1,15 mld zł dla polskich przedsiębiorców na innowacje

Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP
opublikowano: 29-11-2017, 22:00
aktualizacja: 29-11-2017, 23:09

Nawet 20 mln zł — tyle mogą otrzymać przedsiębiorcy z całej Polski na wdrożenie wyników badań w swoich firmach.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski w dwóch trwających konkursach: „Badania na rynek” — jednym dla firm z całej Polski i dodatkowym, przeznaczonym wyłącznie dla firm ze średnich miast. Obecnie trwa, do końca roku, trzecia runda naboru wniosków. Kolejna zacznie się pierwszego stycznia i zakończy 28 lutego 2018 r. PARP w konkursie dla firm ze średnich miast ma zarezerwowane400 mln zł. Warunkiem aplikowania jest realizacja projektu na terenie jednego z 255 miast, których lista jest załącznikiem do regulaminu konkursu. W konkursie ogólnopolskim natomiast na przedsiębiorców czeka 750 mln zł. W obu konkursach dofinansowane będą projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów, wyrobów lub usług. Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku. W trakcie oceny premiowane są m.in projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju, z dużym potencjałem rozwojowym danej branży i rynku.

Na łatwiejszych warunkach

W konkursach wprowadzono preferencyjne warunki dla mikro- i małych przedsiębiorców przez obniżenie do 600 tys. zł (z 1 mln zł) wymaganej kwoty przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym roku z trzech lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia. Poza obniżeniem kwoty przychodów ze sprzedaży, dla mikro- i małych przedsiębiorców obniżona została także wartośćminimalnych wydatków kwalifikowalnych projektu do kwoty 5 mln zł. Ponadto zmieniono punktację w kryterium „Przygotowanie projektu do realizacji”. Teraz aż 2 dodatkowe punkty mogą uzyskać projekty, które są w pełni przygotowane do wdrażania już w momencie aplikowania — posiadają pozwolenie na inwestycję lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo zaświadczenie o braku konieczności uzyskania takich decyzji czy pozwoleń. Tym samym projekty w pełni przygotowane do realizacji uzyskują znaczne preferencje.

Na przemyślane projekty

Maksymalnie przedsiębiorcy mogą się starać o 20 mln zł.

Z tym że koszt usług doradczych jest ograniczony do 400 tys. zł, a eksperymentalnych prac rozwojowych do 500 tys. zł. Pozostałą pulę można wykorzystać np. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych wyrobów, a także na zakup nieruchomości lub budowę hali produkcyjnej. Przystępując do konkursu, należy pamiętać, że projekt powinien być przygotowany do realizacji. A to oznacza m.in. konieczność stworzenia przez wnioskującego odpowiedniego harmonogramu. Jeżeli oceniający uznają harmonogram za nierealny, to cały projekt dostanie ocenę negatywną. Dodatkowo przedsiębiorca powinien dokonaćrzetelnej analizy ryzyka, ocenić, jakie zasoby, w tym kadrowe, będą mu potrzebne do wprowadzenia nowego produktu lub usługi, i przedstawić wiarygodne dane. Istotnym aspektem jest także zapewnienie źródeł finansowania projektu, ponieważ warunkiem terminowej i sprawnej realizacji inwestycji jest jej płynne finansowanie. Ponadto należy pamiętać, że aby otrzymać wsparcie, cała inwestycja musi być opłacalna — przewidywane w sposób rzetelny i racjonalny przychody muszą wypracować nadwyżkę finansową.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP

Polecane