pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-02-01 Członek zarządu BioMed Invest poinformował, że spółka Bio Invetions prowadzi rozmowy z czterema znaczącymi firmami farmaceutycznymi. Czy w najbliższym czasie będą widoczne jakieś rezultaty tychże rozmów? Na czym się skupia obecna działalność spółki i jakie są główne cele do osiągnięcia w tym roku ?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-20 Czy główni akcjonariusze obejmą akcje w przeprowadzanej nowej emisji?
Jest to pytanie do akcjonariuszy, a nie do spółki. Spółka nie posiada wiedzy na ten temat. 

2010-09-17 Dotychczasowe zapisy statutu spółki stanowiły, że Prezesa Zarządu powołuje Stem Cells Spin sp. z o.o. tak długo jak posiada 5.000.000 akcji spółki. Uchwalone zmiany zmniejszyły ten wymóg do 1.000.000 akcji, co może prowadzić do wniosku, że Stem Cells Spin sp. z o.o. może chcieć sprzedać większość swoich akcji, przyczyniając się do spadku kursu, jednocześnie dalej utrzymując faktycznę kontrolę nad spółką ? Pomimo wprowadzenia ww. zmian polegających na obniżeniu limitu akcji, które powinien posiadać Stem Cells Spin sp. z o.o. , spółka zwiększyła liczbę członków Rady Nadzorczej, których może wskazywać z dotychczasowych 2 do 3 członków. Jak spółka i jej główny akcjonariusz uzsadnia te zmiany ? I jaki był cel wprowadzenia ww. zmian ??
Dotychczasowe zapisy statutu powstały w momencie gdy spółka była jeszcze niepubliczna, a jej głównym akcjonariuszem była Stem Cells Spin Sp. z o.o. W następstwie emisji akcji (zarówno tej już zrealizowanej jak i właśnie planowanej) SCS będzie posiadał 4.866.667 uprzywilejowanych co do głosu akcji imiennych, które nie będą wprowadzone do obrotu publicznego. W związku z tym przedmiotowy zapis uchwalony przez WZ nie ma związku z chęcią czy planami sprzedaży akcji przez głównego akcjonariusza, którego udział w przedsięwzięciu (ze względu na posiadany know-how technologiczny) jest niezbędny. Ma zaś związek z tym, iż w statucie zapisywana jest ilość akcji a nie udział procentowy (a np. ilość akcji może zmienić się np. w wyniku resplitu, gdyby taki był realizowany). Według naszej wiedzy SCS nie ma żadnej intencji zbywania akcji BIO Inventions S.A. Główny akcjonariusz jest nie tylko posiadaczem akcji ale i dostawcą biznesu dla Bio Inventions S.A., w szczególności w związku z faktem, iż to jego wiedzę i produkty spółka ma sprzedawać i dystrybuować.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu