pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-05-07 Co się dzieje z "mityczną" już żwirownią. Kiedy transakcja dojdzie do skutku ? Czy problemy są natury proceduralnej czy materialnej ?
(brak odpowiedzi) 

2013-01-02 Czy na dzień dzisiejszy właściciel żwirowni złożył kompletną dokumentację o wydanie koncesji ?
(brak odpowiedzi) 

2012-07-22 Jakie progi przekraczają w WZA poszczególni akcjonariusze, którzy mają powyżej 5 proc. w WZA?
(brak odpowiedzi) 

2012-06-13 Dlaczego spółka nie wypowiada się na temat żwirowni. Czy nastąpiło przeniesienie prawa własności ?
Zarząd wszystkie istotne informacje dot. projektu "żwirownia" przekazał w raporcie za 4Q 2011 i 1Q 2012. Informował również, że kolejne informacje będą przekazane jak tylko pojawią się kwestie istotne dla Akcjonariuszy. Na dzień dzisiejszy taka sytuacja nie ma miejsca, procedowanie wniosku i ustalanie warunków uruchomienia kredytu, związane z koncesją na część terenu, nie zostały jeszcze zakończone. 

2012-01-19 Jak wygląda sytuacja zakupu żwirowni? Jak długo będą trwały rozmowy z bankami? Cy zostały uregulowane KW?
(brak odpowiedzi) 

2012-01-09 Kiedy spółka zamierza poinformować swoich akcjonariuszy na jakim etapie jest obecnie zakup żwirowni? To, że kilka spraw poszło nie tak nie daje powodów aby prezes zachował się jak struś i schował głowę w piasek. Jeśli temat przepadł to należy poinformować o tym rynek i wtedy będzie wszystko jasne.
(brak odpowiedzi) 

2011-12-14 Czy jak firma nie uzyska kredytu, to ma jakieś wyjście awaryjne? Dlaczego nie ma zakupu całej spółki Żwiry z.o.o. tak jak to podjęto w uchwale?
(brak odpowiedzi) 

2011-10-10 Czy sprawy ksiąg wieczystych są posuwane do przodu ? Czy przy którejś z tych działek zostały uporządkowane KW ?
(brak odpowiedzi) 

2011-09-12 Panie Prezesie proszę o jakieś dodatkowe wyjaśnienia związane z piątkowym aneksem gdyż po jego pojawieniu zapanowało rozgoryczenie akcjonariuszy co przełożyło się na kurs akcji. Termin w poprzednim aneksie miał być grubo na wyrost ze względu na sezon urlopowy tym czasem pojawia się kolejny aneks?
(brak odpowiedzi) 

2011-09-11 Po raz kolejny przesunięto termin realizacji umowy zakupy żwirowni. Po raz kolejny podano ten samo powód tzn., brak porządku w księgach wieczystych działek należących do żwirowni. Czy w czasie ostatnich miesiecu udało się zmniejszyć ilość parceli, któe nie miały wpisów w KW. Ile jeszcze pozostało? Z poważaniem, Inwestor
(brak odpowiedzi) 

2011-08-11 W jaki sposób spólka planuje wywóz urobku ze zwirowni w Jadownikach Mokrych, skoro na wszystkich drogach dojazdowych do kopalni obowiązuje ograniczenie tonażu do 12t?
(brak odpowiedzi) 

2011-08-08 Na kiedy planowane jest scalenie akcji?
(brak odpowiedzi) 

2011-08-08 Szanowny Panie Prezesie, wśród okolicznych mieszkańców panuje przekonanie, że żwirownia została już sprzedana i nowy właściciel ma zwiększyć znacząco wydobycie. Czy są to tylko plotki wyssane z palca?
Sprzedana jeszcze nie jest bo jeszcze nie podpisaliśmy aktu notarialnego. Co do wydobycia, to owszem, zwiększymy je do ok 1 mln ton rocznie, czyli o 300%, bo takie są możliwości przerobowe firmy podwykonawczej, która będzie nas obsługiwać w tym zakresie.  

2011-07-27 Czy spółka myśli o scaleniu akcji w celu zwiększenia zmienności kursu ?
Chodzi przede wszystkim o to, żeby wzrost/spadek o +/- 1 grosz nie dawał procentowo np +/- 15% jak dotychczas, bo są to "sztuczne" wysokie wzrosty i spadki, zniekształcające obraz Spółki.  

2011-07-27 Szanowni Państwo, jakiś czas temu spółka ARTEFE była obecna na targach Homedecor. Czy pozyskano jakieś nowe zamówienia na produkty, w wyniku obecności na targach?
Obecnie realizujemy dwa duże zlecenia dostawy wyrobów Artefe, będące "pokłosiem" targów. Fakturowanie 3Q br.  

2011-07-25 Od zawarcia umowy przedwstępnej zakupu żwirowni mineło niecałe trzy i pół miesiąca. W tym okresie umowa została dwa razy przedłużona i do 12 sierpnia zostały ponad dwa tygodnie. Jaka jest szansa że spółka wyrobi się z finansowaniem do 12 sierpnia ? Od kiedy spółka pracuje nad finansowaniem zakupu żwirowni z emisji papierów dłużnych ? Ile podmiotów jest zainteresowanych objęciem tych papierów ? Ustalono na tym etapie czy te papiery będą zamienne na akcje ? Czy może jednak spółka dostała oferty promes kredytowych od banków i zdecydowała się na kredyt ?
(brak odpowiedzi) 

2011-07-18 Czy ewentualna emisja papierów dłużnych na zakup żwirowni będzie z opcją zamiany na akcje ?
Na tym etapie rozmów nie jest to jeszcze ustalone, optujemy za tym, aby nie były one wymienne na akcje, ale wszystko jest póki co przedmiotem negocjacji w zależności jakie warunki kredytowe finalnie zaproponują banki. Wybrany będzie optymalny wariant dla dotychczasowych akcjonariuszy.  

2011-07-12 Czy firma dostarczyla juz wszystkie wymagane przez bank dokumenty, czy znow nastapi aneksowanie umowy ?
(brak odpowiedzi) 

2011-06-30 Czy są już konkretne oferty udzielenia kredytu, ze strony banków ?
Tak, Spółka otrzymała tzw oferty warunkowe, na podstawie których musi dostarczyć dodatkowe wymagane dokumenty i kalkulacje, nie są to jednak stricte promesy kredytowe ale służą jako podstawa do dalszego procedowania wniosków kredytowych. 

2011-06-25 Czy po nabyciu żwirowni położonej w Jadownikach Mokrych firma zamierza wydobycie żwiru czy odsprzedaż terenu innej firmie?
Firma zamierza wydobywać kruszywo i je sprzedawać. Podpisane są umowy przedwstępne na sprzedaż kruszywa, oraz umowa z firmą zewnętrzną na wydobycie, któa wydobywa dla obecnego właściciela żwirowani. Moce wydobywcze tego podwykonawcy to ok 1 mln ton średniorocznie, wynegocjowana stawka to 6,15 zł za tonę plus premia od ceny sprzedaży loco żwirownia. Przy cenie sprzedaży na dzień dzisiejszy na poziomie 16 zł za tonę, koszt podwykonawcy wynosił będzie 7,65 zł. 

2011-06-22 Minoł już tydzień przedłużonej umowy zakupu żwirowni, czy spółka jest już na etapie końcowym rozmów z bankiem ? Jaką infrastrukturę posiada żwirownia ?
Cały czas pracujemy z bankami, dosyłamy dodatkowe dokumenty (wydruki księgowe, umowy predwstepne, etc), nie mamy jeszcze definitywnej decyzji któregokolwiek z banków. Żwirownia posiada pełną infrastrukturę, wydobycie jest w toku prowadzone przez obecnego właściciela na poziomie ok 20% mocy wydobywczych, żwirownia jest "w ruchu".  

2011-06-13 Kiedy upływa termin zawarcia umowy ostatecznej zakupu żwirowni ? Czy firma wyrobi się z zakupem do końca tego terminu ? Czy umowa przedwstępna posiada aneks o wydłużenie zawarcia umowy ostatecznego zakupu ?
Pierwotny termin jest do 15go czerwca (2 miesiące od daty podpiania), ale po wstepnych rozmowach z bankami, widząc że sprawa bedzie analizowana stosunkowo długo z uwagi na kwote i specyfikę inwestycji, umowa została początkiem maja aneksowana do 15go lipca 2011 czyli wydłużona o 1 miesiąc. 

2011-06-13 Proszę o wymienienie wszystkich akcjonariuszy którzy posiadają więcej niż 5% w kapitale i proszę o podanie ile akcji posiadają. Ponieważ w różnych portalach podane są różniące się od siebie udziały.
(brak odpowiedzi) 

2011-06-08 Czy możemy sie spodziewać w najbliższym czasie nowych kontraktów dotyczących sprzedaży produktów ARTEFE? Jak spółka poradziła sobie na międzynarodowych targach HomeDecor w Poznaniu w 2 kwartale 2011 roku?
Specyfiką wiosennych targów art wyposażenia wnętrz jest to, że ewentualne kontrakty/zamówienia pojawiają w odstępie czasowym 2-3 miesiące, po wakacyjnym "sezonie ogórkowym", a przed najlepszym okresem dla tej branży tj przed Świętami Bożego Narodzenia (zakupy indywidualne i korporacyjne). Udział w Targach oceniam jako bardzo udany, z pewnością zaowocuje on zwiększoną sprzedażą w br. 

2011-06-06 Jaki jest cel scalenia akcji? Czy nie wpłynie to zbytnio na płynność? Czy oprócz kredytów bankowych planowane jest również pozyskanie kapitału na żwirownię poprzez emisję akcji?
Witam Pismo z GPW w sprawie zalecanego scalenia akcji otrzymaliśmy już w styczniu br. zanim pojawiłą się temat wejścia w działalnośc pozyskiwania kruszyw, i już wtedy po konsultacji z największymi akcjonariuszami podjęliśmy decyzję w tej sprawie. Dodam, że pierwsze rozmowy w tym temacie pojawiły się już na jesieni 2010, gdy kurs wynosił 15-16 gr, a każda jego zmiana o +/- 1 gr dawała procentowo +/- 7%. Obecnie jest to już +/- 13% co jest negatywne z punktu widzenia potencjalnych dużych Inwestorów. Postanowiliśmy nie pozostawiać kwestii kursu "niewidzialnej ręce rynku", gdyż bardzo często kursy Spółek notowanych na NC są oderwane są od fundamentów i niekoniecznie Spółki z dobrymi wynikami legitymizują się adekwatnym kursem (Artefe niestety się do nich zalicza). Innymi słowy, kursy mają często charakter spekulacyjny a nie rynkowy. Mamy od ponad roku uchwaloną emisję akcji serii C, z której tylko część zostałą objęta bodajże w lutym 2010, reszta jest na spot pod ewentualnego inwestora jeśli zabraknie nam pod wkład własny (zakładany na 3-4 mln zł, mamy już trochę "odłożone", plus bieżące należności z 2 dużych realizacji w toku gdzie nakłady ponieśliśmy wcześniej, więc teraz zostaje "osad"). Nie myśleliśmy o emisji akcji z 2 względów: 1/ obecnie trudno i długo (dłużej niż procedura kredytowa, zwołanie WZA, zarejestrowanie w KDPW) trwałoby pozyskanie całych 14 mln (ewentualnie samych 10 mln w miejsce kredytu) z emisji bo sytuacja na rynku jest taka jaka jest... 2/ stopa zwrotu z tej inwestycji będzie na tyle duża, że bardziej opłaca się spółce (i dotychczasowym akcjonariuszom) zapłacić odsetki do banku niż rozrzedzać zrealizowany zysk na większą ilość akcji. Z poważaniem ARTEFE SA  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu