pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/3   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-10-19 Kiedy możemy spodziewać się wyników z badań próbek pobranych z odwiertu NM-3?
Wstępne wyniki przedstawiliśmy w naszym komunikacie z 31 lipca. Obecnie odwiert NM-3 czeka na rozpoczęcie szczelinowania, które ma nastąpić w najbliższym czasie. Ponieważ wyniki pierwszych testów były bardzo obiecujące i pozwoliły zidentyfikować 30 m grubości piaskowiec potencjalnie bogaty w ropę, mamy nadzieję, że możliwe będzie komercyjne wydobycie, najprawdopodobniej po zastosowaniu technik stymulacji złoża. Wiązaliśmy z NM-3 duże nadzieje, ale wyniki testów bardzo pozytywnie nas zaskoczyły. 

2013-10-17 Napiszecie w końcu Państwo jak wyszły w Brunei testy odwiertu Lukut?
Informacje o testach odwiertu Lukut zostały opublikowane 18 października i cały komunikat jest dostępny na naszej stronie: www.serinusenergy.com. Pierwsza z testowanych stref miała 6 m grubości - niewielkie ilości gazu sprawiły, że podczas testów nad odwiertem pojawił się płomień, ale nie miały one wartości komercyjnej. W drugiej strefie testowano wybrane fragmenty o łącznej grubości 60 m. Podobnie, jak w przypadku pierwszej strefy, w czasie testów na powierzchni odwiertu pojawił się płomień, ale uzyskane ilości gazu nie miały wartości komercyjnej. Otrzymany przepływ gazu nie umożliwia produkcji komercyjnej, ale pozyskane dane mogą zostać wykorzystane w pracach na terenie Brunei i stanowić podstawę do dalszych badań i testów. 

2013-10-15 Czy może Pan podać orientacyjny termin zakończenia testów w Brunei, czy testy są na finiszu? Jakie będą podejmowane w najbliższym czasie działania w Tunezji zmierzające do zwiększenia produkcji lub rozpoznania nowych obiektów wydobywczych? To samo pytanie kieruję w stosunku do koncesji na Ukrainie.
Zaraz po zakończeniu testów w Brunei podamy ich wyniki, spodziewamy się, że nastąpi to wkrótce. Plan prac przedstawiony w ostatniej prezentacji zarządu z września jest cały czas aktualny, zapraszam na naszą stronę www.serinusenergy.com. W ogólnym zarysie plany spółki w Tunezji obejmują przede wszystkim modernizację głównych aktywów produkcyjnych oraz wprowadzenie nowoczesnych metod prowadzenia wierceń i procedur operacyjnych. Działania te mają na celu zoptymalizowanie i ustabilizowanie prowadzonego wydobycia. Na Ukrainie Serinus będzie systematycznie zwiększał produkcję poprzez nowe odwierty oraz modernizację infrastruktury. W ciągu najbliższego roku nacisk położony będzie na pola: Makiejewskoje, Północne Makiejewskoje oraz Olgowskoje.  

2013-10-09 Proszę o informację co z zapowiadaną na wrzesień ofensywą medialną?
Nie prowadzimy i nie planujemy ofensywy medialnej. Prowadzimy w sposób transparentny i otwarty politykę informacyjną, dotyczącą naszej działalności, przede wszystkim w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych jako podmiot notowany na GPW i TSX. 

2013-09-18 Jak przeliczyć kurs Sen w stosunku do KOV?
Scalenie akcji odbyło się w stosunku 10:1 i w takim stosunku trzeba porównywać notowania KOV i SEN. 

2013-09-10 Jak długo potrwają testy nad odwiertem Lukut-1 i kiedy wiertnia zostanie przeniesiona na miejsce 2 odwiertu?
Testy moga potrwać od kilku do kilkunastu dni. Ich długość będzie uzależniona od uzyskiwanych na bieżąco rezultatów. Po zakończeniu testowania odwiertu Lukut-1, wiertnia zostanie natychmiast przeniesiona na miejsce planowanego odwiertu Luba-1. 

2013-09-07 Serinus Energy otrzymała od PetroleumBRUNEI oficjalne potwierdzenie przedłużenia okresu wykonania prac w II etapie programu zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia. Nowy termin został ustalony na 27 listopada 2013 roku i obejmuje wykonanie minimalnego zakresu prac przewidzianego w koncesji – w tym dwóch odwiertów. Przy takim tempie postępujących prac śmiem przypuszczać że się nie wyrobicie. Pytam czy uda wam się jeszcze wynegocjować dalsze przedłużenie koncesji?
Jak już wspominaliśmy, dopóki prace są w toku, przedłużenie okresu wykonywania prac powinno być formalnością, tak jak się to stało również obecnie. 

2013-08-16 Na jakim etapie jest obecnie Brunei, czy już mona coś powiedzieć o efektach odwiertu Lukut?
Będziemy mogli powiedzieć więcej po zakończeniu testowania odwiertu Lukut-1 i analizie uzyskanych danych. 

2013-08-07 Dlaczego do tej pory nie przeprowadzono ani jednego szczelinowania? Dlaczego nie uruchomiono produkcji z 2 horyzontu? Dlaczego nie podłączono K-7 i nie ma konwersji? Co dzieje się z o O-14 oraz NM-1?
Decyzja o szczelinowaniu jest podejmowana gdy wymagają tego prowadzone prace. Tam gdzie jest to niezbędne i może wesprzeć przepływ gazu, stosujemy tą technologię. Koncesja Krutogorowskoje otrzymała już status licencji produkcyjnej, z prawem do nieograniczonego wydobycia ropy i gazu przez 20 lat. Prace przy wymienionych przez Pana odwiertach są w toku. Będziemy informować o kolejnych krokach i działaniach.  

2013-08-02 Co teraz będzie z Brunei? Pojawił się komunikat, że prace nad odwiertem się przedłużą i potrwają około 65 dni. Co dalej z koncesja? Są prowadzone jakieś działania w celu uzyskania zgód na przedłużenie prac poszukiwawczych?
W odpowiednim czasie poinformujemy rynek o sytuacji związanej z koncesją w Brunei. 

2013-08-01 Ile mogą potrwać badania nad otrzymana próbką z odwiertu NM3? Kiedy możemy spodziewać się jakichś informacji na temat pobranej próbki i czy wydobycie będzie opłacalne?
Badania trwają z reguły do kilku miesięcy. Wtedy będzie możliwe podjecie decyzji w sprawie dalszych działań przy odwiercie NM3. 

2013-07-24 Co się dzieje ze NM 3? Dlaczego nie ma żadnych informacji? Czy rozpoczęły się już testy?
To nasz kluczowy odwiert na polu Północne Makiejewskoje. Kończmy testowanie i za chwilę podamy komunikat dotyczący jego wyników. 

2013-07-22 Co dalej z odwiertem NM3? Dlaczego nie ma żadnych informacji?
To nasz kluczowy odwiert na polu Północne Makiejewskoje. Kończmy testowanie i za chwilę podamy komunikat dotyczący jego wyników. 

2013-07-16 Jaką politykę dywidendową prowadzi spółka SERINUS? Czy macie zamiar dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, czy będziecie się dzielić wydobytym surowcem tylko między sobą? Jeżeli bierzecie pod uwagę taki podział zysku w formie dywidendy, to kiedy to może nastąpić, a jeżeli nie, to jaki jest sens kupowanie waszych akcji?
Oczywiście, planujemy wypłatę dywidendy. Spółka nie chce jednak robić tego przedwcześnie. Obecnie przede wszystkim inwestujemy. Środki trafiają do Brunei, na Ukrainę, a teraz również do Tunezji. Chcemy najpierw zbudować dla naszych inwestorów wartość, która przyniesie im zyski i satysfakcję. Mamy świadomość, jak lojalny jest akcjonariat Serinus Energy i że czasem jego cierpliwość wystawiona jest na próbę, nie chcemy zatem zawieść nierozsądnymi decyzjami. Rynek oil & gas oznacza długofalowe inwestycje, wymagające cierpliwości. Zapewniam, że w momencie, gdy Serinus Energy będzie mógł przeznaczyć satysfakcjonującą inwestorów część środków finansowych na dywidendę, zrobimy to. 

2013-07-04 Interesuje mnie jedna kwestia: wielokrotnie zarząd KOV informował, że technicznie jest gotowy na wejście na AIM. Problemem była sytuacja na globalnych rynkach finansowych. Czy dziś, wobec równoległych notowań SEN na GPW i TSX, spółka kategorycznie porzuciła plan wejścia na AIM? Jeśli tak, dobrze byłoby podać poziom dotychczasowych kosztów poniesionych przez spółkę związanych z przygotowaniem do wejścia na AIM. Pytanie do Pana Mioduskiego: czy w kontekście Pańskich wielokrotnie upublicznianych w mediach opinii na temat skrajnie niedowartościowanej ceny akcji KOV, główny udziałowiec spółki (KI) założył sobie jakiś minimalny okres np. do końca roku na weryfikację wyceny KOV przez rynki w Toronto i w Warszawie i czy w momencie braku satysfakcjonującej kapitalizacji zamierza podjąć inne kroki w postaci skupu akcji czy też wycofania się z któregoś z parkietów?
Zarząd prowadził od dawna przygotowania do wejścia na jedną ze światowych giełd, specjalizujących się w sektorze ropy i gazu. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem był dla nas Londyn. W sytuacji przejęcia spółki Winstar Energy notowanej na giełdzie w Kanadzie, zarząd uznał, że to połączenie stwarza idealną możliwość dla międzynarodowej ekspozycji KOV. Stąd została podjęta jedyna logiczna decyzja o notowaniu akcji Serinus Energy (dawny KOV) na parkiecie w Toronto. Wejście na AIM byłoby w tym momencie zbędnym ponoszeniem kosztów, a cel i efekt byłby ten sam. Koszty poniesione na techniczne przygotowanie spółki do wejścia na drugi parkiet, tym samym znalazły swoje uzasadnienie. Przekażemy Pana zapytanie do KI.  

2013-07-04 Czy cena akcji w Polsce (ok. 11 zł) jest zawyżona w stosunku do Toronto (2,95 CAD) tj. ok. 8,85 zł? Czy spodziewa się Pan wzrostów w Toronto, czy raczej nieuchronnego spadku cen w Polsce do poziomu notowania na innych giełdach światowych?
Spółka nie komentuje bieżącej wyceny akcji. 

2013-06-21 Zainwestowałem swoje oszczędności w akcje, wierząc słowom p. Kulczyka. Czy po scaleniu ich w znacznej części nie stracę? Akcjonariusze z Kanady raczej na scaleniu zyskają, a Polacy?
Uchwała dotycząca scalania określa zasady zaokrąglania, ale w dużej mierze zależy to od sposobu stosowanego przez system depozytowy. Akcjonariusze KOV dzielą się na akcjonariuszy faktycznych (ang. beneficial owners), którzy są faktycznymi właścicielami akcji, ale nie są zarejestrowani w rejestrach Spółki jako jej akcjonariusze rejestrowi (ang. registered holders). Obie te grupy mogą być traktowane różnie. Ewentualna strata, w maksymalnej wysokości 9 akcji przed scaleniem, zależy bowiem od systemu zaokrągleń, jaki przyjmie system depozytowy. 

2013-06-21 Kiedy można się spodziewać powrotu KOV do notowań na GPW? Czy znana jest data debiutu w Toronto?
Serinus debiutował na TSX 27 czerwca. Kwestia wznowienia obrotu akcjami Spółki na GPW zależy m.in. od czynności podejmowanych przez KDPW. Instytucja ta z kolei zależy od czynności podejmowanych przez inne depozyty: kanadyjski oraz Clearstream, dlatego trudno jest dzisiaj określić precyzyjnie jej ramy czasowe. Zawieszenie obrotu akcjami potrwa do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym KOV przekaże do publicznej wiadomości informację o zakończeniu procesu scalenia akcji w KDPW.  

2013-06-21 Mam pytanie odnośnie wierceń w Brunei. Czy ze względu na opóźnienie wierceń istnieje zagrożenie nieprzedłużenia koncesji? Obawiam się powtórzenia sytuacji jaka miała miejsce na drugim bloku.
20 czerwca poinformowaliśmy o rozpoczęciu prac nad pierwszym z dwóch odwiertów w Bloku L zaplanowanych do wykonania w 2013 r. Spodziewamy się, że wiercenia potrwają ok. 40 dni, co oznacza, że planowaną głębokość powinniśmy osiągnąć pod koniec lipca. Natychmiast po zakończeniu pierwszego odwiertu wiertnica zostanie przeniesiona na teren drugiego odwiertu i po krótkiej instalacji rozpoczniemy prace. Taki jest plan i jesteśmy w stałym kontakcie z narodowym operatorem, czyli PetroleumBrunei, który wspiera nas w jego realizacji. Zwracamy uwagę na zapisy Umowy o Podziale Wpływów z Wydobycia, które jasno stanowią, że w przypadku, gdy prace nad drugim odwiertem rozpoczną się przed wygaśnięciem okresu poszukiwawczego określonego we wspomnianej umowie (tj. przed 27 sierpnia 2013 r.), wiercenia będą kontynuowane do momentu zakończenia prac nad odwiertem. Wtedy, w oparciu o wyniki odwiertu, Spółka wraz z partnerami w Bloku L w Brunei będzie miała możliwość podjęcia decyzji o ewentualnym przejściu do następnej fazy oceny i zagospodarowaniu złoża. Podkreślam: jesteśmy w stałym kontakcie z PetroleumBrunei i na chwilę obecną nie ma ryzyka utraty koncesji. Na terenie Bloku M KOV nie posiadał statusu operatora. Koncesja została utracona z powodu niewypełnienia przez podmiot operujący swoich zobowiązań i brak gwarancji na zmianę tej sytuacji. KOV, jako członek konsorcjum, musiała ponieść konsekwencje zaniechań nie wynikających z jej winy. W Bloku L nasza Spółka jest większościowym udziałowcem (90 proc.) i operatorem, zatem wszystko zależy od nas i trzymamy rękę na pulsie. Szczegółowy opis umów, które zostały zawarte w związku z działalnością w Brunei, w tym w/w Umowy o Podziale Wpływów, zawarty jest w Prospekcie Emisyjnym Spółki sporządzonym w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji KOV na GPW w 2010 r., który dostępny jest na stronie internetowej Spółki.  

2013-06-20 Żeby tylko obrót nie przeniósł się na giełdę w Toronto. Macie jakieś preferencje?
Nie mamy żadnych preferencji. KOV jest obecny na warszawskiej GPW od ponad trzech lat i nie zamierzamy zmieniać tego stanu rzeczy. Spółka cieszy się wsparciem głównego akcjonariusza, czyli Kulczyk Investments, który wielokrotnie deklarował, że bierze pełną odpowiedzialnością za jej dalszy rozwój i stabilny wzrost wartości dla akcjonariuszy. Co więcej, KOV zamierza najszybciej jak będzie to możliwe ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na GPW wszystkich akcji, które zostaną wyemitowane w związku z transakcją przejęcia kontroli nad spółką Winstar. Doprowadzi to do wyrównania na obu giełdach liczby akcji Spółki, które mogą być przedmiotem obrotu. Z kolei debiut na giełdzie w Toronto, pośród niemal 400 spółek z tego sektora (w porównaniu do 8 na GPW) i 200 analityków wyspecjalizowanych w ocenie spółek poszukiwawczo-wydobywczych zapewnia nam światowa ekspozycję, dostęp do kapitału i gwarantuje dojrzałą wycenę rynku międzynarodowego.  

2013-06-20 Proszę mnie przekonać, że nowy KOV - po fuzji - nie powtórzy losu starego na GPW (chodzi mi o kurs).
Spółka nie komentuje zachowania kursu. Jednakże, chcielibyśmy przypomnieć, że trzy lata temu, wchodząc na GPW, KOV podjął szereg zobowiązań, które wypełniliśmy, a nawet wykonaliśmy z naddatkiem. Kupiliśmy w tym czasie KUB-Gas i zaledwie w dwa lata zrealizowaliśmy pięcioletnie plany zwiększenia produkcji, rezerw i cash-flow – dzisiaj możemy pochwalić się prawie sześciokrotnym wzrostem produkcji, prawie siedmiokrotnym zwiększeniem wartości rezerw i tym, że KUB-Gas po raz pierwszy w swojej historii wypłacił akcjonariuszom dywidendę. W Brunei wykonaliśmy dotąd wszystkie zakontraktowane działania i szeroko zakrojone badania sejsmiczne. Jesteśmy przekonani, że ten bardzo intensywny scenariusz zrealizujemy także w Tunezji i Rumunii, a rynki w Kanadzie i Polsce odpowiednio wycenią efekty naszych prac. Pragniemy podkreślić, że po przejęciu przez KOV kontroli nad spółką Winstar nie dojdzie do połączenia (fuzji) obu spółek, a oba te podmioty pozostaną odrębnymi organizacjami (jednakże KOV stanie się spółką dominująca wobec Winstar i będzie miał wpływ na jej działalność). Nie może być więc mowy o „nowym” lub „starym” KOV. W sensie prawnym będzie to ciągle jedna i ta sama spółka.  

2012-12-13 AIM - jak nie teraz, to kiedy?
(brak odpowiedzi) 

2011-11-24 Czy może pan odpowiedzieć na jakiej zasadzie przedłużana jest taka koncesja poszukiwawcza w Syrii i czy przedłużenie takiej koncesji nie będzie problemem po upływie następnego roku?
(brak odpowiedzi) 

2011-09-30 Dlaczego we wrześniu zabrakło na stronie KOV informacji o postępie prac?
We wrześniu opublikowaliśmy informację o rewelacyjnych wynikach odwiertu O-12, który podczas testowania uzyskał przepływ gazu na poziomie 230 tys. metrów sześciennych. To jak dotąd nasz największy sukces na Ukrainie. Jak widać więc, informacje o postępie prac pojawiają się na stronie, ale wtedy, kiedy dysponujemy sprawdzonymi danymi. Częstotliwość publikacji siłą rzeczy będzie więc nieregularna, w niektórych miesiącach będzie ich więcej, w innych, mniej. To zupełnie naturalne. KOV 

2011-09-26 Czy KOV biorąc przykład z innej spółki z tej branży zaprzestał dialogu z inwestorami? Dlaczego?
Praktyki KOV, jeśli chodzi o dialog z inwestorami, pozostają niezmienne. Naszym priorytetem jest przekazywanie tylko potwierdzonych, wiarygodnych informacji, pamiętajmy jednak, że KOV pozostaje spółką giełdową, która musi gwarantować równy dostęp do informacji wszystkim uczestnikom rynku. Dlatego wszystkie istotne informacje przekazywane są w formie raportów bieżących, komunikatów i informacji prasowych. Stan aktualnie prowadzonych prac poszukiwawczych można sprawdzić na naszej stronie, w specjalnej zakładce poświęconej postępowi prac, informacje o najważniejszych działaniach znajdują się także w kwartalnych sprawozdaniach finansowych i w newsletterze. Na bieżąco odpowiadamy na zapytania inwestorów kierowane na skrzynki mailowe biur w Warszawie i w Calgary. Dodatkowo, obecni jesteśmy na forum Stockwatch.pl, znanej inwestorom platformy umożliwiającej dialog pomiędzy spółką a interesariuszami. Jednocześnie prosimy o cierpliwość – spółka nie zatrudnia tabunu specjalistów od wizerunku i komunikacji, cenimy sobie bezpośredni kontakt z inwestorami – dlatego czasem, ze względu na inne obowiązki (przede wszystkim podróże służbowe), nie jesteśmy w stanie natychmiast udzielić odpowiedzi. KOV 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu