pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2009-05-29 Spółka zadebiutowała po terminie publikacji raportów za Ikw. Czy jednak nie warto byłoby podać inwestorom szacunkowych wyników finansowych za I kw, bądź np za 4 miesiące 2009, zwłaszcza w kontekście podtrzymania ambitnej prognozy na rok 2009?
"Spółka Aplisens przygotowała ofertę publiczną zgodnie z wymogami ustawy o ofercie publicznej. W związku z tym, że debiut walorów Aplisens na GPW nastąpił po okresie publikacji wyników za I kw. spółka nie miała obowiązku publikacji raportu finansowego za 1 kw. Pierwszy raport finansowy spółka opublikuje za okres I półrocza 2009. Termin publikacji raportu ustalono na 31.08.09 r. Równocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że w czasie oferty publicznej w odpowiedzi na oczekiwania inwestorów dotyczące potencjału przychodów i zysków Aplisens w kolejnych latach, spółka przedstawiła inwestorom prognozę finansową na 2009 rok. Zarząd spółki podtrzymuje prognozę finansową opublikowaną w prospekcie emisyjnym. Zarząd spółki prowadzi stałą i otwartą komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego: za pośrednictwem systemu ESPI przekazujemy raporty bieżące i okresowe , spotykamy się z inwestorami instytucjonalnymi i dziennikarzami, odpowiadamy drogą e-mailową na pytania inwestorów, strona internetowa spółki jest na bieżąco aktualizowana." Pozdrawiam Grzegorz Głowacki Dyrektor Finansowy 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu