pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-11-30 Jaki jest ekonomiczny sens pozyskiwania środków z obligacji przy jednoczesnym pożyczaniu przez spółkę dużych środków spółkom powiązanym? Na jaki procent są to pożyczki i jakie są ich zabezpieczenia?
(brak odpowiedzi) 

2011-11-10 Na jakim etapie są zapowiadane przez zarząd plany inwestycyjne polegające na przejmowaniu innych podmiotów funkcjonujących na polskim rynku medialnym?
Jednym z kilku celów emisji zapowiadanych przez Zarząd 4fun Media S.A. w trakcie debiutu giełdowego były akwizycje innych podmiotów o ile posiadać one będą aktywa komplementarne do 4fun Media S.A. Dlatego z chwilą pozyskania środków z emisji, a nawet wcześniej Zarząd 4fun Media S.A. rozpoczął kompleksowy monitoring rynku mediów pod tym kątem. Po dokonaniu szeregu analiz oraz wyborze najbardziej atrakcyjnych celów akwizycyjnych, Zarząd przystąpił do negocjacji z potencjalnymi celami akwizycji. Warunkiem przyszłej transakcji było poszerzenie Grupy Kapitałowej Emitenta o podmiot, który już na starcie jest wstanie zapewnić odpowiednie przewagi rynkowe na rynku mediów, generuje odpowiedni poziom przychodów, jest rentowny, a jego wycena odpowiada realiom rynkowym. Żadna z firm, z którą do tej pory negocjacje były prowadzone, nie spełniła tych oczekiwań. Dlatego w ciągu najbliższych miesięcy, Zarząd 4fun Media S.A. nie przewiduje poszerzenia grupy o nowy podmiot, co oczywiście nie wyklucza takiej możliwości w 2012 roku. Na obecnym etapie Emitent konsekwentnie realizuje inne cele emisyjne, których priorytetem są inwestycje w poszerzanie własnego portfolio kanałów tematycznych, podnoszenie jakości i atrakcyjności nadawanych programów oraz rozbudowa platformy internetowej. Przekłada się to dynamiczny wzrost oglądalności, przychodów reklamowych oraz – dzięki ścisłej kontroli kosztów – utrzymywanie wysokiego poziomu marży operacyjnej oraz zysku netto.  

2011-01-19 Czy zarząd spółki podejmie działania skierowane na zwiększenie płynności akcji?
Zarząd Spółki priorytetowo traktuje kwestię aktywnego komunikowania się z rynkiem kapitałowym oraz dbałości o płynność akcji notowanych na GPW. Właśnie kwestia płynności oraz budowania wizerunku Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. wśród inwestorów to dwa główne cele strategiczne działań PR i IR na rok bieżący. Są one realizowane m.in. poprzez stałą komunikację z rynkiem. Począwszy od spotkań z przedstawicielami funduszy inwestycyjnych (zarówno z obecnymi jak i potencjalnymi Akcjonariuszami), poprzez docieranie z informacją do dziennikarzy prasy gospodarczej i branżowej, aż do zwiększenia zainteresowania Spółką wśród inwestorów indywidualnych. W tym celu rozpoczęliśmy od stycznia stałą współpracę ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Zaowocuje to m.in. aktywnym udziałem 4 fun Media S.A. na najbliższej Konferencji Inwestorów WallStreet w czerwcu br., publikacjami w kwartalniku Akcjonariusz, czatami inwestorskimi, regularną komunikacją mailingową z Członkami Stowarzyszenia. Na początku każdego miesiąca rozsyłamy newsletter, zawierający podsumowanie najistotniejszych wydarzeń z ostatnich tygodni dotyczących zarówno Grupy Kapitałowej jak i nadawanych stacji tematycznych (4fun.tv, rebel:tv). Staramy się być regularnie obecni w mediach, w tym także na portalach społecznościowych. Mamy nadzieję, iż zarówno już prowadzone działania oraz te, które planujemy na najbliższe miesiące, w połączeniu z bardzo dobrymi wynikami finansowymi 2010 roku (rekordowe zyski w historii Spółki) i jeszcze lepszymi perspektywami rozwoju na 2011 rok i lata kolejne, zwiększą zainteresowanie 4fun Media S.A. i przyczynią się do wzrostu płynności akcji na GPW.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu