pb.pl

Pytania dotyczące spółki BAUMA

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2009-05-29 CZy po fatalnych wynikach w I kwartale zarząd widzi sezonowe ożywienie na rynku? Czy może to już jest dramat i równia pochyła?
Szanowni Państwo, Mając na uwadze aktualną sytuację gospodarczą, Zarząd Spółki nie podziela Państwa opinii na temat wyników spółki po I kwartale br. Pragniemy zauważyć, że ULMA Construccion Polska S.A. działa w specyficznym segmencie usług i jest silnie uzależniona od sytuacji inwestycyjnej w kraju, a jak Państwo wiedzą nie ma nowych inwestycji w sektorze budownictwa mieszkaniowego, zaś w segmencie budownictwa niemieszkaniowego /budynki biurowe, centra handlowe, hotele/ - ze względu na problemy z uzyskaniem finansowania - ich rozpoczęcie ulega ciągłemu przesuwaniu w czasie. Pewien postęp występuje jedynie w sektorze budownictwa inżynieryjnego, w którym podwoiliśmy nasze zaangażowanie. Spółka czyni starania aby dostosować się do panujących warunków rynkowych poprzez redukcję kosztów i optymalizację procesów logistycznych, co mamy nadzieję znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych kolejnego kwartału. Z poważaniem Jolanta Szeląg Biuro Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu