pb.pl

Pytania dotyczące spółki AMBRA

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-08-14 W jaki sposób spółka planuje spłacić krótkoterminowe zobowiązania, które zgodnie z raportem za I kwartał 2012 r. wyniosły 140 mln zł?
(brak odpowiedzi) 

2011-05-03 Czy przy obecnej niskiej wycenie Zarząd nie powinien rozważyć skupu własnych akcji?
uprzejmie informujemy, że sprawy dotyczące skupu i umorzenia akcji zgodnie ze Statutem Spółki należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zarząd może jedynie wystąpić z propozycją przyjęcia stosownej uchwały, natomiast nie jest władny podejmować żadnych wiążących decyzji w tym zakresie. W chwili obecnej Zarząd nie planuje zwołania Walnego Zgromadzenia w tym celu, gdyż w jego ocenie obniżanie free float akcji Spółki nie byłoby korzystne.  

2010-11-23 Co ze sprzedażą działki w Rumunii?
(brak odpowiedzi) 

2010-08-23 Czy Zarząd planuje przejmowanie spółek z polskiego rynku publicznego z sektora dystrybucji lub produkcji różnych alkoholi?
Strategia Zarządu "AMBRA" S.A. zakłada stałe zwiększanie udziałów rynkowych, zarówno w ramach już istniejących spółek i marek należących do Grupy AMBRA, jak również poprzez akwizycje nowych podmiotów i marek funkcjonujących na rynku. Na chwilę obecną nie toczą się jednak żadne zaawansowane rozmowy i negocjacje w sprawie przejęcia jakiegokolwiek podmiotu z branży funkcjonującego na rynku.  

2010-03-25 Mam pytanie odnosnie niestabilnosci kursu. Czy Spolka o dobrych fundamentach i silnym trendzie wzrostowym przy tak duzym zaangazowaniu glownych akcjonariuszy (prawie 70% )nie powinna dopuszczac do jawnego grania na spadki bez zadnej przyczyny. Nadmieniam, ze spolka ma obowiazek zadbac o dobry wizerunek i stabilnosc i udaremniac i nie dopuszczac do sztucznych ruchow na waszych i moich akcjach
(brak odpowiedzi) 

2010-02-24 Chcialbym serdecznie pogratulowac wspanialych wynikow za 2-gie polrocze 2009/2010 i jednoczesnie zapytac czy Zarzad niemoglby podjac decyzji o wykupie akcji wlasnych za czesc zyskow? Zastanawia tylko wycena jednej z najlepszych i najpewniejszych na kryzys spolki, ktora ostatnio (po b.dobrych wynikach)traci najwiecej z calej GPW
W odpowiedzi na Państwa pytanie z dnia wczorajszego uprzejmie informujemy, że Zarząd AMBRA S.A. nie planuje w najbliższej perspektywie nabycia akcji własnych, to jest wyemitowanych przez AMBRA S.A. Odnosząc się natomiast do drugiej części Państwa pytania pragniemy poinformować, że Zarząd AMBRA S.A. nie ma wpływu na krótkotrwałe wahania kursu akcji, na które wpływ może wywierać wiele innych czynników niezależnych od działań Zarządu i wyników osiąganych przez Spółkę. Zarząd AMBRA S.A. pragnie zapewnić, że wszystkie jego działania mają na celu wzrost wartości Spółki w długoterminowej perspektywie. Z poważaniem, Tomasz Górny Prawnik Specjalista ds. Korporacyjnych  

2010-01-26 Kiedy i czy w ogóle Zarząd Ambry S.A. zacznie interesować się mniejszościowymi akcjonariuszami, prowadząc bardziej otwartą politykę informacyjną?
W odpowiedzi na Państwa pytanie uprzejmie informuję, że Zarząd AMBRA S.A. w ramach polityki informacyjnej, poza wypełnianiem obowiązków informacyjnych w postaci raportów bieżących i okresowych, zamieszcza na stronie korporacyjnej www.ambra.com.pl wszelkie informacje dotyczące ważnych wydarzeń korporacyjnych oraz publikuje na niej podstawowe wskaźniki dotyczące wyników Grupy AMBRA. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony, która prowadzona jest zgodnie ze standardami określonymi przez Giełdę Papierów Wartościowych. W szczególności polecamy sekcję "Relacji Inwestorskich", w której znajdziecie Państwo wszystkie wspomniane wcześniej informacje. Dodatkowo pragnę poinformować, że Zarząd dwa razy w roku organizuje spotkania dla analityków i inwestorów, poświęcone omówieniu wyników Grupy za poprzednie półrocze. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach. Informacje o nich zamieszczane są w sekcji "Aktualności". Najbliższe spotkanie planowane jest w dniu 22 lutego 2010 r., o czym również informujemy na naszej stronie. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat proszę o kontakt mailowy: [email protected]  

2009-10-19 Jaki wpływ na sprzedaż będzie miała konieczność zastosowania nowych banderol z nowymi znakami akcyzowymi?
(brak odpowiedzi) 

2009-09-09 jakie nieruchomości grupa ma do sprzedania w Czechach? jaka jest ich wartość bilansowa? jaka jest ich szacowana wartość rynkowa?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-25 Na jakim etapie jest sprawa sprzedaży nieruchomości w Bukareszcie przez spółkę córkę Zarea?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-21 CZY AMBRA JEST ZAINTERESOWANA KUPNEM SPÓŁKI DOMAIN MENADA ( WINA SOPHIA, KADARKA )NALEŻĄCEJ DO BELVEDERE GROUP?
(brak odpowiedzi) 

2009-07-06 Czy należność od dewelopera który nie zapłacił zaliczki za kupno działki w Bukareszcie została zwindykowana? Czy należność ta jest w bilansie?
W odpowiedzi na postawione przez Państwa pytanie uprzejmie informuję, że na chwilę obecną nasza spółka zależna SC ZAREA SA z siedzibą w Bukareszcie dochodzi na drodze sądowej należności z tytułu kar umownych powstałych w wyniku nie wywiązania się z umowy zakupu przedmiotowej działki. Należność ta nie występuje w bilansie Grupy AMBRA. Z poważaniem, Tomasz Górny kierownik biura  

2009-06-27 Jaka jest wartość księgowa wykazana w bilansie na koniec 3Q 2009 działki w Bukareszcie przeznaczonej do sprzedaży?
W odpowiedzi na postawione przez Państwa pytanie uprzejmie informuję, że wartość księgowa wykazana w bilansie na koniec III kwartału roku obrotowego 2008/2009 (na dzień 31.03.2009 r.) działki w Bukareszcie przeznaczonej do sprzedaży wynosi 30 520 tys. PLN. Z poważaniem, Tomasz Górny kierownik biura 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu