pb.pl

Pytania dotyczące spółek

      0/332   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2018-04-05 CFI Posiadam akcje waszej spółki. Czy los spółki jest zagrożony?
(brak odpowiedzi) 

2018-03-26 CASHFLOW Jak mam pozbyć się akcji z mojego konta maklerskiego za 0,00 zl. tylko żeby zniknęły.
(brak odpowiedzi) 

2018-03-24 MIRBUD Czy Zarząd może wyjaśnić sprawę wpisów hipotecznych na nieruchomości w Jastrzębiej Górze i czemu o wpisach tych nie informował na ESPI.
W związku z nieterminowym regulowaniem przez Inwestorów należności wynikających z wykonanych robót budowlanych, MIRBUD S.A. skorzystał z możliwości jakie daje art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) i zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Skarbowego dostosował terminy i kwoty płatności podatku VAT do przewidywanych terminów płatności należności Spółki z tytułu wykonywanych robót budowlanych. Spółka uregulowała w całości zgodnie z decyzja Urzędu Skarbowego podatek VAT za miesiąc czerwiec, trwa procedura wykreślenia wpisu hipotecznego. Również zobowiązania wynikające z podatku VAT za grudzień 2017 r. są regulowane w kwotach i terminach wskazanych w decyzji Urzędu i nie stanowią zagrożenia dla kondycji finansowej MIRBUD S.A.  

2018-03-19 ABCDATA Czy spółka wypłaci 2 transze dywidendy za 2017r?
Na chwilę obecną Zarząd Spółki nie podjął decyzji w tej sprawie.  

2018-02-27 CNT Jestem właścicielem akcji Waszej firmy. Czy możecie w krótkich zdaniach napisać jak fizycznie sprzedać akcje w ramach wezwania.Nie gram na giełdzie i nie wiem jak to zrobić
(brak odpowiedzi) 

2018-02-27 I3D CZy to już koniec działalności spółki ? Co oznacza rezygnacja członka zarządu ?
W dniu 6 lutego b.r. wobec bardzo trudnej sytuacji finansowej i wyczerpania możliwości szybkiego, pozytywnego zakończenia prowadzonych rozmów inwestycyjnych, zarząd Spółki złożył wniosek o upadłość. W tej chwili wniosek jest rozpatrywany przez sąd i od decyzji sądu zależy jaka dalsza procedura zostanie przyjęta. Wolą i intencją zarządu jest możliwie jak największe wykorzystanie aktywów spółki, w tym przede wszystkim, wypracowanych wartości niematerialnych i prawnych, w celu zaspokojenia wierzycieli spółki, jak i takiej restrukturyzacji która pozwoliłaby na kontynuowanie działalności. Odnosząc się do drugiej części pytania informujemy, że nikt spośród zarządu Spółki nie złożył rezygnacji. Choć funkcje te od bardzo długiego czasu wykonujemy bez jakiegokolwiek wynagrodzenia uznajemy, że dopóki możemy wspomóc wyżej wspomniane procesy, pozostaniemy na stanowiskach. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku powołania do spółki syndyka, rola członków zarządu zostanie ograniczona do czynności zwykłego zarządu na rzecz syndyka. Dodatkowo w gestii syndyka pozostanie również skład zarządu spółki.  

2018-02-27 KGHM Jeśli mam akcję kghm, kiedy mogę się najwcześniej spodziewać wypłaty dywidendy??
(brak odpowiedzi) 

2018-02-22 GETINOBLE Kiedy pierwsze zyski?
(brak odpowiedzi) 

2018-02-21 TAURONPE Czy bedzie dywidenda za 2017 rok. Ile kosztowalo na sponsorowanie sport w 2017r.
Aktualnie obowiązująca polityka dywidendy zakłada, że pierwszym rokiem, w którym będzie możliwa wypłata dywidendy, będzie rok 2020. Natomiast w dłuższej perspektywie na dywidendę powinno być przeznaczane co najmniej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Należy pamiętać, że decyzja dotycząca wypłaty dywidendy jest podejmowana przez walne zgromadzenie Spółki, na podstawie rekomendacji Zarządu Spółki. W przypadku pytania dotyczącego sponsorowania sportu potwierdzam, że TAURON aktywnie uczestniczy w projektach w obszarze sportu profesjonalnego. Jednak zgodnie z naszą polityką komunikacyjną nie udzielamy informacji o wysokości środków przeznaczanych na sponsorowanie sportu.  

2018-01-31 JSW Kiedy jest jaka będzie dywidenda z JSW skoro są tak duże zyski?
(brak odpowiedzi) 

2017-10-22 PZU Witam Czy zarząd spółki mógłby rozważyć podjęcie decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2017 ? Akcjonariusze tak dużej spółki powinni być traktowani priorytetowo !!!
(brak odpowiedzi) 

2017-10-05 QUMAK Kiedy połączenie spółek? Kto odpowiada za tak duże straty? Czy będą wyciągnięte konsekwencje karne w stosunku do winnych zaniedbań? Co robiła Rada Nadzorcza? To jest bardzo poważna sprawa. Nie można jej pozostawić bez konsekwencji.
(brak odpowiedzi) 

2017-10-05 PZU Kiedy zostanie przestawiona strategia na kolejne lat?
Obecnie nie został jeszcze ustalony dokładny termin ogłoszenia aktualizacji strategii Grupy PZU. 

2017-09-20 ECA Jak Zarząd Spółki skomentuje fakt sprzedaży niegdyś bardzo dochodowej spółki grupy - Auxilium S.k. za symboliczną 1 zł? Nazwa Auxilium i jej forma prawna wielokrotnie była zmieniana do czasu jej likiwdacji. Dlaczego? Czy miało to coś wspólnego z ukaraniem Auxilium przez nadzór audytorski Krajowej Izby Biegłych Rewidentów? Auxilium SA była spółką , której następcą prawnym jest obecnie UHY ECA S.A. czy zatem problemy związane z Auxilium i jej likwidacją mogą dosięgnąć też Emitenta?
(brak odpowiedzi) 

2017-09-05 MSXRESOUR Witam. Jestem posiadaczem znacznej ilosci akcji Waszej spolki. Prosze powiedziec mi czy akcje beda kiedykolwiek jeszcze notowane na GPW , czy tez nalezy liczyc sie z ich strata. Pozdrawiam. Dariusz Pyziak.
(brak odpowiedzi) 

2017-08-27 LUBAWA Dlaczego notowania spółki spadają?
Kurs akcji spółki kształtowany jest przez indywidualne decyzje inwestorów. Spółka nie komentuje zmian kursu akcji i nie ma wpływu na bieżące notowania. 

2017-07-14 IVMX gdzie można kupić akcje Waszej spółki?
(brak odpowiedzi) 

2017-06-23 MBFGROUP Kiedy spółka portfelowa VABUN trafi na NewConnect?
(brak odpowiedzi) 

2017-05-16 PKNORLEN 1. Kiedy będzie oświadczenie co się stało z odsetkami od obligacji? 2. Kiedy spółka wypłaci odsetki? 3. Czy obligatariusze mają prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w związku z defaultem PKNOrlen?
1. W dn. 16 maja PKN ORLEN wydał poniższe oświadczenie 15 maja przypadał dzień płatności odsetek obligacji o nr PK11117. Z uwagi na problemy techniczne banku przelew został dostarczone do KDPW z jednodniowym opóźnieniem. Pieniądze są już w KDPW i są właśnie rozksięgowywane na konta inwestorów. Spółka przeprasza za zaistniałą sytuację, podjęła również działania mające na celu jej wyjaśnienie. 2. Odsetki zostały wypłacone w dniu 16 maja 2017 r. 3.Możliwość wcześniejszego wykupu obligacji jest określona w prospekcie emisyjnym i odpowiednich regulacjach prawnych.  

2017-04-06 BOMEDIA Kiedy będzie można nabyć przyznane akcje z prawa poboru?
Dzień dobry, harmonogram oferty jest opublikowany na stronie internetowej spółki: file:///C:/Users/magda/Downloads/original_26742284_Aneks_nr_1_do_Memorandum_Informacyjnego%20(2).pdf W razie dodatkowych pytań, uprzejmie proszę o kontakt. Pozdrawiam, Magdalena Grzybowska  

2017-04-04 GPW Firma CENTURIA GROUP S. A. zniknęła z NewConnect. Proszę o jakieś informacje.
(brak odpowiedzi) 

2017-03-07 LOTOS Z danych za 2016 r. wynika, że ujemny efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających to 53,2 mln zł czyli całkiem sporo. W poprzednich latach efekt rozliczenia transakcji zabezpieczających także był ujemny. Jaki w takim razie jest sens tych zabezpieczeń skoro spółka za każdym razem na nich traci, czy Lotos ma zapisany w strategii sponsoring banków?
(brak odpowiedzi) 

2017-02-27 MCI Jako przyczyny dyskonta na webcastach były już podawane: brak dywidendy, nierozumienie MCI, brak podmiotów LP do porównania na GPW, słabość szerokiego rynku. Co jest przyczyną dyskonta NAV/S obecnie?
(brak odpowiedzi) 

2017-02-20 MIRBUD Czy Zarząd Mirbudu może napisać jaki jest na dzień dzisiejszy (20.02.2017r.) stan nakazu zapłaty z dnia 17 października 2014 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie nakazującego MIRBUD zapłatę na rzecz POLARIS kwoty 16.955.759,18 złotych tytułem kar umownych za nierzetelne wykonanie umowy dotyczącej budowy hotelu należącego do POLARIS w sprawie pod sygnaturą  XXVI GNc 890/14 (obecnie XXVI GC 1184/14)?
MIRBUD S.A. w dniu 26 listopada 2015 roku wniósł sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym zaskarżając wydany nakaz w całości, wnosząc o: 1) oddalenie powództwa w całości, 2) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści sprzeciwu na okoliczność bezzasadności roszczenia oraz 3) zasądzenie kosztów postępowania sądowego. Zarządzeniem Sądu z dnia 17 grudnia 2014 roku uznano, iż sprzeciw pozwanego MIRBUD S.A. złożony w dniu 26 listopada został w terminie bez braków formalnych. Zgodnie z treścią art. 505. § 1 kodeksu postępowania cywilnego w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. W związku z powyższym, w chwili obecnej wydany nakaz zapłaty utracił moc. Obecnie nie istnieje zobowiązanie MIRBUD S.A. z tytułu dochodzonych przez Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kar umownych, z uwagi na okoliczność, iż wydany nakaz zapłaty utracił moc a sprawa ma charakter sporny i toczy się. Obecnie trwają mediacje pomiędzy stronami w celu zakończenia toczącego się postępowania ugodą.  

2017-02-16 GPW Kiedy będą ogłoszone wyniki finansowe za czwarty kwartał 2016 r. i za cały 2016 rok?
Zgodnie z zapowiedziami opublikowanymi w treści raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. publikacja wyników finansowych GPW za cały rok 2016 będzie miała miejsce 27 lutego 2017 r. (poprzez ESPI publikujemy je po sesji giełdowej tego dnia). Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 101.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych i zmieniającego go Rozporządzeni MF z dnia 25 maja 2016 r., nie publikujemy odrębnego raportu kwartalnego za IV kw. 2016 r. 

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Inwestorzy nie poznali się na żartach Elona Muska
Lutowy skok zabił indeks strachu
Zarządzający zaczęli obstawiać umocnienie jena
Rentowności obligacji zagrażają hossie na Wall Street
Dlaczego EBC będzie ograniczać zwyżki euro do dolara

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu