pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-03-06 Dotyczy odpowiedzi udzielonej na pytanie z dnia 2011-10-18 - co to ma znaczyć że: "Spółka wypłaca obecnie część swojego zobowiązania obligacyjnego [...] tylko tym obligatariuszom, o których istnieniu wie" czy spółka nie wie lub zapomniała ile obligacji wypuściła?
(brak odpowiedzi) 

2012-12-12 Szumne sierpniowe zapowiedzi Pana Staykova na antenie TVN CNBC o zamianie długu wynikającego z niewykupionych obligacji na akcje do dnia 31 sierpnia 2012 roku były grą na zwłokę. Prawie od 4 miesięcy próbuję skontaktować się z firmą Veyron, która to niby zajmuje się restrukturyzacją długu spółki Anti s.a. Niestety kontakt z firmą Veyron jest praktycznie niemożliwy. W dniu 21 sierpnia 2012 roku dodzwoniłem się do Pani Lucyny Wardy, która poprosiła mnie o e-mail z danymi na temat posiadanych obligacji. Po wysłaniu e-maila 22 sierpnia kontakt się urwał, nie odpowiadają ani na e-mail, ani na telefony. Kiedy ta szopka się skończy? Proszę o informacje czy ktoś zamierza dochodzić swoich należności na drodze sądowej?
(brak odpowiedzi) 

2012-09-24 Co z wykupem obligacji?
(brak odpowiedzi) 

2011-12-01 Ostatni raport odnośnie obligacji opublikowaliście 24 października. Od tego czasu minął ponad miesiąc a spółka nie opublikowała żadnych komunikatów dotyczących obligacji. Sądzę, że powinni Państwo poinformować oficjalnie obligatariuszy czy i jak macie zamiar spłacać te obligacje.
Szanowny Panie, Obligatariusze, którzy skontaktowali się ze Spółką otrzymali pisamną propozycję ugody pozasądowej. Obecnie ANTI S.A. czeka na stanowisko obligatariuszy. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A. 

2011-10-18 Na jakiej podstawie prawnej spółka wypłaca pieniądze wybranym obligatariuszom? Według mnie jest wysoce niedopuszczalne nierównomierne traktowanie obligatariuszy.
Szanowny Panie, Spółka wypłaca obecnie część swojego zobowiązania obligacyjnego nie „wybranym” obligatariuszom, tylko tym obligatariuszom, o których istnieniu wie. Niestety, Spółka nie dysponuje kompletną listą posiadaczy obligacji, gdyż żadna z powołanych do tego instytucji takiej listy Spółce nie udostępniła. Spółka sama stara się ustalić kto i w jakiej ilości posiada obligacje, tak aby każdy z obligatariuszy ANTI S.A. otrzymał należną mu część pieniędzy. Aby spłacić zobowiązania obligacyjne Spółka musi mieć dane wszystkich obligatariuszy, tj.: - imię i nazwisko - ilość posiadanych obligacji ANTI S.A. - numer rachunku maklerskiego, na jakim zdeponowane są obligacje - nazwa Domu Maklerskiego, prowadzącego rachunek. Takie informacje prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected] Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A.  

2011-10-06 Nie wykupili Państwo obligacji 30 września. Nie opublikowaliście żadnego komunikatu. Kiedy możemy się spodziewać jakiejkolwiek informacji ze strony ANTI SA?
Szanowny Panie, W dniu 7 października 2011 o godzinie 10:14 spółka opublikowała raport bieżący nr 61/2011, w którym informowała o spłaceniu 10% zadłużenia obligacyjnego. W tym raporcie spółka poinformowała także, iż planuje wykup kolejnej transzy obligacji do końca października oraz że czyni starania, aby w możliwie jak najkrótszym czasie w całości wykupić wyemitowane obligacje. Środki pochodzić będą z prowadzonej obecnie restrukturyzacji majątku spółki. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A.  

2011-06-28 Jaki jest powód tworzenia spółek zależnych Anti 2 i Anti 3. W oficjalnym komunikacje Pan Prezes Rzepa powiedział, że możliwy jest wcześnieszy termin wykupu obligacji niż niż za trzy miesiące. Czy coś wiadomo na ten temat?
Szanowni Państwo, Tworzenia spółek zależnych jest konsekwentnym realizowaniem założeń Programu Restrukturyzacji REJS ANTI. Wyodrębnienie osobnych centrów biznesu umożliwi ściślejszą kontrolę nad majątkiem, finansami i zatrudnieniem w poszczególnych spółkach. Zgodnie z przekazanym komunikatem wykup obligacji nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia br. Jednocześnie Spółka czyni starania, aby ten termin uległ skróceniu. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A.  

2011-06-02 "Pozostałe a MIĘDZY INNYMI" to jest znacząca różnica! Do tego w poniższej odpowiedzi pada słowo, inwestor znaczący a nie finansowy o których wspomniał Pan Prezes w prasie. Czy mamy przez to rozumieć, że "znaczący inwestor" nie jest instytucją a po prostu osobą(tutaj osobami) prywatną? Na rynku kapitałowym niuanse są znaczące, prośba aby w przyszłości świadomie używać pewnych sformułowań. Drugie pytanie, ilu inwestorów łącznie objęło akcje ostatniej emisji?
Szanowni Państwo, Nie doszło do powstania obowiązku informacyjnego, gdyż żaden z nowych nabywców akcji nie będzie posiadał więcej niż 5% ogólnej liczby głosów. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A.  

2011-05-31 Czyli jak mamy rozumieć wypowiedź Pana Prezesa? cytuję "- Dwóch inwestorów finansowych oraz ja objęliśmy łącznie 2,2 mln akcji serii E, oferowanych przez spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału - powiedział Arkadiusz Rzepa, prezes i 33-proc. udziałowiec Anti. – Kupiłem 650 tys. walorów. Pozostałe papiery w równych częściach nabyło dwóch inwestorów finansowych – mówi Rzepa." Proszę o wyjaśnienie.
Szanowni Państwo, Akcje ostatniej emisji, oprócz Prezesa Arkadiusza Rzepy, nabyło w równych ilościach, MIĘDZY INNYMI, dwóch inwestorów znaczących. Nie doszło do powstania obowiązku informacyjnego, gdyż żaden z nowych nabywców akcji nie będzie posiadał więcej niż 5% ogólnej liczby głosów. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A.  

2011-05-26 Witam, Gratuluję udanej emisji akcji, była potrzebna. W prasie biznesowej Pan prezes wypowiedział się, że poza 650tyś akcji które nabył pozostałe nabyły 2 instytucje finansowe. Daje to ok 700tyś akcji na jednego akcjonariusza. Nowa emisja stanowi 25% kapitału całości, czyli dwie instytucje o których mówił Pan Prezes będą posiadały po zarejestrowaniu emisji ok 8% w spółce. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, dążę do tego, że spółka będzie musiała ujawnić tych inwestorów i na tym mi zależy, aby poznać kto nabył akcje 50% od ceny rynkowej. Kiedy poznamy nazwy inwestorów?
Szanowni Państwo, Żaden z nabywców akcji ostatniej emisji nie przekroczył progu 5% ogólnej liczby głosów, dlatego nie powstaje obowiązek informowania o tym rynku. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A. 

2011-05-10 Zostało 40 dni do wykupu obligacji, czy możecie Państwo oszacować prawdopodobieństwo, że obligacje te wykupicie w terminie? Proponuję taką formę odpowiedzi: "z ...% pewnością wykupimy obligacje w terminie". Drugie pytanie: Prezes deklarował, że głosowanie nad uchwałą o emisji będzie tylko wtedy kiedy będzie inwestor. Uchwała o emisji bez PP została podjęta(czyli inwestor jest)- kiedy poznamy inwestora, pakiet akcji, cenę?
Szanowni Państwo, W ciągu 14 dni rynek pozna szczegóły dotyczące inwestora. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A. 

2011-03-29 Czy spółka zaproponuje obligatariuszom objęcie emisji akcji po preferencyjnej cenie? Czy są może inne możliwości wykupienia obligacji przez spółkę?
Szanowni Państwo, Na chwilę obecną spółka nie przewiduje takich rozwiązań. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A. 

2011-03-23 Czy biorąc pod uwagę problemy finansowe Spółki Zarząd zamierza w najbliższym czasie zaproponować akcjonariuszom kolejną emisję akcji?
Szanowni Państwo, Obecnie prowadzone są wstępne rozmowy z inwestorem branżowym i inwestorem finansowych na temat objęcia akcji nowej emisji. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A.  

2011-02-26 Czy to prawda, że spółka ANTI ma problemy finansowe, załapała kilka kontraktów które nie są rentowe, a przynoszą straty, a spółka w terminie nie reguluje swoich zobowiązań dla podwykonawców i stara się o ugodę, by sprawy nie ciągały się po sądach? Czy spółka rzetelnie informuje w tym zakresie swoich akcjonariuszy ?
Szanowni Państwo, Jako spółka publiczna jesteśmy maksymalnie transparentni, tj. jasno i przejrzyście informujemy wszystkich uczestników rynku. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A.  

2011-02-25 W wynikach za który kwartał inwestorzy zobaczą efekty wdrożenia programu naprawczego?
Szanowni Państwo, Program REJS ANTI zakłada uzyskanie pierwszych efektów już w I kwartale 2011 roku. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A. 

2011-02-11 Dlaczego spółka przestała odpowiadać na pytania inwestorów? Zaufaliśmy Państwu kupując akcje i obligacje, proszę o odpowiedzi na poniższe pytania.
Szanowni Państwo, Przepraszamy za opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi na Państwa pytania. Jednocześnie zapewniamy, że tak znaczne opóźnienia nie będą już miały miejsca. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A.  

2011-02-01 Nawiązując do programu naprawczego "Rejs Anti" i rozumiem zdeterminowanie, ale czy biorą Państwo pod uwagę przysłowiowe zwinięcie żagli? Każdy rozsądny przy problemach powinien szacować ryzyko przedsięwzięcia, jakie ryzyko Państwo widzicie dla przetrwania spółki?
Szanowni Państwo, Zarząd opracował i wdrożył Program Restrukturyzacji REJS ANTI w celu wyeliminowania ryzyk związanych z działalnością operacyjną i finansową. Spółka sklaruje żagle po dopłynięciu do celu. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A. 

2011-01-25 Jaka jest Państwa opinia na wycenę obligacji, która sięga zaledwie 76% nominału? Czy rozważacie Państwo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu? Proszę o krótką odpowiedź TAK/NIE, a nie tak jak ostatnie odpowiedzi, ze: "zarząd robi wszystko aby spółka wywiązała się ze swoich zobowiązań".
Szanowni Państwo, Podtrzymujemy nasze stanowisko, że podejmowane przez spółkę działania mają na celu wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań i zapewnienie spółce stabilności funkcjonowania. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A. 

2011-01-13 Program naprawczy dotyczy finansów(w porozumieniu z bankami, dostawcami)czy to oznacza, że spółka będzie dążyć do restrukturyzacji tych zobowiązań, na kształt upadłości układowej?
Szanowni Państwo, Założenia Programu REJS ANTI obejmują działania restrukturyzacyjne we wszystkich obszarach aktywności spółki, w szczególności restrukturyzację majątkową i operacyjną. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A. 

2011-01-07 Dlaczego spółka nie wykorzystuje sytuacji rynkowej i nie odkupuje obligacji na rynku, które można kupić 16%poniżej nominału? Daje to oszczędności 8% w ciągu 6 miesięcy, czy lepiej Anti zarobi na działalności podstawowej do czasu wykupu obligacji?
Szanowni Państwo, „ANTI S.A., konsekwentnie realizując główne założenia Programu Restrukturyzacji na lata 2010-2011 koncentruje się obecnie na wykonaniu podstawowych celów inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi założeniami Programu i harmonogramem planowanych działań. Całość podejmowanych przez Spółkę działań ma na celu wywiązanie się z podjętych zobowiązań, także tych wobec obligatariuszy. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A. 

2010-12-13 Czy spółka zachowuje odpowiednią kolejność? Zamiast opublikować na czym polegać ma nowa strategia/plan ratunkowy to publikujecie Państwo prognozy finansowe na 2011. Brak w nich jakichkolwiek założeń, rynek czeka na plan ratunkowy, nie na wizje!
Szanowni Państwo, Zgodnie z naszymi wcześniejszymi komunikatami przedstawiamy Program Restrukturyzacji "Rejs Anti". Celem programu jest uzyskanie planowanej rentowności we wszystkich obszarach działalności z jednoczesnym utrzymaniem dynamicznego rozwoju spółki oraz uzyskanie równowagi pomiędzy szybkim rozwojem a efektywnością finansową i operacyjną spółki. Program ma zapewnić realizację strategii na lata 2010 - 2012 i utrzymanie pozycji lidera branży architektury krajobrazu. Prace związane z realizacją Programu rozpoczęte zostały w IV-tym kwartale 2010 roku, a ich zakończenie planowane jest na koniec 2011 roku. Szczegóły Programu znajdziecie Państwo pod adresem: www.rejsanti.pl Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A. 

2010-11-26 Jaka jest reakcja banków na tragiczną sytuację w Anti?
Szanowni Państwo, Anti S.A. ma zapewnione finansowanie ze strony banków na najbliższe 12 miesięcy. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A. 

2010-11-25 Czy istnieje ryzyko że firma nie wykupi obligacji ?
Szanowni Państwo, Całość podejmowanych przez ANTI S.A. działań ma na celu wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A. 

2010-11-23 Proszę o podanie daty do której rynek pozna szczegóły. Czy rynek będzie musiał czekać na raport jeszcze 2, 3 czy 6 miesięcy?
Szanowni Państwo, Do końca roku spółka nie będzie podawać szczegółów planu. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A. 

2010-11-16 Kiedy rynek pozna szczegółowy plan naprawczy spółki? Dosyć pisania w raportach, że spółka skupia się na poprawie rentowności, czas na prawdziwe oblicze spółki. Obligacje Anti są po 90% nominału-poziom śmieciowy. Wygląda, że poszliście Państwo w Polskę za wszelką cenę, utratę kontroli nad poszczególnymi kontraktami. Zatem, kiedy konkretny plan bo za chwilę będzie za późno.
Szanowni Państwo, Tak jak już informowaliśmy, Zarząd spółki kończy opracowanie programu naprawczego. Szczegóły tego programu przekażemy zaraz po jego zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu