pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-08-02 Czy spółka zapłaciła już wszystkie należności wobec SSI S.A.?
(brak odpowiedzi) 

2012-08-09 Czy spółka zwróciła się już o przejęcie wypłaty wynagrodzeń przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?
(brak odpowiedzi) 

2011-12-16 Kiedy wejdą prawa poboru abm solid?
(brak odpowiedzi) 

2011-09-15 Chciałbym zapytać jak sprzedaż udziałów w Resbudzie S.A wpłynie na Wasze bilanse w tym głównie na aktywa obrotowe i na Wasze moce produkcyjne? z góry dziękuje i pozdrawiam
(brak odpowiedzi) 

2011-07-21 kiedy akcje wzrosną?
(brak odpowiedzi) 

2011-05-25 Czy pracujecie Państwo nad kontraktami zagranicznymi. Jaki procent udziału jest w rynkach zagranicznych?
Działalność Grupy Kapitałowej koncentruje się w większości na rynku polskim. Prowadzone są kontrakty na rynku ukraińskim ale obecnie nie mają one większego wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej.  

2011-05-25 Z jakimi firmami trwają roamowy w sprawie konsolidacji, z kim planujecie Państwo konsolidacje?
W związku z niższymi wynikami wstrzymaliśmy się z planami akwizycyjnymi, gdyż prawdopodobnie wiązałyby się one z koniecznością emisji akcji. Firma, z którą prowadziliśmy negocjacje, pozostaje w kręgu naszych zainteresowań. Jeśli sytuacja się poprawi, a wiele wskazuje na to, że tak będzie, to wrócimy do rozmów w IV kwartale. 

2011-05-23 Co się dzieje z Państwa wynikami (fatalny I kwartał i ogromna strata netto)? Czy widzą Państwo szansę na poprawę w kolejnych kwartałach i wyhamowanie gigantycznych spadków kursu spółki na GPW?
I kwartał roku tradycyjnie w przypadku całej branży budowlanej, jak i ABM SOLID jest najsłabszym w roku. Ponadto w tym roku na wynik wpłynęło kilka czynników (pojedyncze nierentowne kontrakty realizacja projektów modernizacyjnych, które podpisywane były jeszcze w czasach kryzysu, błędy inwestorów - problemy z realizacją terminów czy kompletowaniem dokumentacji, którymi później inwestor próbuje obciążyć wykonawcę, kurczące się grono dobrych, sprawnych i tanich podwykonawców), które obniżyły rentowność Grupy ABM SOLID. Spółka poniosła jednorazowe koszty związane z podjęciem inicjatyw, które powinny przynieść poprawę rezultatów w kolejnych kwartałach, a w szczególności w II połowie roku. Obecnie ABM SOLID pracuje na pakietem działań, których celem jest poprawa efektywności, w tym reorganizacja zarządzania czy zakończenie nierentowanych kontraktów w najbliższych miesiącach. 

2011-04-15 Czy w tej chwili spółka pracuje nad kolejnymi kontraktami? Jeśli tak to w jakiej ilości, jakiej wartości i jakie są terminy ich rozstrzygnięć?
ABM Solid S.A. uczestniczy obecnie w ponad stu postępowaniach przetargowych. Wartość nierozstrzygniętych przetargów to bez mała miliard złotych, z czego wartościowo ok 60% to przetargi publiczne. Postępowania te powinny zostać rozstrzygnięte do końca drugiego kwartału br. 

2011-01-26 Witam. Dlaczego spółka nie podaje w ostatnim czasie (przynajmniej od 6m) żadnych informacji o podpisanych kontraktach bądź o udziale w jakichkolwiek przetargach jak robią to inne szanujące się spółki giełdowe? Co z polityką marketingową, która jest zapowiadana jako jeden ze sposobów na polepszenie wizerunku spółki?
W odpowiedzi na pytanie od czytelnika Pulsu Biznesu zadane w ramach Akcji Inwestor chciałbym poinformować, że Spółka aktywnie komunikuje się z akcjonariuszami i rynkiem. Ostatni raport bieżący odnośnie do podpisanego znaczącego kontraktu na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Spytkowie o wartości 26,3 mln zł został opublikowany wczoraj (1.02.2010 r.). Dodatkowo spółka aktywnie komunikuje się z mediami biznesowymi czego rezultatem są publikacje w prasie i Internecie poświęcone kontraktom. W okresie ostatnich 6 miesięcy ABM Solid przekazał 14 bieżących na temat nowych, znaczących umów. Między innymi informowaliśmy o kontrakcie w Krzeszowicach, Wrocławiu, Połańcu, Nowym Sączu, Bielsko – Biała, Wieliczce, Markach, Bełchatów, Knurów oraz Żorach, zleceniu dla huty szkła Stolzle Częstochowa czy kontrakcie na Sąd Okręgowy w Tarnowie. 

2011-01-16 Jaki jest sens ciągłego dofinansowywania Resbudu? Ostatnio znów wpakowano w niego ponad 2 mln, a spółka jest stale nierentowna czy to nie marnotrawstwo gotówki?
Zakup od Spółki RESBUD S.A. udziałów w Elementach Budowlanych Radymno Sp. z o.o. jest związane z porządkowaniem Grupy Kapitałowej ABM SOLID w celu uzyskania lepszej synergii w prowadzonej działalności. Przekazanie środków za zakupione udziały pozostają w Grupie Kapitałowej i będą nadal efektywnie wykorzystywane. 

2010-11-25 Czy spółka mam jakieś pomysł jak poprawić wynik i zatrzymać spadki?
Szansę na poprawę wyników stwarzają w perspektywie najbliższych kwartałów m.in.: - początek aktywowania sprzedaży w ramach działalności deweloperskiej w związku ze stosowaniem zasady rozliczania wyniku w oparciu o MSR 18 czyli wykazywanie sprzedaży z chwilą zawarcia aktów notarialnych w związku ze sprzedażą mieszkań(dotychczas były wykazywane straty z tytułu kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży), - poprawa wyników w spółkach zależnych, - zwiększanie obrotów Grupy dzięki intensywnej akcji marketingowej, - wchodzenie w realizację kontraktów gdzie cena nie jest jedynym kryterium wyboru wykonawcy ale liczą się także kompetencje, doświadczenie, referencje, wiarygodność np. segment przemysłowy, energetyka.  

2009-12-10 chcialbym zapytac o szczegoly ksiegowania rezerwy na sporne z bankiem Millenium struktury opcyjne. Pozycja 11 mln rezerwy pojawila sie w pasywach bilansu za 3 kwartal br. Czy ta pozycja dotyczy tychze opcji? Czy ten zapis ksiegowy mial wplyw na rachunek wynikow a jesli tak to w ktorym kwartale?
Kwota rezerwy o którą Pan pyta (11 mln),która została utworzona w III kwartale dotyczy sporu z Bankiem Millennium ( kwestia opcji ) - jest to rezerwa na potencjalne zobowiązania z tego tytułu. Wartość ta została utworzona w ciężar rachunku zysków i strat w momencie utworzenia w III kwartale.  

2009-10-16 bardzo proszę o przedstawienie potencjalnych skutków finansowych dla firmy w przypadku rezygnacji z kontraktu ABM Wschód na Ukrainie i koniczności wcześniejszego rozliczenia instrumentu pochodnego zawartego pod ten kontrakt.
Obecnie kalkulowanie możliwego wpływu na wyniki finansowe odstąpienia od realizacji kontraktu na Ukrainie jest bezcelowe. Nie zamierzamy rezygnować z tej umowy. Naszym celem jest pełna realizacja tego kontraktu. Inwestor przechodzi obecnie procedurę w jednym z banków mającą na celu pozyskanie kredytu. Mamy nadzieję, że inwestorowi uda się zamknąć kwestie finansowania projektu (jeszcze w tym roku) i będziemy mogli w pełni przystąpić do jego wykonania. Gdyby jednak nie doszło do realizacji kontraktu na Ukrainie Spółka w swoich raportach okresowych szczegółowo opisze skutki finansowe tego zdarzenia.  

2009-10-05 Kiedy Państwo przewidują połączenie się ze spółką Resbud oraz jaki będzie stosunek wymiany akcji Resbud na akcje ABMSolid?
Obecnie trwają prace dotyczące dokonania wyceny oby Spółek. Po dokonaniu wyceny zostanie ustalony Parytet Wymiany Akcji a następnie zostanie podjęta ostateczna decyzja co do terminu połączenia o której poinformujemy akcjonariuszy obu Spółek.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu