100 Kobiet Biznesu

Formularz zgłoszeniowy

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia kandydatki do rankingu i plebiscytu!

Zanim przystąpią Państwo do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do rankingu prosimy o przygotowanie niezbędnych do załączenia dokumentów (rachunek zysków i strat oraz bilans za lata 2020 i 2021). W rankingu nie uwzględniamy wyników grup kapitałowych. Jeśli kandydatka pełni rolę inną niż prezes/właścicielka – w polu uwagi należy zadeklarować, że ma realny i istotny wpływ na wyniki finansowe firmy.

Przy zgłoszeniu kandydatki do plebiscytu należy wskazać kategorię, w której dokonują Państwo zgłoszenia i uzasadnić, dlaczego kandydatka zasługuje na wyróżnienie. Kandydatką może być osoba zajmująca dowolne stanowisko w firmie lub organizacji. Spośród nadesłanych zgłoszeń oraz własnych wskazań redakcja wybierze panie, które zostaną nominowane do tytułu. Wyboru laureatek dokonają w listopadzie internauci.

Kandydatkę można zgłosić jednocześnie do rankingu i do plebiscytu.

Na zgłoszenia czekamy do 5 października 2022 r.

Rodzaj zgłoszenia

Dane osoby zgłaszającej

Dane osoby zgłaszanej

Dane firmy, którą reprezentuje kandydatka

Kategorie plebiscytu

Zgody i oświadczenia

Administratorem danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane w celu organizacji rankingu/konkursu/gali oraz w celach marketingowych na podstawie odrębnie udzielonych zgód, które mogą zostać odwołane w każdej chwili. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli Informacyjnej RODO.

Dziękujemy za zgłoszenie.

Na podany adres e-mail zostało wysłane potwierdzenie.

Strona główna