Agora musi rozszerzać zakres działalności

Robert Kurowski
23-01-2001, 00:00

Agora musi rozszerzać zakres działalności

Agora jako wydawca największego dziennika ogólnopolskiego „Gazety Wyborczej”, właściciel portalu gazeta.pl oraz udziałowiec grupy spółek radiofonicznych tworzy grupę o znaczącym udziale w polskim rynku mediów. Obecnie siłą napędową Agory jest „GW”, która dzięki dużemu udziałowi na polskim rynku wydawniczym (czytelnictwo na poziomie 2 mln osób) posiada ponad 60-proc. udział w ogólnopolskim rynku reklamy prasowej. Agora prowadzi swoją działalność poprzez wdrażanie nowych przedsięwzięć (prasa, Internet) lub akwizycję i zwiększanie udziałów (radio i telewizja).

Pochodną działalności na rynku mediów są udziały w rynku reklamowym, który stanowi decydującą część przychodów spółek medialnych. W ciągu ostatnich kilku lat sprzedaż reklam stanowiła około 80 proc. przychodów Agory. Wpływy te (ich wielkość) decydują o jakości wyników finansowych spółki. W minionym roku zauważyć można spadek dynamiki wpływów z reklam. Jeszcze w roku 1999 wyniosła ona 125 proc., na półrocze 2000 roku kształtowała się na poziomie 123 proc. Rynek reklamy rozwijał się w ubiegłym roku wolniej niż powszechnie prognozowano, za przyczynę uznaje się przede wszystkim szybszy wzrost inflacji, spadek tempa wzrostu PKB, mniejsze wydatki konsumentów w branży motoryzacyjnej i dóbr szybko zbywalnych. Prognozy zakładały wzrost rynku reklamy w pierwszym półroczu o blisko 23 proc., tymczasem wyniósł on około 11 proc. Największy spadek nastąpił w reklamach zewnętrznych (outdoor) i emitowanych w telewizji, różnica w tym przypadku wyniosła około 15 punktów procentowych. Rynek reklamy prasowej — najbardziej istotny z punktu widzenia Agory — stracił najmniej, wzrost ogółem wyniósł ponad 18 proc., podczas gdy przewidywano 23,5 proc.

Do barier rozwoju polskiego rynku prasowego należy zaliczyć utrzymujący się niski poziom krajowego czytelnictwa. Około 60 proc. ludności deklaruje czytanie jakiegokolwiek dziennika raz w tygodniu, podczas gdy w większości krajów europejskich wskaźnik ten znacznie przekracza 70 proc. Sytuację wydawców prasowych komplikuje zintensyfikowanie działań wydawców prasy bezpłatnej, którzy poszerzają obszar działalności. Wzrost nakładu prasy bezpłatnej nie powinien bezpośrednio zaszkodzić rynkowi prasowemu (czytelnictwu), jednak może spowodować, choćby niewielkie, zmiany na rynku — przesunięcie części reklam do nowych tytułów prasowych. Przewidywać także należy wzrost kosztów działalności z uwagi na światowy wzrost cen papieru. Koszt papieru to około 1/3 kosztów zużycia materiałów i energii Agory.

Grupa ma wysoką dynamikę sumy bilansowej, w ostatnich latach wynosiła ona 205 proc. (1999) i 119,5 proc. (30.06.00). Od 1999 roku grupa w ponad 75 proc. finansuje swoją działalność kapitałami własnymi. Dzięki przeprowadzeniu emisji akcji serii E (publiczna) i F (dla wybranych inwestorów) spółka dysponuje wysokim kapitałem zapasowym, który powiększany o wysokie zyski netto (132 mln zł w 1998 roku i 97,6 mln zł na półrocze ubiegłego roku) pozwala realizować szeroki proces inwestycyjny. Na półrocze 2000 w zobowiązaniach krótkoterminowych nie występowały kredyty bankowe, natomiast w długoterminowych występowała pożyczka udzielona przez COX Poland Investments (spłata do września 2007 r.).

Realizacja programu inwestycyjnego powoduje, że najszybciej z pozycji bilansowych rośnie majątek trwały, głównie rzeczowy — stanowi on ponad 88 proc. tej części aktywów. W majątku obrotowym zauważyć można, że utrzymuje się szybkie tempo wzrostu należności, chociaż z uwagi na ogólne zwiększenie pozycji najbardziej płynnych ich udział spadł do około 30 proc. majątku obrotowego.

Grupa utrzymuje ponad 20-proc. roczny wzrost przychodów, jednak już w 2000 r. był on niższy i wyniósł po trzech kwartałach 19,4 proc. Pozytywne jest, że co roku koszty rosły wolniej, dzięki czemu zysk brutto ze sprzedaży np. w 1999 roku był wyższy o 28 proc. niż rok wcześniej. Pozycjami, które w bardzo znacznym stopniu rzutują na wynik finansowy netto, są koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. Pierwsza z wymienionych pozycji miała 154-proc. dynamikę na półrocze 2000 — po trzech kwartałach wzrost wyniósł 52 proc. Tempo wzrostu kosztów ogólnego zarządu zostało powstrzymane do około 17 proc. (30.09.00), jednak w dalszym ciągu są one na poziomie około 14 proc. przychodów ze sprzedaży. Warto zauważyć, że w samym trzecim kwartale minionego roku nastąpiło osłabienie tempa wzrostu — dotyczy to głównie zysków, które były niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody rosną o 15 proc., nominalnie są na poziomie pierwszego kwartału, co można wytłumaczyć sezonowością wyników.

Głównym przedsięwzięciem realizowanym obecnie przez Agorę jest uruchomienie portalu gazeta. pl. Serwis osiąga kilkunastoprocentowe wskaźniki oglądalności, co lokuje go w czołówce (3-4 miejsce) najczęściej odwiedzanych stron www. Zgodnie z przedstawioną strategią internetową, zawierać on będzie serwisy tematyczne i lokalne, obejmować będzie także ofertę e-commerce. Od efektów działania nowego segmentu w działalności Agory zależeć będzie wycena spółki.

Agora podejmuje próby aktywnego uczestniczenia w działalności internetowej także w innych jego dziedzinach, jak np. handel elektroniczny. Według prognoz, to właśnie ten segment ma największy potencjał wzrostu, jego światowa wartość ma się podwajać do roku 2003. O ile z uwagi na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w USA i Europie oraz gorsze efekty działalności dot. comów już niedługo prognozy długoterminowe mogą zostać zweryfikowane, o tyle wydaje się, że rozwój Internetu nie powinien zostać powstrzymany. Agora wspólnie z Computerlandem zawiązała Centrum Handlu Internetowego (CHI). Spółka posiada w tym przedsięwzięciu 50 proc. udziałów, rozpoczęcie działalności operacyjnej planowane jest na bieżący miesiąc. Przedmiotem działalności CHI będzie prowadzenie internetowego pasażu handlowego, w tym zakładanie i hosting sklepów oraz stron www. Agora będzie odpowiedzialna za sprzedaż oferty CHI. Przedsięwzięcie jest interesujące, ponieważ pozwoli zaoferować firmom własny pasaż handlowy w oparciu o swoje technologie i nakłady, poza tym pośrednictwo w dostarczaniu usług internetowych jest dziedziną o dobrych perspektywach na przyszłość.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Robert Kurowski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Agora musi rozszerzać zakres działalności