pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-01-31 Co się dzieje z kursem? dlaczego kapitalizacja ciągle spada? czy to ma związek z planowanym wycofaniem spółki z notowań na GPW?
(brak odpowiedzi) 

2010-06-26 Na jakim etapie jest projekt budowy biurowca HPO przy ul.Grzybowskiej ?
(brak odpowiedzi) 

2009-04-24 Jaki jest prawdziwy free float? Raport roczny podaje inny tzn. ok. 12%. Ile jest w obrocie akcji na gpw, a ile w Londynie? Czy spółka przedstawi stosownie do obietnic swoje prognozy? Jaki był powód nie sprzedania millenium plaza (o jaką zgodę chodziło). Po co prezes chwali sie transakcją sprzedaży Millenium, skoro do niej nie dochodzi? Jak spółka zamierza poprawić płynność akcji? Przy takim PR nie ma szans na nową emisję akcji, o której spółka myśli. Dlaczego zarząd nie rozmawia z funduszami w Polsce? Z czego będą zyski, jak spółka sprzeda Platinum i Capital. Co spółka ma na myśli mówiąc w raporcie, że msr 18 jest korzystniejsze. Czy poziom zadłużenia jest bezpieczny?
1. Zgodnie z informacjami, które posiadamy, akcjonariusze reprezentujący ponad 3% kapitału i głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy mają łącznie około 87,2% głosów na WZA. Sytuacja na rynku nieruchomościowym powoduje, ze cena akcji spółek z sektora jest na niższym poziomie. Z tego powodu uważamy, że inwestorzy aktualnie preferują trzymać akcje Atlasa czekając na poprawę koniunktury na rynku. Każdy inwestor, który zainteresowany jest kupnem lub sprzedażą akcji Atlasa może zawsze skontaktować się z naszym brokerem 2. Atlas jest notowany zarówno na warszawskiej giełdzie jaki i na londyńskim AIM. Z tego powodu tym bardziej trudne jest wyliczenie dokładnej liczby akcji, gdyż z teoretycznego punktu widzenia inwestorzy Atlasa mogą kupować akcje na giełdzie w Warszawie a sprzedawać je w na AIMie w Londynie. Sugerujemy sprawdzić dane AIMu oraz GPW w celu dokładnego zapoznania się z obrotami akcjami Atlasa na obu giełdach. 3. Jako spółka notowana na giełdzie publikujemy nasze wyniki zgodnie z zasadami oraz wymaganiami giełdowymi 4. 3 grudnia 2008 wydaliśmy specjalne oświadczenie , które precyzuje wszystkie kwestie związane z naszą inwestycją Millennium Plaza 5. Relacje z naszymi inwestorami są otwarte. W każdej chwili jesteśmy gotowi na spotkania z inwestorami instytucjonalnymi. 6. Ta kwestia nie zależy do końca od samego Atlasa. Aktualny poziom akcji Atlasa jak również pozostałych deweloperów jest silnie związany z aktualną sytuacją na rynkach finansowych i z sytuacją w branży 7. Według stanu na 31 grudnia 2008 Atlas utrzymywał w portfelu 23 nieruchomości w Polsce, na Węgrzech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii, obejmujące 12 nieruchomości inwestycyjnych w tym 8 nieruchomości generujących przychody i 4 utrzymywane w celu uzyskania wzrostu wartości , 2 hotele i 9 nieruchomości deweloperskich. W najbliższych latach będziemy rozważali rozpoczęcie dodatkowych - nowych projektów, ale jest zbyt wcześnie aby omawiać jakiekolwiek szczegóły 8. Nie powiedziałbym, że IAS 18 są dla nas korzystniejsze. Jako spółka notowana na giełdzie rozpoznajemy nasze przychody korzystając z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 9. Według stanu na 31 grudnia 2008 wartość kredytów bankowych udzielonych Spółce a związanych z jej portfelem wynosiła 247,7 miliona euro, natomiast wartość środków pieniężnych w banku i w kasie wynosiła 15,3 mln euro . W naszej opinii poziom zadłużenia Spółki jest na porównywanym poziomie z innymi firmami z sektora w którym działamy.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu