pb.pl

Pytania dotyczące spółki AMPLI

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-09-27 w okresie roku kapitał własny podmiotu spada z 3 zł na akcję do 0,7 zł na akcję (przeszacowania aktywów: należności, towarów i sprzedaż towarów po cenie obniżonej o 25%). W przypadku Ampli można mieć wątpliwości, co do zasadności decyzji Zarządu, który decyduje o wyprzedaży majątku po obniżonej cenie tracąc 75% wartości posiadanego kapitału własnego celem zmiany profilu działania na inny o rentowności prognozowanej kilka procent rocznie, co oznacza, że odbudowa kapitału własnego zajmie firmie dziesięciolecia (jeżeli w ogóle). Chętnie przeczytałbym solidniejsze uzasadnienie Zarządu dot. prognozowanego okresu odbudowy wartości kapitału własnego i uzasadnienia tak drastycznych ruchów i utraty wartości spółki.
(brak odpowiedzi) 

2009-06-19 Kiedy dowiemy sie o przejęciu spółki? I jaka będzie to spółka?
(brak odpowiedzi) 

2009-06-18 Czy spółka jest zagrożona upadłością?
(brak odpowiedzi) 

2009-06-10 Chciałbym zapytać Pana Prezesa, a zarazem największego akcjonariusza, co spółka robi by zainteresować sobą akcjonariuszy? Kiedy firma zacznie w końcu zarabiać, jak obecne władze widzą przyszłość, w perspektywie 2-4 lat?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-27 Jakie są prognozy na 2009 r.? Czy zarząd oczekuje zysku czy straty? Czy są planowane jakieś zmiany w działalności w celu poprawienia sytuacji w spółce?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu