pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2009-05-29 Spółka zadebiutowała po terminie publikacji raportów za Ikw. Czy jednak nie warto byłoby podać inwestorom szacunkowych wyników finansowych za I kw, bądź np za 4 miesiące 2009, zwłaszcza w kontekście podtrzymania ambitnej prognozy na rok 2009?
"Spółka Aplisens przygotowała ofertę publiczną zgodnie z wymogami ustawy o ofercie publicznej. W związku z tym, że debiut walorów Aplisens na GPW nastąpił po okresie publikacji wyników za I kw. spółka nie miała obowiązku publikacji raportu finansowego za 1 kw. Pierwszy raport finansowy spółka opublikuje za okres I półrocza 2009. Termin publikacji raportu ustalono na 31.08.09 r. Równocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że w czasie oferty publicznej w odpowiedzi na oczekiwania inwestorów dotyczące potencjału przychodów i zysków Aplisens w kolejnych latach, spółka przedstawiła inwestorom prognozę finansową na 2009 rok. Zarząd spółki podtrzymuje prognozę finansową opublikowaną w prospekcie emisyjnym. Zarząd spółki prowadzi stałą i otwartą komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego: za pośrednictwem systemu ESPI przekazujemy raporty bieżące i okresowe , spotykamy się z inwestorami instytucjonalnymi i dziennikarzami, odpowiadamy drogą e-mailową na pytania inwestorów, strona internetowa spółki jest na bieżąco aktualizowana." Pozdrawiam Grzegorz Głowacki Dyrektor Finansowy 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu