Zgłoś kandydatkę

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia kandydatki do rankingu i plebiscytu!

Zanim przystąpią Państwo do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do rankingu prosimy o przygotowanie niezbędnych do załączenia dokumentów (rachunek zysków i strat oraz bilans za lata 2018 i 2019). W rankingu nie uwzględniamy wyników grup kapitałowych. 

Przy zgłoszeniu kandydatki do plebiscytu należy wskazać kategorię, w której dokonują Państwo zgłoszenia i uzasadnić, dlaczego kandydatka zasługuje na wyróżnienie. Kandydatką może być osoba zajmująca dowolne stanowisko w firmie lub organizacji (także non profit). Spośród nadesłanych zgłoszeń oraz własnych wskazań redakcja wybierze po pięć nominowanych pań w każdej kategorii. Wyboru laureatek dokonają w listopadzie internauci.

Kandydatkę można zgłosić jednocześnie do rankingu i do plebiscytu (także w więcej niż w jednej kategorii).

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 września 2020 r.

Osoba zgłaszająca

  • pod ten adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia

Dane osoby zgłaszanej (kandydatki do rankingu/plebiscytu)

Dane firmy, którą reprezentuje kandydatka

Ranking

Plebiscyt