pb.pl

Pytania dotyczące spółki BAUMA

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2009-05-29 CZy po fatalnych wynikach w I kwartale zarząd widzi sezonowe ożywienie na rynku? Czy może to już jest dramat i równia pochyła?
Szanowni Państwo, Mając na uwadze aktualną sytuację gospodarczą, Zarząd Spółki nie podziela Państwa opinii na temat wyników spółki po I kwartale br. Pragniemy zauważyć, że ULMA Construccion Polska S.A. działa w specyficznym segmencie usług i jest silnie uzależniona od sytuacji inwestycyjnej w kraju, a jak Państwo wiedzą nie ma nowych inwestycji w sektorze budownictwa mieszkaniowego, zaś w segmencie budownictwa niemieszkaniowego /budynki biurowe, centra handlowe, hotele/ - ze względu na problemy z uzyskaniem finansowania - ich rozpoczęcie ulega ciągłemu przesuwaniu w czasie. Pewien postęp występuje jedynie w sektorze budownictwa inżynieryjnego, w którym podwoiliśmy nasze zaangażowanie. Spółka czyni starania aby dostosować się do panujących warunków rynkowych poprzez redukcję kosztów i optymalizację procesów logistycznych, co mamy nadzieję znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych kolejnego kwartału. Z poważaniem Jolanta Szeląg Biuro Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu