pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-11-25 Witam serdecznie, czy spółka zamierza publikować raport za IV kwartał 2011 czy też jedynie roczny? Pozdrawiam Joanna Bielecka
Szanowna Pani. Dziękuję za otrzymane zapytanie oraz zainteresowanie spółką. Jest jeszcze za wcześnie, aby z całą pewnością zadeklarować Pani, kiedy i w jakiej formie pojawią się wyniki roczne. Spółka jest zobowiązana podać taką informację do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego nie później niż do 31 stycznia 2012 roku. W bieżącym roku Grupa Kapitałowa Arteria S.A. opublikowała raport za IV kwartał wraz z raportami rocznymi (jednostkowym i skonsolidowanym - opatrzonymi opinią i raportem biegłego rewidenta)na początku trzeciej dekady marca. Sądzę, że w podobnym modelu Spółka będzie raportować wyniki za ten rok tj. w marcu 2012 roku. Jednak ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w styczniu 2012 roku i niezwłocznie podana do publicznej wiadomości. Z poważaniem, Tymon Betlej Doradca Zarządu Arteria S.A. 

2010-09-22 Dlaczego grupa w I półroczu nadal miała tak ujemne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej? Skąd spadek sprzedaży?
Witam serdecznie. Głównym powodem spadku przychodów odnotowanym przez Grupę Kapitałową Arteria S.A. w I półroczu (widocznym zwłaszcza w I kwartale br.), była planowana zmiana modelu funkcjonowania spółki zależnej Rigall Distribution oraz przejście na inny system rozliczeń z Citibank. Gwarantuje on przy niższych przychodach osiąganie stałej marży przez spółkę zależną. Nowe zasady współpracy z Citibank zostały szerzej omówione w komentarzu Zarządu do wyników. I kwartał był jednocześnie okresem wprowadzenia nowej struktury zarządzania Grupie Kapitałowej, która zaowocowała bardziej efektywną kontrolą kosztów, a w efekcie znaczącą poprawą rentowności. W tym okresie Spółka poniosła dodatkowe koszty związane z restrukturyzacją Rigall, uruchomieniem projektu pośrednika finansowego Sellpoint Finanse oraz kosztami emisji obligacji. Wskazane koszty restrukturyzacji oraz poniesione w tym okresie dodatkowe nakłady na inwestycje były powodem osiągnięcia ujemnych przepływów gotówkowych. Nakłady te pozwalają obecnie uruchamiać nowe projekty, których efektem będzie dalszy wzrost, generowanie większej masy marży, a w konsekwencji wzrost zysku netto. Z poważaniem, Tymon Betlej Doradca Zarządu Arteria S.A. 

2010-09-06 Po słabym I kwartale, Spółka pokazała w II kwartale 2,3 mln zysku netto. Z czego wynika tak znacząca i nagła poprawa rentowności w II kwartale? Czy kolejne kwartały zapowiadają się na równie udane i czy można oczekiwać na koniec roku zysku na poziomie 6-7 mln zł? Dziękuję.
Witam serdecznie. Na wstępie dziękuję za zainteresowanie Spółką i zadane pytanie. Istotnie, w II kwartale Grupa Kapitałowa Arteria SA osiągnęła znacząco lepsze wyniki niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz w I kwartale 2010 r. Poprawa rentowności była efektem prowadzenia działalności biznesowej w nowym modelu operacyjnym. Spółka przechodziła w ciągu dwóch poprzednich kwartałów głęboką restrukturyzację związaną ze zmianą zasad zarządzania i utworzeniem trzech pionów biznesowych: Pion Call Center, Pion Sprzedaży Aktywnej i Pion Wsparcia Sprzedaży. Od II kwartału firma pracowała na nowych zasadach, co od razu przyniosło efekt w postaci lepszych wyników. Drugim istotnym czynnikiem, który wpłynął na wynik był nowy model współpracy spółki zależnej Rigall Distribution z Citibank Handlowy. Obowiązywał on od 1 kwietnia 2010 r. W efekcie Grupa Kapitałowa przy nieco niższych przychodach osiągnęła wyższą rentowność netto. Zgodnie z budżetem realizowane były także zadania pozostałych spółek z Grupy. Odpowiadając na pytanie dotyczące progozy wyników, Spółka nie podała oficjalnych danych na ten rok. Dlatego trudno odnieść się do wskazanego w pytaniu konkretnego przedziału między 6 a 7 mln zł. Być może Zarząd rozważy taką możliwość i poda prognozę jesienią, jednak na ten moment nic mi o tym nie wiadomo. Odpowiedź na temat prognozy wiąże się z trzecim pytaniem dotyczącym kolejnych kwartałów. Odpowiem na niego w sposób następujący. Kolejne kwartały powinny wypaść satysfakcjonująco, biorąc pod uwagę poprawę efektywności jaka nastąpiła w II kwartale. Mamy nadzieję, iż będzie to trwały trend. Równocześnie proszę pamiętać o tym, iż w działalności Grupy Kapitałowej Arteria SA, da się wskazać pewną sezonowość, zgodnie z którą wyniki IV kwartału są zwykle lepsze niż III kwartał i to one decydują w dużej mierze o wynikach całego roku. Przy okazji, zachęcam do odwiedzania naszej strony www.arteria.pl oraz zapisu na nasz firmowy newsletter. Można tam znaleźć najnowsze informacje ze Spółki oraz wypowiedzi ekspertów na temat branży w jakiej firma działa. Z poważaniem Tymon Betlej Doradca Zarządu Arteria SA [email protected] 603 07 34 56  

2010-02-24 Szanowni Państwo, gdzie można pobrać memorandum informacyjne w związku z akcjami serii D. Szukałem na Państwa stronie www w zakładce relacji inwestorskich, ale nie mogę znaleźć. Pozdrawiam
Witam serdecznie. Na wstępie proszę przyjąć moje przeprosiny z powodu tego, iż odpowiadam na zadane pytanie z tak wielkim opóźnieniem. Zdaję sobie sprawę, iż odległy termin jego zadania, czyni moją odpowiedź mało zasadną. Dla formalności jednak podam link do memorandum: http://www.arteria.pl/index.php/inwestorzy/akcje-spolki-na-gieldzie/historia-operacji-na-akcjach.html w zakładce: kolejne emisje akcji Przy okazji, zachęcam do zapisania na nasz firmowy newsletter. Można tam znaleźć najnowsze informacje ze Spółki oraz wypowiedzi ekspertów na temat branży w jakiej firma działa. Z poważaniem Tymon Betlej Doradca Zarządu Arteria SA [email protected] 603 07 34 56  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu