Agora <AGOD.WA> Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (RB 14/2003)

Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA
opublikowano: 03-06-2003, 17:01

Agora <AGOD.WA> Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (RB 14/2003) ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY (RB 14/2003)
Zarząd AGORA SA z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (Spółka), działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 K.s.h. zwołuje na dzień 25 czerwca 2003 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10.
Porządek obrad:
1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2)Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz inne sprawy formalne i porządkowe;
3)Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2002;
4)Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002;
5)Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2002;
6)Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002;
7)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002; 8)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002;
9)Podjęcie uchwał w sprawie wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem kadencji; 10)Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków zarządu nowej kadencji;
11)Podjęcie uchwał w sprawie akcji Spółki serii B przeznaczonych dla pracowników objętych programem akcji pracowniczych;
12)Podjęcie uchwały w sprawie akcji Spółki serii D przeznaczonych dla pracowników objętych planami motywacyjnymi;
13)Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki City Magazine Sp. z o.o. w roku obrotowym 2002; 14)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Agory SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia, w terminie do dnia 18 czerwca 2003r.
Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy dostarczyć na adres:
sekretarz spółki Agora SA, 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10. W przypadku przesłania świadectwa depozytowego pocztą, decyduje data wpłynięcia do Spółki.
Data sporządzenia raportu: 03-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Agora &lt;AGOD.WA&gt; Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (RB 14/2003)