100 Kobiet Biznesu

Formularz zgłoszeniowy

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia kandydatki do rankingu i plebiscytu!

Zanim przystąpią Państwo do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do rankingu prosimy o przygotowanie niezbędnych do załączenia dokumentów (rachunek zysków i strat oraz bilans za lata 2020 i 2021). W rankingu nie uwzględniamy wyników grup kapitałowych. Jeśli kandydatka pełni rolę inną niż prezes/właścicielka – w polu uwagi należy zadeklarować, że ma realny i istotny wpływ na wyniki finansowe firmy.

Przy zgłoszeniu kandydatki do plebiscytu należy wskazać kategorię, w której dokonują Państwo zgłoszenia i uzasadnić, dlaczego kandydatka zasługuje na wyróżnienie. Kandydatką może być osoba zajmująca dowolne stanowisko w firmie lub organizacji. Spośród nadesłanych zgłoszeń oraz własnych wskazań redakcja wybierze panie, które zostaną nominowane do tytułu. Wyboru laureatek dokonają w listopadzie internauci.

Kandydatkę można zgłosić jednocześnie do rankingu i do plebiscytu.

Na zgłoszenia czekamy do 5 października 2022 r.

Rodzaj zgłoszenia

Dane osoby zgłaszającej

Dane osoby zgłaszanej

Dane firmy, którą reprezentuje kandydatka

Ranking

Wymagane jest dodanie pliku.
Wymagane jest dodanie pliku.
Wymagane jest dodanie pliku.
Wymagane jest dodanie pliku.

Kategorie plebiscytu

Zgody i oświadczenia

Administratorem danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane w celu organizacji rankingu/konkursu/gali oraz w celach marketingowych na podstawie odrębnie udzielonych zgód, które mogą zostać odwołane w każdej chwili. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli Informacyjnej RODO.

Dziękujemy za zgłoszenie.

Na podany adres e-mail zostało wysłane potwierdzenie.

Strona główna