pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2018-03-19 Czy spółka wypłaci 2 transze dywidendy za 2017r?
Na chwilę obecną Zarząd Spółki nie podjął decyzji w tej sprawie.  

2012-08-29 Czy ABD Data podejmuje jakiekolwiek działania celem odzyskania od sprzedającego kwoty inwestycji za upadłą rumuńską spółkę SCOP?
Tak , ale ze względu na wrażliwość informacji nie jesteśmy w stanie podać szczegółów. ABC Data S.A. dokonała płatności wobec sprzedających udziały spółki SCOP Computers w wysokości około 4,4 mln euro. Gwarancje dotyczące stanu prawnego nabytej spółki, dają ABC Data S.A. prawo dochodzenia od sprzedających odszkodowania z tytułu poniesionych strat, w szczególności wynikających z zaległości podatkowych. 

2012-05-13 Czy i kiedy ABC Data rozpocznie samodzielną działalność na rynku rumuńskim w związku zaprzestaniem konsolidowania wyników Scop Computers?
SCOP Computers nadal jest narzędziem do realizacji strategii ABC Data na terenie Rumunii i cały czas prowadzi swoją działalność operacyjną. Nasze zaangażowanie w SCOP Computers pozwoliło nam na zdobycie i zbudowanie relacji z dostawcami i klientami oraz zrozumienie specyfiki tego rynku. Jeżeli, ze względu na obecną sytuację formalną i biznesową w SCOP, w tym procedurę prowadzoną przez rumuński Urząd Skarbowy nie będzie możliwe dalsze prowadzenie działalności w ramach spółki SCOP Computers, znajdziemy alternatywne rozwiązanie do kontynuacji naszej obecności w Rumunii. Na razie jeszcze jest za wcześnie na szczegóły. Niemniej jednak ABC Data podtrzymuje strategię ekspansji w regionie Europy Centralnej i Środkowej. 

2011-04-15 Czy ABC Data Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej ABC Data S.A.? Czy zysk ABC Data Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. stanowi zysk ABC Data S.A.?
ABC Data Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. nie należy do Grupy Kapitałowej ABC Data. Zysk ABC Data Centrum Edukacyjne Sp. z o.o nie stanowi zysku ABC Data S.A. Na podstawie umowy o współpracy pomiędzy ABC Data S.A. a ABC Data Centrum Edukacyjne Sp. z o.o – ABC Data Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. wspomaga ABC Data S.A. w świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych w zakresie IT. Na podstawie wspomnianej umowy ABC Data Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ma prawo używania logo ABC Data  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu