Agora <AGOD.WA> Ocena sytuacji spółki przez Radę Nadzorczą (RB 14/2004)

Tadeusz Stasiuk
opublikowano: 27-05-2004, 09:17

Agora <AGOD.WA> Ocena sytuacji spółki przez Radę Nadzorczą (RB 14/2004) OCENA SYTUACJI SPÓŁKI PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ (RB 14/2004)
Zarząd Agory SA w związku z treścią punktu 18 zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych", działając na podstawie Par. 22a ust. 2 Regulaminu Giełdy, przekazuje niniejszym treść uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2003.
"W związku z przyjęciem przez Spółkę zasady 18 "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" uchwalonych na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
1. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2003. Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie przeglądu spraw Spółki i dyskusji z zarządem prowadzonych przede wszystkim na kwartalnych posiedzeniach odbywanych z udziałem zarządu. Rada bierze także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze i rok obrotowy 2003 dokonaną przez Komisję d/s Audytu, która swoje posiedzenia odbywała z udziałem audytora Spółki.
Rada Nadzorcza wskazuje, że płynność finansowa Spółki jest bardzo dobra, Spółka prowadzi przejrzystą politykę w zakresie sprawozdawczości finansowej, a sprawozdania finansowe są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Spółka utrzymała budowaną od 1999 roku mocną reputację wśród krajowych i zagranicznych inwestorów.
W 2003 roku Agora musiała zmierzyć się z recesją gospodarczą, nową konkurencją na rynku dzienników i restrukturyzacją przejętych w 2002 roku przedsięwzięć. W ocenie Rady Nadzorczej Spółka osiągnęła znaczące sukcesy w zwiększaniu skali i zyskowności działalności outdoorowej i magazynów kolorowych. Jednocześnie została utrzymana pozycja rynkowa Gazety Wyborczej. Przedsięwzięcie jest rentowne pomimo trudnych warunków rynkowych.
Jednocześnie Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że wobec warunków zewnętrznych, które uniemożliwiają realizację planów rozwoju poprzez akwizycje w sektorze telewizji naziemnej i wydawnictw edukacyjnych, zarząd powinien sformułować alternatywną strategię rozwoju Spółki, z która Rada Nadzorcza pragnęłaby zapoznać się przed końcem bieżącego roku .
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia podjęcie przez Zarząd trudnego procesu restrukturyzacji organizacji, zarządzania procesami biznesowymi i zarządzania kadrami, który objął zarówno Agorę SA jak i jej spółki zależne. Proces ten powinien być zakończony do końca bieżącego roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza oceniła także pozytywnie wdrożone na przełomie 2003 i 2004 roku innowacje w zakresie marketingu "Gazety Wyborczej". Warto odnotować fakt wzrostu sprzedaży "Gazety" w miesiącach marcu i kwietniu 2004 roku, która osiągnęła średnią dzienną wysokość 458 i 489 tys. egzemplarzy.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Data sporządzenia raportu: 27-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tadeusz Stasiuk

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu