Aegon z pożytkiem dla pracowników i pracodawców

  • Materiał partnera
opublikowano: 30-09-2019, 15:19

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych objęła już największych pracodawców w Polsce, czyli firmy zatrudniające przynajmniej 250 osób. Wielu z nich wprowadza już program wybrawszy wcześniej instytucję finansową. Istotny udział w rynku PPK chce mieć także Aegon.

Decyzja o uruchomieniu PPK zapadła w Aegon w 2018 r. Należące do grupy towarzystwo emerytalne jest jednym z trzech tego typu towarzystw, które zdecydowały się zaoferować PPK. Aegon PTE zarządza dziś czwartym co do wielkości OFE z aktywami w wysokości ponad 13 mld zł. W efekcie było jedną z pierwszych instytucji, które zarejestrowały 8 wymaganych funduszy zdefiniowanej daty i uzyskały wpis do rejestru podmiotów, które mogą oferować PPK pracodawcom.

Siła doświadczenia

Aegon jest obecny na ponad 20 rynkach na całym świecie. Obsługuje 29 mln klientów i zarządza aktywami o wartości ponad 800 mld EUR. Znaczną część z tego stanowią produkty emerytalne. Długoterminowe oszczędzanie to jedna ze specjalizacji firmy, a PPK mają być naturalnym uzupełnieniem oferty emerytalnej. Aegon w Polsce będzie korzystał ze swojego globalnego doświadczenia w zarządzaniu programami emerytalnymi, np. z rynku brytyjskiego. Tamtejsze rozwiązania były jednym ze wzorów dla polskich pracowniczych programów kapitałowych.

Aegon, kojarzony dotychczas głównie z ubezpieczeniami życiowymi dla klientów indywidualnych, chce rozwijać działalność w nowych dziedzinach. Wejście na rynek pracowniczych planów kapitałowych ma być pierwszym krokiem w stronę innych rozwiązań dla firm, np. ubezpieczeń grupowych dla pracodawców, które mają się pojawić w ofercie w 2020 r.

Pracownicze plany kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania. Będzie funkcjonował w każdej firmie przez wiele lat i będzie stałym elementem rozwiązań kadrowych. Od strony operacyjnej PPK są w dużej mierze podobne do otwartych funduszy emerytalnych. Aegon zarządza takim funduszem od ponad 20 lat. Dlatego chce wykorzystać swoje doświadczenie nie tylko w operacyjnej obsłudze, ale także w inwestowaniu z długoterminową perspektywą.

— Pracodawcy muszą odpowiedzialnie podejść do wyboru instytucji zarządzają- cej PPK. Ustawa nałożyła na nich obowiązek oceny ofert pod kątem m.in. proponowanych warunków zarządzania środkami PPK, efektywności w zarządzaniu akty- wami oraz doświadczenia w zarządzaniu funduszami. My w ramach realizowania polityki inwestycyjnej, zakładamy aktywne podejście do zarządzania. Oznacza, to że nie będziemy biernie trzymać się środkowej części przedziałów wyznaczonych przez limity ustawowe, ale zamierzamy dostosowywać alokację do aktualnej sytuacji rynkowej w kraju i na świecie — mówi Samer Masri, członek zarządu i dyrektor inwestycyjny Aegon PTE.

Z pomocą dla pracodawców

Udział firmy w Pracowniczych Planach Kapitałowych to duże wyzwanie organizacyjne, wymagające stworzenia nowych procedur i przystosowania wewnętrznych systemów IT oraz kadrowo-płacowych. Szczególnie w firmach zatrudniających kilkadziesiąt czy kilkaset osób, czyli tych, które przystępują do programu w pierwszej kolejności, zadanie to będzie wymagało wielu działań. Dlatego konstruując rozwiązania do obsługi PPK, Aegon postawił na dwa główne elementy — wygodę pracodawcy oraz bezpieczeństwo.

Dziś priorytetem firm zobowiązanych do uruchomienia PPK jest wybór instytucji finansowej, której powierzą zarządzanie. Ale po wdrożeniu programu przyjdzie czas na jego codzienną operacyjna obsługę. Aegon chce więc wyjść naprzeciw praco- dawcom. Dla firm, które zdecydują się na nawiązanie z nim współpracy w zakresie pracowniczych planów kapitałowych, przygotował nowoczesny internetowy serwis e-PPK. Pozwala on na sprawne przeprowadzenie w całości online procesu zawarcia umów o zarządzanie i o prowadzenie PPK.

— Wiemy, jak ważne w tego typu aplikacjach jest zwracanie uwagi na tzw. user experience, czyli przyjazną z perspektywy klienta obsługę. Dlatego serwis jest prosty i intuicyjny. Na przykład przy rejestracji firmy wystarczy podać numer REGON, a pozostałe zostaną uzupełnione automatycznie. Pracodawca musi tylko podać listę uczestniczących w programie pracowników, ustalić wysokość wpłat dodatkowych, a na koniec zatwierdzić umowę jednorazowym kodem SMS. Takie ułatwienia powodują, że zawarcie umowy o zarządzanie PPK czy o prowadzenie PPK staje się naprawdę proste — dodaje Tomasz Majewski, dyrektor departamentu operacyjnego Aegon PTE.

Dzięki temu, że system jest przystosowany do współpracy z systemami kadrowymi, listę pracowników oraz informacje o płatnościach można zaimportować bezpośrednio stamtąd. Firmy korzystają z różnych systemów płacowych, dlatego architektura systemu Aegon jest otwarta na współpracę z ich dostawcami. W ten sposób każdy pracodawca będzie mógł przystosować i zintegrować swój system kadrowo-płacowy pod kątem nowych planów.

Konsultacje na dwa sposoby

Platforma stworzona przez Aegon do obsługi PPK ma ułatwić życie pracownikom działu kadr i usprawnić ich pracę. Jeśli jednak pracodawca woli spotkać się i po- rozmawiać ze specjalistą, może skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem firmy. Od początku roku Aegon zbudował i oddał do dyspozycji pracodawców zespół specjalistów z dużym doświadczeniem w obsłudze klientów korporacyjnych. Chce jednak docierać do firm również za pośrednictwem innych kanałów sprzeda- ży. Bardzo duże nadzieje wiąże z pośrednikami zewnętrznymi, ponieważ duże i średnie firmy to w większości właśnie ich klienci. W pierwszej i drugiej fali stawia więc mocno na współpracę z brokerami i multiagencjami.

PPK to zupełnie nowy typ programu oszczędzania związany z miejscem pracy. Na jego wdrożenie pracodawcy dostali niewiele czasu, dlatego Aegon chce przy- ciągać do siebie pracodawców, również przekazując im informacje na ten temat. Ma w tym pomóc współpraca z portalem ppk.info, na którym eksperci Aegon oraz firm doradczych i kancelarii wyspecjalizowanych z w zakresie programów benefitowych dla pracodawców dzielą się swoją wiedzą. Pracodawcy znajdą tam bazę praktycznych informacji, a nawet gotowe narzędzia, które pomogą im sprawnie przejść przez proces przygotowania się i wdrożenia PPK w ich firmach.

Hitem na szkoleniach przeprowadzanych przez Aegona jest mapa pracodawcy, czyli przewodnik pokazujący krok po kroku wszystkie obowiązki i czynności związane z wdrożeniem PPK. Aegon chce dać firmom także realne wsparcie – dekla- ruje, że pracodawcy, który go wybierze dostarczy gotowe materiały, np. teksty komunikatów do pracowników, filmy instruktażowe czy elektroniczne wersje wszystkich ulotek.

Okiem praktyka: Zapewniamy stabilność i bezpieczeństwo

Ludmiła Falak-Cyniak, prezes zarządu Aegon PTE S.A.

Pracownicze Plany Kapitałowe są nowym programem długoterminowego oszczędzania, w którym środki gromadzone są z myślą o momencie przejścia na emeryturę. W Polsce powstaje więc system, który kompleksowo podchodzi do oszczędzania na emeryturę. Taka forma jest zbieżna ze strategią i z celami biznesowymi Aegon.

Plany emerytalne funkcjonujące w miejscu zatrudnienia są od wielu lat naszą domeną i mamy duże doświadczenie w zarządzaniu nimi w wielu krajach, jak np. w Holandii czy Wielkiej Brytanii. Dostrzegamy, że również Polacy potrzebują dostępu do produktów emerytalnych.

Kluczem do sukcesu PPK będzie z pewnością edukacja i uświadomienie pracownikom, że oszczędzanie w tym programie, dzięki dopłatom pracodawcy i państwa po prostu się opłaca. Ale widzimy też konieczność zarządzania tymi oszczędnościami przez doświadczone, profesjonalne instytucje. W Aegon rozwiązania emerytalne są elementem naszego biznesowego DNA, dlatego udział w programie jest dla nas naturalny i oczywisty. Nasz otwarty fundusz emerytalny z założenia inwestował przecież z długoterminową perspektywą, a jego celem zawsze było systematyczne pomnażanie wartości oszczędności Polaków zgromadzonych z myślą o przyszłej emeryturze. Działając na rynku przez 20 lat, zachowywaliśmy stabilność, wypracowując przy tym dla klientów bardzo atrakcyjne stopy zwrotu, średnio wyższe niż w przypadku wielu innych form oszczędzania. Uważam więc, że niewątpliwym atutem zarządzanych przez nas PPK będzie ich wiarygodność i bezpieczeństwo inwestycji.

Okiem eksperta: Warto zadbać o detale

Dr Marcin Wojewódka, Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy

Wdrożenie pracowniczego planu kapitałowego to dla pracodawców z pewnością duże wyzwanie, tak administracyjne, jak finansowe. Praktyka pokazu- je, że dobrze przemyślane i konsekwentnie przeprowadzane działania mogą uczynić proces wdrożenia PPK stosunkowo łatwym. Pracodawca tworzy PPK dla swoich pracowników — taki obwiązek nakładają na niego przepisy ustawy. Jeśli więc przedsiębiorca i tak musi coś zrobić, to jako profesjonalista, a każdy przedsiębiorca jest profesjonalistą, powinien zrobić to dobrze. Żeby tak się stało przy wdrożeniu PPK, warto zwrócić szczególną uwagę na pewne elementy.

Pierwszym z nich jest precyzyjne ustalenie zakresu podziału obowiązków i zadań przy wdrożeniu PPK między pracodawcą, a wybraną przez niego instytucją finansową. Drugi element to terminowe przygotowanie firmy w zakresie systemu kadrowo-płacowego, w którym odbywa się tak zapisanie pracowników do PPK, jak też późniejsze naliczanie wpłat do programu. Konieczność zawarcia umów o zarządzanie PPK oraz o jego prowadzenie jest oczywistością. Odrębną, niezwykle istotną kwestią, jest dobra komunikacja związana z wprowadzeniem w firmie programu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MATERIAŁ PARTNERA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu