pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-02-01 Członek zarządu BioMed Invest poinformował, że spółka Bio Invetions prowadzi rozmowy z czterema znaczącymi firmami farmaceutycznymi. Czy w najbliższym czasie będą widoczne jakieś rezultaty tychże rozmów? Na czym się skupia obecna działalność spółki i jakie są główne cele do osiągnięcia w tym roku ?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-20 Czy główni akcjonariusze obejmą akcje w przeprowadzanej nowej emisji?
Jest to pytanie do akcjonariuszy, a nie do spółki. Spółka nie posiada wiedzy na ten temat. 

2010-09-17 Dotychczasowe zapisy statutu spółki stanowiły, że Prezesa Zarządu powołuje Stem Cells Spin sp. z o.o. tak długo jak posiada 5.000.000 akcji spółki. Uchwalone zmiany zmniejszyły ten wymóg do 1.000.000 akcji, co może prowadzić do wniosku, że Stem Cells Spin sp. z o.o. może chcieć sprzedać większość swoich akcji, przyczyniając się do spadku kursu, jednocześnie dalej utrzymując faktycznę kontrolę nad spółką ? Pomimo wprowadzenia ww. zmian polegających na obniżeniu limitu akcji, które powinien posiadać Stem Cells Spin sp. z o.o. , spółka zwiększyła liczbę członków Rady Nadzorczej, których może wskazywać z dotychczasowych 2 do 3 członków. Jak spółka i jej główny akcjonariusz uzsadnia te zmiany ? I jaki był cel wprowadzenia ww. zmian ??
Dotychczasowe zapisy statutu powstały w momencie gdy spółka była jeszcze niepubliczna, a jej głównym akcjonariuszem była Stem Cells Spin Sp. z o.o. W następstwie emisji akcji (zarówno tej już zrealizowanej jak i właśnie planowanej) SCS będzie posiadał 4.866.667 uprzywilejowanych co do głosu akcji imiennych, które nie będą wprowadzone do obrotu publicznego. W związku z tym przedmiotowy zapis uchwalony przez WZ nie ma związku z chęcią czy planami sprzedaży akcji przez głównego akcjonariusza, którego udział w przedsięwzięciu (ze względu na posiadany know-how technologiczny) jest niezbędny. Ma zaś związek z tym, iż w statucie zapisywana jest ilość akcji a nie udział procentowy (a np. ilość akcji może zmienić się np. w wyniku resplitu, gdyby taki był realizowany). Według naszej wiedzy SCS nie ma żadnej intencji zbywania akcji BIO Inventions S.A. Główny akcjonariusz jest nie tylko posiadaczem akcji ale i dostawcą biznesu dla Bio Inventions S.A., w szczególności w związku z faktem, iż to jego wiedzę i produkty spółka ma sprzedawać i dystrybuować.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu