pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-09-03 Jaka jest kondycja spółki ABPL? Czy w tym roku spółka przewiduje wypłatę dywidendy?
(brak odpowiedzi) 

2009-10-19 Dlaczego spółka wstrzymała skup akcji własnych?
Skup akcji jest realizowany zgodnie z programem nakreślonym przez Zarząd upoważniony przez WZA, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie (patrz: uchwała nr.1/2008 NWZA z dnia 19.08.2008. Parametry realizacji programu są zostały podane do publicznej informacji (patrz: RB 17/2009).  

2009-08-11 Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja w pozostałych kosztach operacyjnych "obciążenia marketów". W ostatnich dwóch raportach kwartalnych pozycja ta mocno obciążała wyniki spółki. Czy należy traktowac ją jako zjawisko jednorazowe?
„Pozycja Pozostałe koszty operacyjne w Rachunku zysków i strat zawiera między innymi rozliczenia z tytułu współpracy z sieciami handlowymi. Wartość tych rozliczeń jest uzależniona od wielu parametrów handlowych. Koszty te nie mają zjawiska jednorazowego.”  

2009-05-28 Jestem zainteresowany realizacją uchwały o skupie akcji własnych. Ponieważ ilość skupionych akcji jest relatywnie niewielka i ostatnio brak jest jakichkolwiek komunikatów o kontynuacji skupu. Znam ograniczenia ilościowe i czasowe oraz wolumen już skupionych akcji ale chciałbym się czegoś konkretnego dowiedzieć czy realizacja uchwały będzie w przyszłości kontynuowana.
Skup akcji jest realizowany zgodnie z programem nakreślonym przez Zarząd upoważniony przez WZA, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie (patrz: uchwała nr.1/2008 NWZA z dnia 19.08.2008. Parametry realizacji programu są zostały podane do publicznej informacji (patrz: RB 17/2009) W przypadku podjęcia nowych decyzji w ww. temacie Zarząd poda odpowiednią informację do publicznej wiadomości w sposób określony przepisami prawa. 

2009-04-26 Czy skup akcji będzie kontynuowany? Jeśli tak, czy jest jakieś ograniczenie czasowe lub cenowe?
Spółka realizuje program skupu akcji własnych, zgodnie z uchwałą nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 sierpnia 2008 roku. W myśl Uchwały Zarząd został upoważniony do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia w okresie od 1.09.2008 do 31.12.2009 r., z zastrzeżeniem, że Spółka może nabyć nie więcej niż 880 tys. szt. akcji (przeznaczając na to nie więcej niż 10 mln zł). Do tej pory skupiono 114.935 szt. akcji. Obecnie skup akcji jest realizowany zgodnie z programem nakreślonym przez Zarząd upoważniony przez WZA, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Grzegorz Ochędzan, Dyrektor Finansowy AB SA  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu