pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-11-30 Jaki jest ekonomiczny sens pozyskiwania środków z obligacji przy jednoczesnym pożyczaniu przez spółkę dużych środków spółkom powiązanym? Na jaki procent są to pożyczki i jakie są ich zabezpieczenia?
(brak odpowiedzi) 

2011-11-10 Na jakim etapie są zapowiadane przez zarząd plany inwestycyjne polegające na przejmowaniu innych podmiotów funkcjonujących na polskim rynku medialnym?
Jednym z kilku celów emisji zapowiadanych przez Zarząd 4fun Media S.A. w trakcie debiutu giełdowego były akwizycje innych podmiotów o ile posiadać one będą aktywa komplementarne do 4fun Media S.A. Dlatego z chwilą pozyskania środków z emisji, a nawet wcześniej Zarząd 4fun Media S.A. rozpoczął kompleksowy monitoring rynku mediów pod tym kątem. Po dokonaniu szeregu analiz oraz wyborze najbardziej atrakcyjnych celów akwizycyjnych, Zarząd przystąpił do negocjacji z potencjalnymi celami akwizycji. Warunkiem przyszłej transakcji było poszerzenie Grupy Kapitałowej Emitenta o podmiot, który już na starcie jest wstanie zapewnić odpowiednie przewagi rynkowe na rynku mediów, generuje odpowiedni poziom przychodów, jest rentowny, a jego wycena odpowiada realiom rynkowym. Żadna z firm, z którą do tej pory negocjacje były prowadzone, nie spełniła tych oczekiwań. Dlatego w ciągu najbliższych miesięcy, Zarząd 4fun Media S.A. nie przewiduje poszerzenia grupy o nowy podmiot, co oczywiście nie wyklucza takiej możliwości w 2012 roku. Na obecnym etapie Emitent konsekwentnie realizuje inne cele emisyjne, których priorytetem są inwestycje w poszerzanie własnego portfolio kanałów tematycznych, podnoszenie jakości i atrakcyjności nadawanych programów oraz rozbudowa platformy internetowej. Przekłada się to dynamiczny wzrost oglądalności, przychodów reklamowych oraz – dzięki ścisłej kontroli kosztów – utrzymywanie wysokiego poziomu marży operacyjnej oraz zysku netto.  

2011-01-19 Czy zarząd spółki podejmie działania skierowane na zwiększenie płynności akcji?
Zarząd Spółki priorytetowo traktuje kwestię aktywnego komunikowania się z rynkiem kapitałowym oraz dbałości o płynność akcji notowanych na GPW. Właśnie kwestia płynności oraz budowania wizerunku Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. wśród inwestorów to dwa główne cele strategiczne działań PR i IR na rok bieżący. Są one realizowane m.in. poprzez stałą komunikację z rynkiem. Począwszy od spotkań z przedstawicielami funduszy inwestycyjnych (zarówno z obecnymi jak i potencjalnymi Akcjonariuszami), poprzez docieranie z informacją do dziennikarzy prasy gospodarczej i branżowej, aż do zwiększenia zainteresowania Spółką wśród inwestorów indywidualnych. W tym celu rozpoczęliśmy od stycznia stałą współpracę ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Zaowocuje to m.in. aktywnym udziałem 4 fun Media S.A. na najbliższej Konferencji Inwestorów WallStreet w czerwcu br., publikacjami w kwartalniku Akcjonariusz, czatami inwestorskimi, regularną komunikacją mailingową z Członkami Stowarzyszenia. Na początku każdego miesiąca rozsyłamy newsletter, zawierający podsumowanie najistotniejszych wydarzeń z ostatnich tygodni dotyczących zarówno Grupy Kapitałowej jak i nadawanych stacji tematycznych (4fun.tv, rebel:tv). Staramy się być regularnie obecni w mediach, w tym także na portalach społecznościowych. Mamy nadzieję, iż zarówno już prowadzone działania oraz te, które planujemy na najbliższe miesiące, w połączeniu z bardzo dobrymi wynikami finansowymi 2010 roku (rekordowe zyski w historii Spółki) i jeszcze lepszymi perspektywami rozwoju na 2011 rok i lata kolejne, zwiększą zainteresowanie 4fun Media S.A. i przyczynią się do wzrostu płynności akcji na GPW.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu