pb.pl

Pytania dotyczące spółki ATM

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-02-26 W jakim stopniu jest obecnie zapełniona powierzchnia serwerowni Telehouse Poland oraz powierzchnie serwerowni na Grochowskiej 21a? Dlaczego firma nie inwestuje w rozwój usług typu VPS, Cloud?
(brak odpowiedzi) 

2011-01-04 W jakim stopniu jest obecnie zapełniona powierzchnia serwerowni Telehouse Poland? Czy oddawanie kolejnych fragmentów przebiega zgodnie z planem z kwietniowego raportu o kierunkach rozwoju Spółki na lata 2010-2011?
Na koniec 2010 roku serwerownia Telehouse.Poland jest wynajęta w 37% i jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza że obiekt ten ruszył komercyjnie niespełna rok temu. Oddawanie kolejnych fragmentów serwerowni przebiega zgodnie z planem opublikowanym w kierunkach rozwoju Spółki na lata 2010-2011. Z poważaniem, Maciej Klepacki Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich maciej.klepacki@atm.com.pl  

2010-12-27 Czy sieć LTE jest dużym zagrożenieniem dla miejskiej sieci światłowodowej ATM?
Rozwój technologii LTE nie jest w żadnym stopniu zagrożeniem dla miejskich sieci światłowodowych ATM. Spółka postrzega wręcz popularyzację tej technologii wśród operatorów mobilnych jako kolejny czynnik, który zwiększy popyt na infrastrukturę telekomunikacyjną ATM, a co za tym idzie przełoży się na wzrost przychodów i zysków Spółki. Operatorzy telekomunikacyjni, którzy będą wprowadzać LTE będą zmuszeni do uruchomienia bardzo dużej liczby stacji bazowych dla tej technologii. Ze względu na wysokie przepustowości Internetu dla abonentów oferowane w technologii LTE, stacje bazowe będą musiały być podłączone do sieci szkieletowych operatorów łączami o bardzo dużej przepustowości. Co ważniejsze przepustowość ta będzie musiała rosnąć w kolejnych latach. Jedyna technologia na chwilę obecną, która może zapewnić dostarczenie dużej przepustowości i jednocześnie zapewnić należytą elastyczność – możliwość wzrostu – to właśnie technologia światłowodowa. Jednocześnie LTE spowoduje wzrost ruchu w sieci generowanego przez polskich internautów. To z kolei przełoży się na wzrost zapotrzebowania na przepustowość ze strony rozmaitych biznesów związanych z Internetem. ATM jako operator telekomunikacyjny, specjalizujący się dostarczaniu transmisji danych i Internetu o wysokich przepustowościach na bazie swoich sieci światłowodowych, widzi więc rosnące zainteresowanie innych operatorów sieciami światłowodowymi w związku z implementacją LTE. A proszę pamiętać, że ATM posiada jedne z największych światłowodowych sieci metropolitalnych w Polsce, także w miastach w których obecnie budowa własnych sieci światłowodowych m.in. na potrzeby budowy sieci LTE byłaby bardzo czasochłonna i droga. Z drugiej strony ATM spodziewa się również wzrostu zapotrzebowania na Internet wśród klientów biznesowych, którzy będą zapewniać usługi abonentom sieci LTE. Z kolei spółka ATM Systemy Informatyczne (największa Spółka z grupy kapitałowej ATM) z powodzeniem realizuje modernizacje sieci teleinformatycznych dużych operatorów mobilnych pod kątem dostosowania ich do nowoczesnych technologii, w tym właśnie LTE. Dlatego też z uwagą obserwujemy zachodzące zmiany i bez względu na to czy klienci będą chcieli korzystać z naszej infrastruktury telekomunikacyjnej w modelu usługowym (np. poprzez dzierżawę naszych światłowodów) czy też w ramach nakładów inwestycyjnych rozwijać własne sieci to będziemy mieli realne szanse z zachodzących zmian skorzystać. Maciej Klepacki Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich maciej.klepacki@atm.com.pl  

2009-05-13 Nie możecie nic zrobić, by wyceną ATM zajął się jakiś broker? Ostatnia jest sprzed dwóch lat!
Szanowny Panie, Prawdą jest, że ostatnia rekomendacja pochodzi z lipca 2007 roku. Zbiegło się to z kolejną emisją akcji Spółki w tym okresie. Zauważę również, że przygotowywane przez biura maklerskie niezależne analizy i rekomendacje najczęściej towarzyszą właśnie takim okolicznościom lub innym istotnym wydarzeniom powiązanym z wyceną Spółki. Oczywiście w przypadku większych podmiotów np. wchodzących w skład indeksu WIG20 takowe analizy i rekomendacje są realizowane i publikowane z większą częstotliwością. W przypadku ATM mogę Pana zapewnić, że będziemy dążyć do wzrostu zainteresowania Spółką, a co za tym idzie mam nadzieję, że wzrośnie ilość niezależnych analiz i opracowań nt. Spółki. Jeśli mógłbym jeszcze w czymś pomóc polecam kontakt mailowy: Maciej.klepacki@atm.com.pl Z poważaniem, Maciej Klepacki Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich ATM S.A. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa tel. 0 22 51 56 100, faks 0 22 51 56 600 NIP: 113-00-59-989, REGON: 012677986 KRS: 0000034947 (Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS) kapitał zakładowy: 34.200.000 zł w całości wpłacony www.atm.com.pl  

2009-05-13 Kiedyś kupiłem Wasze akcje, bo obiecywaliście dywidendę. ALe za 2008 r., mimo zysku i obietnic, nic nie wypłaciliście. Czy to fair?
Szanowny Panie, To prawda. Spółka w czerwcu 2006 roku ogłosiła politykę dywidendy zgodnie z którą rekomenduje corocznie Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości uzależnionej od notowań akcji w ostatnim miesiącu roku, po zastosowaniu wskaźnika EURIBOR powiększonego o 0,5%. Prawdą jest również, że obecna sytuacja finansowa Spółki umożliwia realizację tej polityki dywidendy także w odniesieniu do zysku osiągniętego przez ATM S.A. w roku 2008. Jednakże, w związku z obecną sytuacją na rynkach finansowych, charakteryzującą się utrudnieniami i wysokimi kosztami pozyskania kapitału, przy jednoczesnym zapotrzebowaniu Spółki na środki finansowane niezbędne do realizacji bieżących inwestycji, Zarząd proponuje przeznaczenie zysku za rok 2008 w całości na kapitał rezerwowy Spółki i taką decyzję będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu jutrzejszym. Proszę jednocześnie pamiętać, że jeżeli sytuacja na rynkach finansowych wróci do normy, przyszłoroczne Walne Zgromadzenie powinno rozważyć podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków z kapitału rezerwowego na wypłatę zaległej dywidendy za rok 2008. Z poważaniem, Maciej Klepacki Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich email: Maciej.klepacki@atm.com.pl ATM S.A. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa tel. 0 22 51 56 100, faks 0 22 51 56 600 NIP: 113-00-59-989, REGON: 012677986 KRS: 0000034947 (Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS) kapitał zakładowy: 34.200.000 zł w całości wpłacony www.atm.com.pl  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu