441 wniosków o abolicję, najwięcej złożyli Ukraińcy

DI, PAP
opublikowano: 06-01-2012, 09:17

W ciągu pierwszych dni obowiązywania abolicji dla cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców zarejestrował 441 wniosków od osób chcących zalegalizować pobyt w Polsce. Najwięcej wniosków wpłynęło w województwie mazowieckim, żadnego nie ma w opolskim.

Dotychczas abolicję w Polsce przeprowadzono dwukrotnie, w 2003 r. i 2007 r. Obecna cieszy się większym zainteresowaniem niż poprzednie, kryteria są bowiem łagodniejsze. Wówczas trzeba było wykazać, że przebywa się w Polsce 10 lat, dysponuje się środkami na utrzymanie, przedłożyć tytuł do zajmowanego lokalu i mieć pozwolenie na pracę.

W 2003 z abolicji najliczniej skorzystali Wietnamczycy i Ormianie, w 2007 r. - Wietnamczycy. Obecnie najwięcej wniosków wpływa od obywateli Ukrainy (132), Wietnamu (122) i Armenii (77). Mniej składają obywatele Rosji (21), Nigerii (14), Białorusi (13) i Chin (12). Jest też po kilka wniosków od obywateli Tunezji, Egiptu, Maroka i Pakistanu.

"Korzyści z zalegalizowania pobytu będą czerpać zarówno cudzoziemcy, jak i państwo polskie, z punktu widzenia którego opłacalnym jest wyjście cudzoziemców z szarej strefy, rozpoczęcie legalnej pracy, odprowadzanie podatków i składek, co w pełni legitymuje do korzystania z uprawnień społecznych wynikających z tego faktu" - powiedział PAP szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala.

Najwięcej - ok. 75 proc. wniosków - wpłynęło do wojewody mazowieckiego: jest ich ok. 500, zarejestrowano 304. Różnica wynika z tego, że wnioski przyjmowane są od cudzoziemców na bieżąco, dopiero później wprowadzane są do systemu, czasem z kilkugodzinnym opóźnieniem. Najwięcej, bo aż dwie trzecie wniosków, złożyli Ukraińcy i Wietnamczycy. W 2007 r. na Mazowszu abolicją objęto blisko 1,3 tys. cudzoziemców, zaś w 2003 r. - ponad 1 tys., głównie Wietnamczyków.

W woj. łódzkim zarejestrowano 46 wniosków. Najwięcej złożyły osoby z obywatelstwem ormiańskim, ukraińskim i rosyjskim. Są też wnioski od osób z obywatelstwem wietnamskim, białoruskim, marokańskim, pakistańskim, tunezyjskim i hinduskim.

„Z tej grupy czterem osobom w grudniu 2007 r. odmówiono nadania statusu uchodźcy. To rosyjska rodzina, matka i trójka dzieci” – poinformował Bartosz Gwizdała z łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2003 r. w Łódzkiem z abolicji skorzystało 400, a w 2007 r. 141 cudzoziemców.

Znacznie mniej wniosków wpłynęło na razie w pozostałych województwach.

Do lubelskiego urzędu wojewódzkiego wpłynęło ich 15; złożyły je osoby narodowości ukraińskiej i ormiańskiej. Ustawa abolicyjna z roku 2003 objęła w Lubelskiem ok. 600 osób, a ustawa z 2007 - 30.

W województwie może mieszkać ok. 1,5 tys. osób, którym przysługuje abolicja - szacuje dyrektor wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców w lubelskim urzędzie wojewódzkim Maciej Zięba.

Mieszkająca w Lublinie Ormianka Armine Ożga-Margaryan, która angażuje się w różne projekty organizacji pozarządowych mające na celu integrację cudzoziemców z lokalną społecznością, podkreśliła, że cudzoziemcom potrzebna jest pomoc w przygotowaniu potrzebnych dokumentów. „Ważne jest działanie wszelkich organizacji pozarządowych. Ludzie, którzy są w Polsce nielegalnie, często boją się przyjść do urzędu, żyją w strachu, nie potrafią nawiązać wspólnego języka z urzędnikiem” - powiedziała.

Do wojewody śląskiego wpłynęło 13 wniosków, złożyli je obywatele Ukrainy, Armenii i Wietnamu. W 2003 r. w woj. śląskim udzielono 194 zezwoleń, natomiast w 2007 r. 79. Trzy czwarte osób pochodziło z Wietnamu i Armenii.

Do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynęło 11 wniosków, m.in. od Ukraińców, Boliwijczyków i obywateli Tunezji. Z abolicji w 2003 r. skorzystało w regionie 333 obcokrajowców, a w 2007 r. tylko 35. "W 2007 r. mało osób skorzystało z tej ustawy, bowiem były bardzo trudne warunki, które cudzoziemcy musieli spełnić" - powiedział rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego Jarosław Perduta.

W woj. kujawsko-pomorskim wnioski w sprawie skorzystania z abolicji złożyło dziewięciu cudzoziemców - pięciu obywateli Armenii, dwóch - Azerbejdżanu i po jednym Albanii i Rosji. W 2003 r. z abolicji skorzystało 167 cudzoziemców, a w 2007 r. - 19.

 

W Wielkopolsce o abolicję ubiega się dziewięcioro cudzoziemców: czteroosobowa ormiańska rodzina, trzech obywateli Ukrainy, Rosjanin oraz Turek. W latach 2003 i 2007 z możliwości zalegalizowania pobytu skorzystało w tym regionie ok. 200 osób.

W woj. zachodniopomorskim zarejestrowano siedem wniosków (m.in. od obywateli Armenii, Turcji, Ukrainy oraz Chin), w pomorskim - pięć (złożone m.in. przez osoby narodowości armeńskiej i białoruskiej).

Do wojewody podlaskiego wpłynęło także siedem wniosków o legalizację pobytu od obywateli Chorwacji, Białorusi, Kamerunu, Nigerii i Armenii. Straż Graniczna szacuje, że w regionie z abolicji mogłoby skorzystać 200 osób. Kilkanaście osób, które wstępnie wyraziły wolę legalizacji pobytu w ramach abolicji, przebywa w Ośrodku dla Cudzoziemców i Areszcie Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku. To obywatele Wietnamu, Nigerii, Armenii, Chin, Maroka, Sierra Leone oraz Rosji.

Dwie wcześniejsze abolicje nie cieszyły się wśród cudzoziemców przebywających w tym regionie zbyt dużym zainteresowaniem: w 2003 r. skorzystały z niej 32 osoby, w 2007 r. zaledwie 9.

Cztery wnioski złożono na Podkarpaciu, wszystkie dotyczą obywateli Ukrainy. W 2003 r. do wojewody podkarpackiego wpłynęło 35 wniosków o legalizację pobytu, najwięcej zgłosili obywatele Armenii, Azerbejdżanu, Mongolii i Wietnamu. Pozytywne decyzje wydano w 21 przypadkach. W 2007 wpłynęły jedynie cztery wnioski, trzy z nich zostały zaakceptowane.

Jak podkreśliła rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu kpt. Elżbieta Pikor, obecna ustawa abolicyjna, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, umożliwia zalegalizowanie pobytu cudzoziemcom starającym się o status uchodźcy. „Szacujemy, że z tego ułatwienia skorzysta kilkanaście osób, które przebywają w przemyskim ośrodku dla cudzoziemców i są w procedurze uchodźczej” - dodała.

W Świętokrzyskiem pięciu cudzoziemców złożyło wnioski o abolicję. Prognozuje się, że wnioski o zalegalizowanie pobytu złoży ok. stu osób. W 2007 r. do wojewody świętokrzyskiego wpłynęło 12 wniosków, a decyzje pozytywne wydano tylko w trzech przypadkach. W 2003 r. było 58 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 53.

Pięć wniosków o zalegalizowanie pobytu w ramach abolicji wpłynęło do wojewody małopolskiego. Złożyli je m.in. Wietnamczycy i Ormianin – poinformowała PAP Monika Frenkiel z biura prasowego wojewody małopolskiego. Jak dodała, pracownicy urzędu wojewody odbierają wiele telefonów z pytaniami i prawdopodobnie kolejne takie wnioski zostaną złożone w terminie późniejszym.

W 2003 r. wnioski w sprawie abolicji złożyło w Małopolsce 452 cudzoziemców, pozytywnie rozpatrzono 352. O abolicję w 2007 r. ubiegało się 89 cudzoziemców, udzielono jej 49 osobom.

Także w woj. lubuskim zarejestrowano trzy wnioski, wszystkie złożone przez obywateli Ukrainy. W 2003 r. z abolicji skorzystało 99 cudzoziemców, a w 2007 r. - sześć.

Dwa wnioski o abolicję wpłynęły do wojewody warmińsko-mazurskiego, złożyli je obywatele Chin i Nigerii. W 2003 r. w ramach abolicji złożono 65 wniosków, w 2007 r.- 20.

Do czwartku nikt nie złożył wniosku na Opolszczyźnie. Podobnie było w 2007 r., a w 2003 r. pobyt zalegalizowało tam sześć osób.

1 stycznia weszła w życie ustawa abolicyjna. O legalizację pobytu mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie i nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r. Cudzoziemcy, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy i wobec których orzeczono o wydaleniu z terytorium Polski, skorzystają z nowych przepisów, jeśli ich pobyt jest nieprzerwany od 1 stycznia 2010 r. Abolicja obejmie także wszystkich, wobec których 1 stycznia 2010 r. trwało kolejne postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy.

Wnioski w tej sprawie składa się w urzędach wojewódzkich, do końca czerwca.

Szczegółowe informacje na temat abolicji dla cudzoziemców – po polsku, angielsku, rosyjsku i wietnamsku - podane są na stronie www.abolicja.gov.pl. Urząd ds. Cudzoziemców uruchomił też specjalny telefon: 22 60 175 25.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI, PAP

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu