150 mln zł na wdrażanie innowacji w Polsce Wschodniej

Materiał przygotowany we współpracy z PARP
opublikowano: 10-07-2018, 22:00

Jeszcze 20 dni mają małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Polsce Wschodniej i kooperatywie biznesowej, by skorzystać z dofinansowania na inwestycje umożliwiające wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub usług.

Jeszcze 20 dni mają małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Polsce Wschodniej i kooperatywie biznesowej, by skorzystać z dofinansowania na inwestycje umożliwiające wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub usług. W programie Wdrażanie innowacji przez MŚP firmy z tej grupy mogą otrzymać do 7 mln zł na inwestycje. Jest on przeznaczony dla przedsiębiorstw, które założyły konsorcja i wspólnie chcą wdrożyć nowy innowacyjny produkt lub usługę. Pomoc mogą dostać konsorcja przynajmniej pięciu firm, współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach.

Ważne, by miały siedziby przynajmniej w dwóch województwach, w tym przynajmniej jedno działało w Polsce Wschodniej.

Zgodnie z założeniami programu zaliczają się do niej województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Dla kogo program?

Program Wdrażanie innowacji przez MŚP prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W tym roku na ten konkurs przeznaczono 150 mln zł. Wnioski można składać do końca lipca. Co ważne, 100 mln zł przeznaczonych jest dla firm z siedzibami w około 180 miastach średniej wielkości z Polski Wschodniej — ich lista znajduje się na stronie http://popw.parp.gov.pl. O pozostałe 50 mln zł z puli konkursowej mogą się ubiegać firmy z pozostałych lokalizacji makroregionu. Miasta średnie to takie w których żyje powyżej 20 tys. mieszkańców, chyba że są to stolice powiatów — wówczas obowiązuje niższy limit mieszkańców, 15 tys. osób.

Minimalny budżet projektu, z jakim firma może starać się o dofinansowanie, to 1 mln zł. Poziom dofinansowania wynosi do 70 proc. wydatków kwalifikowanych w przypadku pomocy inwestycyjnej i do 85 proc. w przypadku zakupu usług doradczych.

Choć co do zasady dotacja jest refundacją poniesionych kosztów, to przedsiębiorcy mogą wystąpić o wypłatę tejże dotacji przed ponoszeniem wydatków w formie zaliczki. Wysokość zaliczki może wynosić nawet 40 proc. wartości dofinansowania. Pomoc może dotyczyć wydatków związanych z wdrożeniem innowacji, będących efektem prac badawczo-rozwojowych (własnych lub nabytych). Dotowane są wydatki na realizację inwestycji początkowej, związanej z wdrożeniem innowacji w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, usługi doradcze związane z inwestycją, usługi w zakresie wzornictwa oraz doradztwa technicznego, a także poniesione na ochronę własności przemysłowej. Dofinansowanie można więc wykorzystać m.in. na zakup nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego), roboty i materiały budowlane oraz wytworzenie lub zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji. Dofinansowane mogą być także wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie m.in. patentów, licencji czy know-how. Co ważne, kwalifikowane są również koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP.

— Na wsparcie mogą liczyć firmy inwestujące w założenie nowego zakładu lub wytwarzanie nowego produktu. Ważne, by inwestycje miały na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, które powstały w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Rozwiązania muszą być unikatowe przynajmniej na skalę kraju — mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor departamentu wdrożeń innowacji w przedsiębiorstwach PARP.

Dodaje ona, że przedsiębiorca wnioskujący o dofinansowanie musi działać w grupie firm współpracujących po to, by ulepszyć ofertę produktową bądź usługową w tej samej branży.

Wybrane wymagania

O dofinansowanie mogą się ubiegać wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej, którzy:

  • zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy
  • osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł w jednym z ostatnich trzech lat
  • zatrudniali co najmniej pięciu pracowników (średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty)
  • należą od co najmniej pół roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego
  • działają przynajmniej od pół roku w konsorcjum pięciu firm w tej samej lub podobnej branży z siedzibami w dwóch lub więcej województwach, w tym przynajmniej jednym z terenu Polski Wschodniej.

 Ważne informacje

Termin składania wniosków mija 31 lipca. Dofinansowanie można przeznaczyć na: — zakup usług doradczych w zakresie przygotowania do wdrożenia — zakup praw patentowych, know-how, licencji oraz innych praw własności niematerialnej — wdrożenie obejmujące inwestycje w zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej

Pytania o konkursie można zadać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP lub telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 oraz 801 332 202.

Pełna dokumentacja, w tym regulamin konkursu: https://popw.parp.gov.pl/wdrazanie-innowacji-przez-msp

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał przygotowany we współpracy z PARP

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Fundusze / 150 mln zł na wdrażanie innowacji w Polsce Wschodniej