pb.pl

Pytania dotyczące spółki NORDEABP

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-10-04 Czy zarządowi nie będzie przeszkadzała sytuacja trwałej przeceny akcji poniżej wartości księgowej? Spółka ma niską płynność a co za tym idzie jest znacznie mniejsze zainteresowanie potencjalnych inwestorów nabywaniem akcji Nordei. Może warto coś zrobić w horyzoncie 12 miesięcy aby poprawić płynność akcji.
(brak odpowiedzi) 

2011-09-16 Z roku na rok Bank wypracowuje coraz lepsze wyniki i zdobywa pozycję na rynku. Kiedy według Państwa, jeżeli w ogóle, inwestorzy doczekają się, że Bank będzie dzielił się zyskiem z akcjonariuszami. Pytam o stanowisko zarządu odnośnie rekomendacji takiego podziału zysku.
Obecnie całość wypracowanego zysku netto banku Nordea jest przeznaczana na rozwój w przyszłych okresach. Również w strategii na najbliższe lata nie planujemy wypłacania dywidendy.  

2011-08-04 Z roku na rok Bank wypracowuje coraz lepsze wyniki i zdobywa pozycję na rynku. Kiedy według Państwa, jeżeli w ogóle, inwestorzy doczekają się, że Bank będzie dzielił się zyskiem z akcjonariuszami. Pytam o stanowisko zarządu odnośnie rekomendacji takiego podziału zysku.
(brak odpowiedzi) 

2011-05-30 Wielu inwestorów na forach publicznych zastanawia znikoma wartość odpisów na tle konkurencji. Proszę o odpowiedź jak to się dzieje, że Nordea ma tak nieprawdopodobnie niskie odpisy(na tle innych banków). Działacie Państwo w tym samym otoczeniu biznesowym, jednak co innego pokazujecie. Jak to robicie? Drugie pytanie, jaki % udzielonych kredytów to tzw kredyty konsumpcyjne?
Nordea nie angażuje się w problematyczne instrumenty pochodne (jak np. opcje walutowe, które – niezrealizowane przez wystawiające przedsiębiorstwa/klientów banków – przekształciły się w nieregularne należności). Ponadto nasza bardzo ostrożna polityka kredytowa ma wyraźne odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Zasady wprowadzane przez Rekomendacje S i T, były już wcześniej, przed ich wprowadzeniem, stosowane w naszym banku. Kredyty inne niż hipoteczne to 1.1% kredytów dla ludności, natomiast całkowita wartość kredytów nieregularnych wynosi poniżej 1 proc.  

2011-01-12 Czy ponad 200 mln zł zysku netto jaki bank najprawdopodobniej osiągnął w 2010 roku będzie powtarzalny i jest wynikiem wejścia na nowe ścieżki rozwoju? Czy jest to raczej rezultatem jakichś jednorazowych zdarzeń?
Wyniki końcowe za 2010 rok zostaną opublikowane 15 lutego. Wynik netto po 3 kwartałach wynosił prawie 198 mln złotych. Już od 2007 roku Bank systematycznie zwiększa skalę działania i inwestuje w nowe placówki. Tylko w 2010 roku zostało otwartych 45 nowych oddziałów. Dobre wyniki finansowe są rezultatem wypracowanej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju. Oprócz inwestycji w rozwój sieci nadal uważnie śledzimy jakość portfela kredytowego naszych klientów. Na koniec trzeciego kwartału wskaźnik kredytów zagrożonych wynosił około 1 proc., co oznacza, że jesteśmy 8 razy lepsi niż średnia rynkowa.  

2010-05-28 Na jakim etapie są prace nad emisja ok 10mln akcji skierowanych do głównego akcjonariusza i kiedy według Państwa wiedzy prospekt trafi do KNF?
(brak odpowiedzi) 

2010-03-23 Jakie cele ma emisja akcji warta w sumie 390mln PLN, czy planowane jest mocniejsze wejście w jakiś konkretny rynek? Czy spółka ma zamiar przejść do notowań ciągłych?
Zgodnie z Uchwałą nr 8, dostępną na stronach Banku Nordea: http://www.nordea.pl/_items/pdf/projekty_uchwal.pdf, na mocy której kwota pozyskana z emisji akcji zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitałów własnych. Jezeli chodzi o przejscie na notowania ciągłe – Zarząd banku nie podjął takiej decyzji. Joanna Krawczyk-Golba Główny Specjalista ds. Komunikacji  

2010-03-22 Witam serdecznie, Dlaczego na stronie Banku brak jest kontaktu w dziale "relacje inwestorskie"? Czy spółka poda cele strategiczne na jakie chce pozyskać środki w wysokości 390mln w nadchodzącej emisji do głównego akcjonariusza? Trzecie pytanie, czy główny akcjonariusz ma pozostawi spółkę na GPW i czy poczyni kroki aby przeszła na rynek ciągły? Pozdrawiam, Piotr P.
Na stronie Nordea Bank Polska znajduje się kontakt do banku – istnieje również możliwość wysłania zapytania bezpośrednio ze strony internetowej: http://www.nordea.pl/biuro-prasowe/kontakt-dla-mediow.html Zgodnie z Uchwałą nr 8, dostępną na stronach Banku Nordea: http://www.nordea.pl/_items/pdf/projekty_uchwal.pdf, kwota pozyskana z emisji akcji zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitałów własnych. Główny akcjonariusz Nordea Bank AB nie ma planów wycofania Nordea Bank Polska z GPW. Jezeli chodzi o przejscie na notowania ciągłe – Zarząd banku nie podjął takiej decyzji. Joanna Krawczyk-Golba Główny Specjalista ds. Komunikacji  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu