pb.pl

Pytania dotyczące spółki AMICA

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-09-16 Dlaczego tak często emitowane są obligacje. Czy po sprzedaży dwóch fabryk Samsungowi w dalszym ciągu brakuje środków do obrotu?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-28 Jestem akcjonariuszem Państwa spółki. Kiedy będzie opublikowana zapowiadana informacja o znaczącej umowie?
(brak odpowiedzi) 

2010-03-04 Dlaczego koszty ogólnego zarządu są na tak wysokim poziomie około 150 mln zł za rok 2009? Jaka jest struktura tych kosztów? Czy zarząd zdaje sobie sprawę, że na tle innych spółek te koszty są na rażąco wysokim poziomie?
(brak odpowiedzi) 

2010-02-26 Czy w momencie rozpoczęcia konsolidacji spółki ARES (po umorzeniu postępowania upadłościowego) spółka ma zamiar wykazać jednorazowo zysk wygenerowany w tej spółce od momentu jej przejęcia? Spółka zarabia, a jej zysk od momentu przejęcia tj od września/października nie jest w żaden sposób wykazywany.
(brak odpowiedzi) 

2010-02-26 Kiedy spółka spodziewa się umorzenia postępowania upadłościowego w stosunku do przejętej spółki ARES co pozwoliłoby na konsolidację jej wyników szczególnie, że spółka jest rentowna?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-05 Czy istnieją plany inwestycji i rozwoju spolki w segmencie tzw "małego AGD", na którym realizowane są obecnie najwyższe marże dużo wyższe niż w przypadku dużego AGD?
(brak odpowiedzi) 

2009-12-28 Czy spółka ma zamiar zaktualizować wartość godziwą spółki Ares? Spółka wg biegłych jest wyceniana na 91 mln zł, tymczasem w księgach jej wartość jest wykazana po cenie zakupu tj ok 40 mln.
(brak odpowiedzi) 

2009-12-12 W III kwartale 2009 "pozostałe rezerwy" wzrosły względem II kwartału 2009 o prawie 5 mln złotych(!) i miało to wymierny wpływ na wynik finansowy netto. Cóż kryje się pod tajemnicznym pojęciem "pozostałych rezerw"?
(brak odpowiedzi) 

2009-12-12 Co spółka planuje zrobić z akcjami zakupionymi w celu dalszej odsprzedaży? Akcje te stanowia prawie 10% kapitalu spolki. Czy spółka rozważała możliwość przeznaczenie tych akcji na umorzenie?
(brak odpowiedzi) 

2009-12-12 Kiedy spółka ma zamiar umorzyć akcje zakupione w tym celu, ostatni raz w styczniu 2009?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu