pb.pl

Pytania dotyczące spółki ATM

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-02-26 W jakim stopniu jest obecnie zapełniona powierzchnia serwerowni Telehouse Poland oraz powierzchnie serwerowni na Grochowskiej 21a? Dlaczego firma nie inwestuje w rozwój usług typu VPS, Cloud?
(brak odpowiedzi) 

2011-01-04 W jakim stopniu jest obecnie zapełniona powierzchnia serwerowni Telehouse Poland? Czy oddawanie kolejnych fragmentów przebiega zgodnie z planem z kwietniowego raportu o kierunkach rozwoju Spółki na lata 2010-2011?
Na koniec 2010 roku serwerownia Telehouse.Poland jest wynajęta w 37% i jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza że obiekt ten ruszył komercyjnie niespełna rok temu. Oddawanie kolejnych fragmentów serwerowni przebiega zgodnie z planem opublikowanym w kierunkach rozwoju Spółki na lata 2010-2011. Z poważaniem, Maciej Klepacki Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich [email protected]  

2010-12-27 Czy sieć LTE jest dużym zagrożenieniem dla miejskiej sieci światłowodowej ATM?
Rozwój technologii LTE nie jest w żadnym stopniu zagrożeniem dla miejskich sieci światłowodowych ATM. Spółka postrzega wręcz popularyzację tej technologii wśród operatorów mobilnych jako kolejny czynnik, który zwiększy popyt na infrastrukturę telekomunikacyjną ATM, a co za tym idzie przełoży się na wzrost przychodów i zysków Spółki. Operatorzy telekomunikacyjni, którzy będą wprowadzać LTE będą zmuszeni do uruchomienia bardzo dużej liczby stacji bazowych dla tej technologii. Ze względu na wysokie przepustowości Internetu dla abonentów oferowane w technologii LTE, stacje bazowe będą musiały być podłączone do sieci szkieletowych operatorów łączami o bardzo dużej przepustowości. Co ważniejsze przepustowość ta będzie musiała rosnąć w kolejnych latach. Jedyna technologia na chwilę obecną, która może zapewnić dostarczenie dużej przepustowości i jednocześnie zapewnić należytą elastyczność – możliwość wzrostu – to właśnie technologia światłowodowa. Jednocześnie LTE spowoduje wzrost ruchu w sieci generowanego przez polskich internautów. To z kolei przełoży się na wzrost zapotrzebowania na przepustowość ze strony rozmaitych biznesów związanych z Internetem. ATM jako operator telekomunikacyjny, specjalizujący się dostarczaniu transmisji danych i Internetu o wysokich przepustowościach na bazie swoich sieci światłowodowych, widzi więc rosnące zainteresowanie innych operatorów sieciami światłowodowymi w związku z implementacją LTE. A proszę pamiętać, że ATM posiada jedne z największych światłowodowych sieci metropolitalnych w Polsce, także w miastach w których obecnie budowa własnych sieci światłowodowych m.in. na potrzeby budowy sieci LTE byłaby bardzo czasochłonna i droga. Z drugiej strony ATM spodziewa się również wzrostu zapotrzebowania na Internet wśród klientów biznesowych, którzy będą zapewniać usługi abonentom sieci LTE. Z kolei spółka ATM Systemy Informatyczne (największa Spółka z grupy kapitałowej ATM) z powodzeniem realizuje modernizacje sieci teleinformatycznych dużych operatorów mobilnych pod kątem dostosowania ich do nowoczesnych technologii, w tym właśnie LTE. Dlatego też z uwagą obserwujemy zachodzące zmiany i bez względu na to czy klienci będą chcieli korzystać z naszej infrastruktury telekomunikacyjnej w modelu usługowym (np. poprzez dzierżawę naszych światłowodów) czy też w ramach nakładów inwestycyjnych rozwijać własne sieci to będziemy mieli realne szanse z zachodzących zmian skorzystać. Maciej Klepacki Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich [email protected]  

2009-05-13 Nie możecie nic zrobić, by wyceną ATM zajął się jakiś broker? Ostatnia jest sprzed dwóch lat!
Szanowny Panie, Prawdą jest, że ostatnia rekomendacja pochodzi z lipca 2007 roku. Zbiegło się to z kolejną emisją akcji Spółki w tym okresie. Zauważę również, że przygotowywane przez biura maklerskie niezależne analizy i rekomendacje najczęściej towarzyszą właśnie takim okolicznościom lub innym istotnym wydarzeniom powiązanym z wyceną Spółki. Oczywiście w przypadku większych podmiotów np. wchodzących w skład indeksu WIG20 takowe analizy i rekomendacje są realizowane i publikowane z większą częstotliwością. W przypadku ATM mogę Pana zapewnić, że będziemy dążyć do wzrostu zainteresowania Spółką, a co za tym idzie mam nadzieję, że wzrośnie ilość niezależnych analiz i opracowań nt. Spółki. Jeśli mógłbym jeszcze w czymś pomóc polecam kontakt mailowy: [email protected] Z poważaniem, Maciej Klepacki Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich ATM S.A. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa tel. 0 22 51 56 100, faks 0 22 51 56 600 NIP: 113-00-59-989, REGON: 012677986 KRS: 0000034947 (Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS) kapitał zakładowy: 34.200.000 zł w całości wpłacony www.atm.com.pl  

2009-05-13 Kiedyś kupiłem Wasze akcje, bo obiecywaliście dywidendę. ALe za 2008 r., mimo zysku i obietnic, nic nie wypłaciliście. Czy to fair?
Szanowny Panie, To prawda. Spółka w czerwcu 2006 roku ogłosiła politykę dywidendy zgodnie z którą rekomenduje corocznie Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości uzależnionej od notowań akcji w ostatnim miesiącu roku, po zastosowaniu wskaźnika EURIBOR powiększonego o 0,5%. Prawdą jest również, że obecna sytuacja finansowa Spółki umożliwia realizację tej polityki dywidendy także w odniesieniu do zysku osiągniętego przez ATM S.A. w roku 2008. Jednakże, w związku z obecną sytuacją na rynkach finansowych, charakteryzującą się utrudnieniami i wysokimi kosztami pozyskania kapitału, przy jednoczesnym zapotrzebowaniu Spółki na środki finansowane niezbędne do realizacji bieżących inwestycji, Zarząd proponuje przeznaczenie zysku za rok 2008 w całości na kapitał rezerwowy Spółki i taką decyzję będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu jutrzejszym. Proszę jednocześnie pamiętać, że jeżeli sytuacja na rynkach finansowych wróci do normy, przyszłoroczne Walne Zgromadzenie powinno rozważyć podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków z kapitału rezerwowego na wypłatę zaległej dywidendy za rok 2008. Z poważaniem, Maciej Klepacki Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich email: [email protected] ATM S.A. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa tel. 0 22 51 56 100, faks 0 22 51 56 600 NIP: 113-00-59-989, REGON: 012677986 KRS: 0000034947 (Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS) kapitał zakładowy: 34.200.000 zł w całości wpłacony www.atm.com.pl  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu