pb.pl

Pytania dotyczące spółki BUDOPOL

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-07-21 Kiedy nastąpi scalenie akcji? Kiedy zostanie podany plan naprawczy? Czy spółka ma zamiar opuścić Giełdę?
(brak odpowiedzi) 

2013-02-25 Czy coś złego dzieje się w Spółce? Dlaczego tak drastycznie spada kurs?
(brak odpowiedzi) 

2011-02-14 Co spolka ma zamiar zrobic z zyskiem za rok 2010 ??
(brak odpowiedzi) 

2010-09-02 Do 31 sierpnia miała być podpisana umowa i ogłoszona oficjalnie wiadomość o tym. Co jest to MY-AKCJONARIUSZE NIE WIEMY! Czy nie widzi pan mankamentów w polityce informacyjnej spółki?
(brak odpowiedzi) 

2010-06-21 Według państwa spółki Budopol planuje przejąć spółkę drogowa podobno juz wszystko dopięte jest na ostatni guzik. Ale to słyszymy juz od ponad roku ze juz niedługo podpiszcie porozumienie. Moje pytanie jest takie: skąd spółka weźmie pieniądze na te przejecie skoro nie posiada żadnych. Wszystkie pieniądze są przekazywane do Ganta oraz w zamknięty fundusz zainwestowała. najwcześniej pieniądze może mięć w 2012 roku jeśli oczywiście Gant wam zwróci. Bo zawsze może przedłużyć pożyczkę. Wiec tu Gant rozdaje karty a karty są znaczone. pozdrawiam
(brak odpowiedzi) 

2010-01-25 Moje pytanie to: ile czasu ma spółka Budopol na wywiązanie się z prospektu emisyjnego ?. Emisja była robiona pod przejęcia a przejęć do tej pory żadnych niema .Rok już minął a spółka nawet nie podaje żadnych konkretnych informacji na jakim etapie SA do zakończenie porozumienia o przejęciu.
(brak odpowiedzi) 

2010-01-25 Moje pytania są następujące: W grudniu miał być opublikowany raport z działań mających nabycia spółek budowlanej oraz drogowej. 1)Proszę mi powiedzieć jak długo Budopol będzie przejmować coś ? 2) Kiedy spółka podpisze jakieś kontrakty na budowę oraz czy zima spowoduje kolejne opóźnienia w budowie i kolejne kary?
(brak odpowiedzi) 

2009-11-07 Działalność spółki opiera się wyłącznie na zleceniach zlecanych przez spółkę gant. Czy budopol stara się pozyskiwać jakieś zlecenia z zewnątrz czy każde zlecenie, nawet pozyskane przez budopol "przechodzi" przez ganta-a?
(brak odpowiedzi) 

2009-11-04 Ile czasu potrwaja jeszcze rozmowy na temat przejecia jakies spolki ? Wedlug wczesniejszych deklaracji rozmowy mialy trwac 2-3 miesiace. Wiec na jakim etapie zaawansowania sa te rozmowy?
Raport w zakresie prowadzonych działań mających na celu nabycie spółek z branży drogowej, jak i dalszych zamierzeń Spółki w zakresie realizacji tego celu zostanie opublikowany w grudniu br. W chwili obecnej prowadzone są działania mające na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie pozyskanych w drodze emisji środków finansowych. 

2009-11-04 W maju informowaliście Państwo o planowanych przejęciach do końca roku i podpisywanych listach intencyjnych. Planowane przejęcia miały być realizowane w związku ze spadkiem wartości innych przedsiębiorst wywołanych kryzysem. pytani 1. Czy listy intencyjne zostały podpisane, czy realizacja przejęć będzie do końca roku? Brakuje jakichkolwiek informacji, zarówno od zarządu jak i nieoficjalnych w prasie. pytanie 2. Podawaliście Państwo stan realizacji poszczególnych projektów na koniec 2008 roku. Czy jest możliwość poinformować akcjonariuszy, które projekty zostały rozliczone na półrocze 2009 i co jeszcze może być rozliczone licząc łacznie z 4 kwartałem, bo biorąc pod uwagę przychód w trzech kwartałach 2009, niewiele pieniędzy wpłynęło z realizowanych projektów.
Informacje na temat realizowanych i zakończonych zadań inwestycyjnych umieszczane są w kolejnych sprawozdaniach finansowych. I tak: -w półrocznym sprawozdaniu z działalności na stronie 13 w pkt.4.2. umieszczono zestawienie zakończonych i realizowanych zadań inwestycyjnych, dodatkowo na stronie 21-22 w pkt. 5.1 zaprezentowano stan zaawansowania finansowego poszczególnych kontraktów, w sprawozdaniu finansowym za 3 kwartały na stronach 26-27 pkt. 20 zaprezentowano (w znanym już Państwu układzie – zachowanym w każdym kolejnym sprawozdaniu) informacje na temat finansowego zaawansowania realizowanych zadań wraz z podaniem wartości dotyczących omawianego okresu tj. trzech kwartałów br. Porównując te dane, jak i śledząc zmiany w kolejnych sprawozdaniach można jednoznacznie określić zaawansowanie poszczególnych zadań oraz wartości realizowane w poszczególnych okresach. Mając jednak na uwadze Państwa oczekiwania informacyjne w najbliższym sprawozdaniu zaproponujemy układ prezentacji zadań inwestycyjnych umożliwiający jednoznaczne określenie zrealizowanych wartości w poszczególnych okresach sprawozdanych oraz wartości pozostałych do wykonania.  

2009-10-11 Co zrobiliście Państwo z pięniędzmi z emisji akcji?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-19 Czy planujecie jakieś przejęcia? Rozszerzenie działalności na np. budownictwo drogowe lub inne? Jaki macie portfel zleceń na rok bieżący?
Spółka planuje akwizycję ( w pierwszej kolejności firma drogowa, a następnie firmy branżowe rozszerzające zakres świadczonych przez nas usług ). Sytuacja na rynku spowodowała spowolnienie naszych działań w tym zakresie ponieważ kryzys finansowy spowodował spadek wartości firm , którymi Budopol Wrocław S.A jest zainteresowany. Oznacza to uzyskanie pewnych oszczędności dla naszej spółki ( a w związku z tym – korzyści dla inwestorów ). Pojawiają się nowe oferty zakupu firm drogowych , które w ubiegłym roku nie były zainteresowane przejęciem a obecnie szukają poważnego i stabilnego finansowo partnera , z którym mogłyby się związać. W wariancie optymistycznym spodziewamy się podpisać w ciągu dwóch , trzech miesięcy list intencyjny z wybraną firmą a do końca roku sfinalizować transakcję. Portfel zleceń na rok 2009 w oparciu o zawarte umowy wygląda następująco: Zadania inwestycyjne realizowane w 2008 r.(otwarte na dzień 31-12-2008) to.:  Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Opolskiej we Wrocławiu – wartość kontraktu 54,2 mln zł, zaawansowanie prac na dzień 31.12.08 wynosi 98,3%  Zespołu budynków wielorodzinnych z garażami, układem drogowym i portiernią w Opolu na osiedli Przylesie – wartość kontraktu (pierwszy etap) 28,1 mln zł, zaawansowanie prac na dzień 31.12.08 wynosi 48,2%  Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego obiektu Centrum Handlowego Marino przy ulicy Paprotnej 7 we Wrocławiu - wartość kontraktu 43,9 mln zł, zaawansowanie prac na dzień 31.12.08 wynosi 97,2%  Budowa dziesięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego z usługami na parterze, z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Legnickiej we Wrocławiu, wartość kontraktu 20,5 mln zł, zaawansowanie prac na dzień 31.12.08 wynosi 1%  Budowa zespołu budynków wielomieszkaniowych przy ulicy Karpiej w Poznaniu, wartość kontraktu 112 mln zł, zaawansowanie prac na dzień 31.12.08 wynosi 8,5%.  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, z garażem podziemnym wraz z dojazdem, dojściem, infrastrukturą techniczną i przekładkami kolidującej infrastruktury przy ulicy Meissnera/Janickiego w Krakowie, wartość kontraktu 14,0 mln zł, na dzień 31.12.08 prac nie rozpoczęto.  Budowa Osiedla Mieszkaniowego Wielorodzinnego Myśliwska Park wraz z częścią usługową przy ul. Myśliwskiej 22 w Gdańsku, wartość kontraktu 46,7 mln zł, zaawansowanie prac na dzień 31.12.08 wynosi 0,25%.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu