edycji rankingu 100 Kobiet Biznesu będą zbierane poprzez formularz elektroniczny od połowy lipca do 6 października 2019 r.


W celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego do rankingu 100 Kobiet Biznesu prosimy o przygotowanie następujących danych:

 • adres siedziby firmy
 • dane kontaktowe (email, telefon)
 • adres firmy wskazany w dokumentach rejestrowych
 • NIP

oraz w formie elektronicznej (skan, pliki pdf) następujących dokumentów

 • rachunek zysków i strat 2017
 • rachunek zysków i strat 2018

lub

 • sprawozdanie finansowe 2017
 • sprawozdanie finansowe 2018

 

Plebiscyt na Kobietę Biznesu 2019

Do plebiscytu zgłosić można dowolną kandydatkę bez względu na pełnioną przez nią funkcję, zajmowane stanowisko, czas istnienia, wyniki finansowe firmy czy branżę, w której działa. Nominacja może dotyczyć przedstawicielek świata biznesu, nauki, polityki, organizacji charytatywnych i pozarządowych.

W formularzu należy uzasadnić dlaczego kandydatka zasługuje na tytuł Kobiety Biznesu.

Spośród zgłoszeń i wskazań dziennikarzy, redakcja Organizatora wybierze 10 kandydatek, na których kandydatury głosy oddawać będą internauci.

Poza plebiscytem redakcja może także przyznać wyróżnienia. Wyróżnienia mogą zostać przyznane w kategoriach wybranych na podstawie analizy zgłoszeń: osiągnięć kandydatek w różnych dziedzinach. Przykładowe kategorie: debiut, start-up, działalność społeczna, nauka i technologia, sukces za granicą.