Kryteria

Ranking "100 Kobiet Biznesu 2021"

Laureatki rankingu „100 Kobiet Biznesu” oceniane są na podstawie kryteriów świadczących o zrównoważonym rozwoju i doskonałej kondycji firm, którymi zarządzają. Oprócz wymiernych kryteriów, takich jak dynamika zysku i sprzedaży firmy za ostatnie dwa lata działalności, brane są pod uwagę także kryteria, których nie uwzględniają bilanse, a które są naszym zdaniem równie istotne takie jak nieposzlakowana opinia firmy czy jej pozytywna historia prawna.

W rankingu znalazły się kobiety reprezentujące przedsiębiorstwa wykazujące obrót w 2019 roku w wysokość od 10 do 50 mln zł oraz kobiety reprezentujące przedsiębiorstwa o obrocie powyżej 50 mln zł.

W bieżącej edycji rankingu badaliśmy wyniki firm osiągnięte w latach 2019 i 2020. O uwzględnienie w rankingu "100 Kobiet Biznesu 2020" mogła się zatem ubiegać się kandydatka, która spełnia poniższe wszystkie wymagane kryteria.

Cechy kandydatki:

 • Zajmowane stanowisko: prezes/właścicielka/członek zarządu/dyrektor generalna/wspólniczka*
 • Staż na stanowisku prezesa: minimum 2 lata (rozpoczęcie pracy przed 2019 r.)
 • Dodatnia dynamika wartości sprzedaży zarządzanej firmy w latach 2020-2019
 • Dodatnia dynamika zysku zarządzanej firmy w latach 2020-2019
 • Zarządzana firma generuje dodatni wynik finansowy
 • Zarządzana firma osiągnęła w 2019 r. i 2020 r. przychody powyżej 10 mln zł
 • Zarządzana firma cechuje się nieposzlakowaną opinią, jest ceniona w środowisku biznesowym, znajduje się w dobrej kondycji finansowej
 • Zarządzana firma nie posiada negatywnych zdarzeń prawnych w historii
 • Zarządzana firma rozpoczęła działalność przed 2019 r.

 • Umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2019 (publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Dun&Bradstreet albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego)


*szczegółowe warunki dotyczące zajmowanego stanowiska znajdują się w Regulaminie

Wagi kryteriów decydujących o pozycji w rankingu:
dynamika wzrostu sprzedaży przedsiębiorstwa w latach 2020-2019 - waga 1/3
dynamika wzrostu zysku przedsiębiorstwa w latach 2020-2019 - waga 1/3
wielkość sprzedaży 2020 - waga 1/3


Udział w rankingu jest bezpłatny.


Zgłoszenia do XI edycji rankingu 100 Kobiet Biznesu przyjmować będziemy poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie od połowy lipca do końca września 2021 r.


W celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego do rankingu 100 Kobiet Biznesu prosimy o przygotowanie następujących danych:

 • adres siedziby firmy
 • dane kontaktowe (email, telefon)
 • adres firmy wskazany w dokumentach rejestrowych
 • NIP

oraz w formie elektronicznej (skan, pliki pdf) następujących dokumentów

 • rachunek zysków i strat 2019
 • rachunek zysków i strat 2020

oraz

 • sprawozdanie finansowe 2019
 • sprawozdanie finansowe 2020

 

Plebiscyt na Kobietę Biznesu 2021

Do plebiscytu zgłosić można dowolną kandydatkę bez względu na pełnioną przez nią funkcję, zajmowane stanowisko, czas istnienia, wyniki finansowe firmy czy branżę, w której działa. Nominacja może dotyczyć przedstawicielek świata biznesu, nauki, polityki, organizacji charytatywnych i pozarządowych.

Kandydatki można zgłosić w kategoriach Kobieta Biznesu 2021 i Kobieta Biznesu 2021: działalność społeczna

 

W formularzu należy uzasadnić, dlaczego kandydatka zasługuje na tytuł Kobiety Biznesu w wybranej kategorii.

Spośród nadesłanych zgłoszeń i swoich wskazań - redakcja wybierze Panie, na które następnie zagłosują internauci.

Poza plebiscytem i rankingiem redakcja może także przyznać wyróżnienia.