283 kg śmieci na osobę

Materiał partnera
opublikowano: 08-10-2017, 22:00

60 proc. ludzi żyje w miastach i produkuje 75 proc. odpadów. Pomysły na ich utylizację promują uczestnicy konkursu Eco-Miasto

Szybko postępująca urbanizacja wywiera nadmierną presję na zasoby słodkiej wody, systemy kanalizacyjne, publiczną opiekę zdrowotną, pogarszając w efekcie jakość życia nowych mieszkańców miast. Problem będzie tym poważniejszy, że 95 proc. ekspansji miejskiej w kolejnych dekadach będzie miało miejsce w krajach rozwijających się, a już obecnie 828 mln osób żyje w slumsach. Przy tym wszystkim miasta zajmują tylko 3 proc. powierzchni Ziemi, ale zużywają 60-80 proc. energii i emitują 75 proc. związków węgla.

Warszawska Wieża Eiffla

Każdy człowiek produkuje ponad ćwierć tony odpadów rocznie. Ponowne ich przetworzenie nie tylko ogranicza zasięg obszarów zdegradowanych ekologicznie, zajętych przez wysypiska śmieci, ale i poprawia jakość powietrza. Niestety, niewielka część odpadów poddawana jest recyklingowi. W Polsce od momentu wprowadzenia w 2013 r. ustawy śmieciowej odpady stały się wspólnym problemem i zarazem wyzwaniem dla mieszkańców miast i osiedli oraz samorządów. Najważniejszym kierunkiem jest segregacja i ograniczenie masy odpadów oraz wprowadzenie jak najszerszego recyklingu, co oznacza doprowadzenie do ponownego użycia jak największej ich części. Problem jest bardzo istotny — tylko Warszawa od poniedziałku do piątku produkuje śmieci o masie porównywalnej z ciężarem Wieży Eiffla. Recykling jest bardzo korzystny dla gospodarki. Pozwala na zmniejszenie tempa zużycia surowców naturalnych, które odnawiają się powoli jak np. drewno, z którego uzyskuje się papier oraz materiały opakowaniowe, ropa naftowa, wykorzystywana nie tylko do produkcji paliw, ale i plastików. Powtórne przetwarzanie odpadów zamiast nowej produkcji przyczynia się także do oszczędności energii, dla przykładu pozyskiwanie aluminium ze zużytych puszek do produkcji nowych daje w efekcie 95 proc. oszczędności energii w procesie produkcyjnym. Tymczasem w Polsce udaje się odzyskiwać i ponownie zużyć zbyt małą część odpadów w stosunku do wytycznych Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi do 2020 r. Polska powinna poddawać recyklingowi 50 proc. metali, papieru, tworzyw sztucznych i szkła, tymczasem w 2015 r. przetwarzano zaledwie 26 proc. odpadów wszystkich rodzajów. Pozytywnej zmiany mają dokonać przepisy, które weszły w życie 1 lipca 2017 r., tworzące wspólny system segregacji odpadów. Zakłada on podział odpadów na osobne frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne i tak też będą przydzielane pojemniki. Piąty pojemnik to odpady zmieszane. System nie zostanie jednak wprowadzony jednocześnie w całym kraju. Gminy mają czas na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach do końca czerwca 2022 r.

Recyklingowe niedobory

Obecnie większość odpadów produkowanych przez Polaków nie jest ponownie wykorzystywana i trafia na wysypiska śmieci. Ulegają tam biodegradacji w bardzo powolnym procesie utleniania i przeróbki bakteryjnej, w trakcie której wydziela się metan, będący toksycznym gazem cieplarnianym. W wielu państwach gaz z takiej biomasy jest przekształcany w energię, ale rozwiązanie takie w Polsce nie jest promowane i stosowane na większą skalę. Emisja gazu wysypiskowego może zostać ograniczona przez staranną segregacjęśmieci i ich recykling. Jednocześnie zmniejszyłaby się także ilość emitowanego dwutlenku węgla, zwłaszcza w porównaniu z jego emisją w sytuacji, gdy produkty podległe recyklingowi nie zostaną wprowadzone powtórnie do obrotu i trzeba je wytwarzać od nowa. Oznacza to, że przetwarzanie odpadów wpływa nie tylko na środowisko naturalne czy zdrowie człowieka, ale także na ekonomię. Dzięki recyklingowi poprawia się również bilans wodny — zanieczyszczenia nie powstają w takim stopniu, któryby umożliwiał ich przenikanie do wód; czystsza pozostaje także gleba. Istotny jest okres rozkładu odpadów, zwłaszcza niektórych ich rodzajów: cienka torebka foliowa tzw. reklamówka sklepowa może przetrwać 20 lat, aluminiowa puszka po napoju — do 180 lat, plastikowa butelka PET może całkowicie rozłożyć się po 450 latach. Rekord należy jednak do wyrobów ze szkła — te ulegają rozkładowi (lub nie, w zależności od rodzaju gleby) po kilku tysiącleciach.

Konkurs dla świadomych

Gospodarka odpadami to jedna z 6 kategorii projektu i konkursu Eco-Miasto, w ramach którego nagradzane są miasta najlepiej realizujące koncepcję zrównoważonego rozwoju. Organizatorami są Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa, we współpracy z Renault Polska, Saur Polska, Saint-Gobain, Suez Polska, Engie oraz Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy i TIRU, a także „Wspólnie” — Fundacją LafargeHolcim. Miasta, które najlepiej gospodarują odpadami otrzymają nagrody od firm Suez i TIRU. Na składanie zgłoszeń pozostały jeszcze dwa tygodnie. [MM]

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu