Agora <AGOD.WA> Zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej

Jacek Zalewski
opublikowano: 18-06-2003, 18:49

Agora <AGOD.WA> Zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
W uzupełnieniu raportów bieżących z dnia 3/6/2003 o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Agory SA i 6/6/2003 zawierającego projekty uchwał, które zarząd Agory SA przedstawi Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Agory SA informuje, że w dniu 18 czerwca 2003 r. Agora-Holding Sp. z o.o. - akcjonariusz posiadający 100% uprzywilejowanych akcji imiennych serii A Agory SA - zgłosiła następujące kandydatury do Zarządu i Rady Nadzorczej Agory SA:
A. Do Zarządu:
1. Wanda Rapaczynski,
2. Piotr Niemczycki,
3. Helena Łuczywo,
4. Zbigniew Bąk.
UZASADNIENIE
Ad. 1)
Wanda Rapaczynski - pełni funkcję Prezesa Zarządu Agory SA. W Spółce nadzoruje piony: finansowy, radiowy oraz służby korporacyjne. Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej "Inforadio" Sp. z o.o., a od 2002 roku Przewodniczącej Rady Nadzorczej AMS S.A. W 2003 roku została wybrana na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Mediów i Reklamy w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Z Agorą związana od początku lat 90-tych.
Przed rozpoczęciem pracy w Agorze w latach 1984-1992 jako wiceprezes Citibanku NA kierowała działem rozwoju nowych produktów. Wcześniej przez dwa lata była dyrektorem projektu badawczego poświęconego telewizji na Yale University. W latach 1977-1979 była pracownikiem naukowym Educational Testing Service w Princeton, New Jersey. Karierę zawodową zaczynała jako wykładowca psychologii na uniwersytetach w Nowym Jorku i Connecticut.
Jest członkiem zespołu doradczego Center for European Reform, organizacji poświęconej przyszłości Unii Europejskiej. Od 2002 roku należy do Polskiej Grupy Komisji Trójstronnej.
W czerwcu 2003 Wanda Rapaczynski otrzymała nagrodę NBS Public Relations - wyróżnienie, którym analitycy i osoby zarządzające aktywami uhonorowali ją jako "Najbardziej Cenionego Menadżera Roku Spółki Publicznej".
Wanda Rapaczynski urodziła się w 1947 roku. W 1977 roku otrzymała tytuł doktora psychologii City University of New York. Absolwentka Yale University, School of Organization and Management, gdzie w 1984 r. uzyskała tytuł Master of Private & Public Management.
Wanda Rapaczynski jest członkiem Zarządu Spółki od stycznia 1993 r. Od 1 kwietnia 1998r. pełni funkcję Prezesa. Wybór Wandy Rapaczynski do Zarządu kolejnej kadencji gwarantuje zachowanie ciągłości wyników finansowych i dalszy rozwój Spółki.
Ad 2)
Piotr Niemczycki - pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest jednym ze współzałożycieli "Gazety Wyborczej" i Agory. W Agorze nadzoruje piony wydawnictwa, druku i technologii. Jest członkiem zarządu Agory-Holding Sp. z o.o. i członkiem Rady Nadzorczej AMS S.A.
W latach 80-tych Piotr Niemczycki współtworzył sieć druku i kolportażu "Tygodnika Mazowsze", największego pisma podziemnej "Solidarności", które ukazywało się w nakładzie od 60 do 80 tys. egz. i było dystrybuowane w całej Polsce.
Zasiada w zarządzie International Press Institute - ogólnoświatowej organizacji zrzeszającej wydawców prasy, dyrektorów pracujących w środkach masowego przekazu oraz czołowych dziennikarzy - oraz Izby Wydawców Prasy. Jest także Kawalerem Europejskiej Konfraterni Kawalerów Gutenberga.
Piotr Niemczycki urodził się w 1959 roku. Jest absolwentem Wydziału Filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Piotr Niemczycki jest członkiem Zarządu Spółki od momentu jej powstania. Od 1 kwietnia 1998r. pełni funkcję Wiceprezesa. Wybór Piotra Niemczyckiego do Zarządu kolejnej kadencji gwarantuje zachowanie ciągłości wyników finansowych i dalszy i rozwój Spółki.
Ad.3)
Helena Łuczywo - pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Zakładała "Gazetę Wyborczą" i od 1989 r. jest zastępcą redaktora naczelnego. W Agorze nadzoruje piony: redakcji oraz administracji i nieruchomości, a także projekt internet. W roku 1989 uczestniczyła ze strony opozycyjnej w obradach rady ds. mediów Okrągłego Stołu. W latach 1982-1989 redagowała "Tygodnik Mazowsze", największe pismo podziemnej "Solidarności". W 1981 roku była redaktorem naczelnym agencji prasowej "Solidarność" i pracowała dla "Daily Telegraph". W 1977 roku współzakładała i do 1981 roku redagowała pismo "Robotnik", które wywarło istotny wpływ na powstanie ruchu "Solidarności".
Helena Łuczywo urodziła się w 1946 r. Ukończyła Wydział Ekonomii Politycznej oraz studiowała anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim
Helena Łuczywo jest członkiem Zarządu Spółki od momentu jej powstania. Wybór Heleny Łuczywo do Zarządu kolejnej kadencji gwarantuje zachowanie ciągłości wyników i rozwoju Spółki.
Ad. 4)
Zbigniew Bąk - pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pracę w Agorze rozpoczął w 2000 roku. Nadzoruje piony Nowych Przedsięwzięć i Czasopism. Dodatkowo jest odpowiedzialny za nadzór operacyjny nad działalnością grupy AMS S.A. Zasiada w radzie nadzorczej AMS S.A.
Przed rozpoczęciem pracy w Agorze przez 9 lat związany był z firmą konsultingową Arthur Andersen gdzie rozwijał dział Corporate Finance. Odpowiadał za strategię departamentu, nadzór nad licznymi projektami prowadzonymi przez firmę w zakresie corporate finance, jak również za nabór i rozwój pracowników. W 1998 roku Zbigniew Bąk został partnerem, dyrektorem zarządzającym departamentem Corporate Finance oraz członkiem zarządu Arthur Andersen Polska Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem kariery w Arthur Andersen pracował w Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, a następnie w firmie konsultingowej Moore Stephens.
Zbigniew Bąk urodził się w 1964 r. Jest absolwentem Graduate School of Business na University of Chicago, której dyplom MBA (z wyróżnieniem) uzyskał w 1997 r. Wcześniej, w 1989 r., ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1995 r. Zbigniew Bąk jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants w Wielkiej Brytanii.
Zbigniew Bąk jest członkiem Zarządu Spółki od 2000 roku. W trakcie jego kadencji Spółka rozpoczęła i usprawniła działalność w nowych segmentach rynku. Wybór Zbigniewa Bąka do Zarządu kolejnej kadencji gwarantuje zachowanie ciągłości wyników finansowych i dalszy rozwój Spółki.
B. Do Rady Nadzorczej:
1. Louis George Zachary, Jr., ekonomista, Dyrektor Zarządzający Lazard Freres & Co. LLC,
2. Tomasz Sielicki, Prezes Zarządu ComputerLand SA.
UZASADNIENIE
Ad. 1)
Pan Louis George Zachary Jr. jest ekonomistą, który koncentruje swoją aktywność zawodową na bankowości inwestycyjnej - ze specjalizacją w branży mediów oraz telekomunikacyjnej. Niegdyś szef Media & Telecomunications Group, członek Equity Valuation Committee, Investment Banking Committee i Investment Banking Management Committee w Credit Suisse First Boston (USA), później Managing Director i Global Head Media Group w Merrill Lynch & Co. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w Lazard Freres & Co. LLC, a także Współzarządzającego Media Group. Ukończył Harvard College, w 1985 uzyskał MBA na Harvard Graduate School of Business Administration. Pan Louis Zachry posiada wyczerpującą wiedzę na temat międzynarodowego obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku mediów audiowizualnych, rynku wydawniczego (w tym wydawnictw prasowych) a także nowych technologii informacyjnych. Dysponuje przy tym pogłębioną znajomością rynku polskiego i szczegółowych zagadnień związanych z działalnością na tym rynku AGORY SA. Pan Zachary jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki od 28 czerwca 1999r. Uczestniczył też w pracach banku inwestycyjnego CSFB w trakcie procesu restrukturyzacji Spółki i wprowadzenia jej akcji do obrotu publicznego i giełdowego. Z tych względów pan Louis Zachary dysponuje pogłębioną znajomością przedsiębiorstwa i struktury kapitałowej Spółki, warunkującą efektywne wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Ad. 2)
Pan Tomasz Sielicki jest Prezesem Zarządu ComputerLand S.A. - jednego z największych przedsiębiorstw komputerowych, spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W ComputerLand S.A. pracuje od jej powstania w 1991 roku, zaś funkcję Prezesa Zarządu pełni od roku 1992. Jest powszechnie uznawany za twórcę sukcesu firmy: jej dynamiczny rozwój, świetne wyniki finansowe oraz bardzo udany debiut na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w październiku 1995. Pełni także funkcję wiceprezesa Polskiej Rady Biznesu oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji. Jest jednocześnie członkiem m.in. Center for Strategic & International Studies, Rady Polskiej Izby Informatyki
i Telekomunikacji, Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Rady Fundacji Szpitala Dziecięcego przy ulicy Litewskiej, Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Rady Fundacji "Wspólna Droga". Reprezentuje ComputerLand w American Chamber of Commerce oraz na World Economic Forum.
Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
W trakcie swojej pracy zawodowej Pan Tomasz Sielicki zdobył duże doświadczenie w zakresie zarządzania i funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek publicznych. Jest on członkiem Rady Nadzorczej Agory SA od 1 kwietnia 1998 r.
Według złożonych oświadczeń zarówno pan Louis Zachary jak i pan Tomasz Sielicki spełniają kryteria niezależności określone w §20 ust. 6 Statutu Spółki.
Data sporządzenia raportu: 18-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Zalewski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Agora &lt;AGOD.WA&gt; Zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej