70 mln zł dofinansowania dla innowacyjnych firm MSP w 2018 r.

Materiał partnera
opublikowano: 19-06-2018, 22:00

Trwa nabór wniosków od mikro, małych i średnich firm, które wprowadzają innowacje technologiczne i chcą skorzystać z usług doradczych lub dodatkowo z pomocy finansowej przy ponoszeniu kosztów inwestycji.

Firmy mogą uzyskać z PARP do 350 tys. zł dotacji na skorzystanie z usług Instytucji Otoczenia Biznesu i do 700 tys. zł na inwestycje. Pomoc przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z 15 województw (poza Mazowszem), które wdrażają nowy lub ulepszany produkt (innowacja produktowa o charakterze technologicznym) lub usprawniają proces produkcji (innowacja procesowa o charakterze technologicznym). Projekt 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi instytucji otoczenia biznesu (IOB) dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

— Przedsiębiorca wie, jaką innowację procesową chce wprowadzić, ale potrzebuje pomocy doradczej, szkoleniowej czy wsparcia technologicznego. Może wtedy zwrócić się do Instytucji Otoczenia Biznesu, czyli jednego z ośrodków innowacji akredytowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, i wnioskować w PARP o dofinansowanie usług takiej instytucji w ramach programu Inteligentny Rozwój — mówi Andrzej Łosiewicz, zastępca dyrektora departamentu usług proinnowacyjnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W tym 2018 r. na ten cel przeznaczono 70 mln zł. Konkurs odbywa się w czterech turach. Właśnie trwa druga. Tegoroczną edycję od poprzednich odróżnia to, że nie mogą w niej brać udziału firmy z siedzibą w województwie mazowieckim. Konkurs jest organizowany od 2015 r. W ciągu trzech lat (2015-17) pomoc finansową, na kwotę prawie 93 mln zł, otrzymało 165 firm. W pierwszej tegorocznej turze konkursu przedsiębiorcy złożyli 112 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 79,2 mln zł. Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Będzie znane maksymalnie w ciągu 80 dni od zakończenia tury.

— Wachlarz podlegających dofinansowaniu usług IOB jest szeroki. Łączne wsparcie może wynieść 1,05 mln zł. Podstawowym warunkiem jest innowacyjność projektu wnioskodawcy — podkreśla Andrzej Łosiewicz.

Ile, jak i na jaki cel?

Dofinansowanie można otrzymać na:

Usługi doradcze dotyczące innowacji: doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony własności niematerialnych i prawnych oraz korzystania z norm i regulacji, w których są osadzone.

Usługi wsparcia innowacji: udostępnianie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości. Firmy muszą jednak pamiętać, że o realizację usług wsparcia innowacji można wnioskować wyłącznie razem z doradztwem w zakresie innowacji, osobno — nie.

Wsparcie części kosztów inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji w firmie. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie usług doradczych zalicza się między innymi: analizy alternatywnych ścieżek rozwoju przez wdrażanie innowacji, poszukiwanie i nawiązania kontaktu z dostawcą technologii, pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej czy pomoc w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych wymieniony jest w paragrafie 5. regulaminu konkursu.

Wartość pomocy

Maksymalna kwota wsparcia dla usług proinnowacyjnych to 350 tys. zł przy poziomie dofinansowania 70 proc., kiedy całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne dla przedsiębiorcy nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie. Pozostali przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie o wysokości maksymalnie 250 tys. zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 50 tys. zł. Na inwestycje związane w wdrożeniem innowacji można uzyskać maksymalnie 700 tys. zł. To, ile firma może dostać pieniędzy w części inwestycyjnej, zależy od tzw. mapy pomocy regionalnej województw (https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-na-lata-2014-2020-dla-polski-45). Jest to od 32 proc. do 50 proc. w różnych województwach.

Podstawowe zasady

Aby skorzystać z pomocy doradczej, należy wybrać w trybie konkurencyjnym IOB. Na rządowej liście znajduje się 130 placówek (m.in. centra transferu technologii oraz parki i inkubatory technologiczne). Do realizacji projektu firma może wskazać maksymalnie trzy.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

podstawowe informacje dostępne są na stronie:

https://poir.parp.gov.pl/231/poddzialanie-2-3-1proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp

lista akredytowanych ośrodków innowacji:

http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/akredytowaneosrodki-innowacji-w-bazie-uslugrozwojowych/

terminy naboru wniosków w 2018 r.:

II runda — od 1 czerwca do 31 lipca

III runda — od 1 sierpnia do 30 września

IV runda — od 1 do 25 października (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). (termin pierwszej tury już minął 31 maja)

Uwaga: wniosek o dofinansowanie projektu trzeba złożyć tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP https://lsi1420.parp.gov.pl/home?_ ga=2.74607888.380928386.1528978972- 941694686.1526570913

dokumentacja: regulamin konkursu, załączniki do regulaminu, wzory dokumentów potrzebnych przy zawieraniu umowy dostępne są na stronie: http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do--poddzialania-2-3-1-poir-2018proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / 70 mln zł dofinansowania dla innowacyjnych firm MSP w 2018 r.