pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-04-18 Czy uczestniczą Państwo w Akcji Inwestor? Czy mają Państwo zamiar odpowiedzieć na wszystkie zadanie pytania?
(brak odpowiedzi) 

2010-11-12 Wg słów p. prezesa wyjście ze spółki portfelowej (Veno) było spowodowane brakiem zadowalających perspektyw rozwojowych. Tymczasem przed Veno w najbliższym czasie bardzo ważne wydarzenia, które wzmocnia ta spółkę. Dlaczego akurat teraz Państwo wyszli po tak niskiej wycenie?
Decyzja o wyjściu z inwestycji w szczególności spowodowana była odrzuceniem przez większość pozostałych akcjonariuszy na ostatnim walnym zgromadzeniu, propozycji BLUMERANG PRE IPO co do dalszej strategii rozwoju Veno.  

2010-09-19 Czy brak odpowiedzi na szereg ostatnich pytań oznacza, że są one niewygodne dla spółki? Jak mają postrzegać to inwestorzy indywidualni?
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do BLUMERANG PRE IPO S.A., a dotyczącymi w ostatnim czasie bardzo często bezpośrednio sfery operacyjnej spółek portfelowych, pragniemy zwrócić uwagę na następujące okoliczności. - ze względu na przedmiot swojej działalności, BLUMERANG PRE IPO S.A. jest w odniesieniu do spółek portfelowych typowym inwestorem finansowym, najczęściej o charakterze mniejszościowym, - BLUMERANG PRE IPO S.A. nie jest w odniesieniu do żadnej ze spółek portfelowych upoważniony do przekazywania innym osobom szczegółowych informacji o działalności operacyjnej tych spółek, a w wielu kwestiach jest wręcz zobowiązany do zachowania poufności w tych sprawach, - w odniesieniu do spółek portfelowych posiadających status spółek publicznych zwracamy uwagę na fakt, że obowiązek przekazywania, w wymaganej formie i treści, informacji istotnych z punktu widzenia działalności danego emitenta, ciąży bezpośrednio na emitencie, którego dana informacja dotyczy, - powyższe ograniczenia nie mają wpływu na fakt, że BLUMERANG PRE IPO S.A. jako spółka publiczna jest zobowiązany do informowania, w sposób określony bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych, o wszystkich istotnych zdarzeniach mających istotny wpływ na działalność i sytuację Spółki; w powyższym zakresie Spółka z dołożeniem najwyższej staranności cały czas realizuje wszystkie ciążące na niej z tego tytułu obowiązki. W związku z powyższym, pytania dotyczące szczegółów działalności operacyjnej poszczególnych spółek, w tym w szczególności odnoszące się do zagadnień, o których spółki te nie informują publicznie, prosimy kierować bezpośrednio do konkretnych spółek. 

2010-09-16 Jaki naklad finansowy poniosla spólka w zwiazku z projektami Stealth B6 i Stealth B7? Czy udalo sie juz znalezc nabywcow na pierwsze egzeplarze aut?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-13 Dzień Dobry, Pan Tomasz Tyliński - wiceprezes Blumerang był (nadal jest?) członkiem Rady Nadzorczej Veno Automotive SA. Jak wygląda wg Pana wiedzy zaawansowanie projektu supercara? Jak wygląda Pana ocena spółki znajdującej się w portfelu Blumerang Pre IPO, czyli Veno w związku z projektem superauta? Czy wg Pana najlepszej wiedzy istnieje realna szansa na sukces tego przedsięwzięcia?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-13 Czy wezmą Państwo udział w objęciu akcji w podwyższonym kapitale VenoAutomotive SA?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-08 Czy ostatnie odpowiedzi dotyczące zaawansowania projektu VenoCar mają świadczyć o tym, że jako spory akcjonariusz tej spółki nie zrobiliście nic, żeby ustalić stopień zaawansowania budowy prototypu? Jaki jest sens posiadania w swoim portfolio spółki, którą się Państwo nie interesują?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-01 Czy uczestniczyli Państwo w zakresie know-how w budowie aut Stelath B6, Stealth B7 oraz VenoCar?
(brak odpowiedzi) 

2010-08-31 Czy wg Państwa najlepszej wiedzy spółka zależna VENO SA jest w stanie produkować superauta na skale kilku sztuk rocznie?
Pytanie dotyczy ściśle działalności operacyjnej VENO, stąd BLUMERANG PRE IPO jako akcjonariusz nie jest właściwym jego adresatem. BLUMERANG PRE IPO nie posiada innych, niż publicznie dostępne, informacji o projekcie superauta.  

2010-08-30 W portfolio posiadają Państwo spółkę VENO. Jako jej największy akcjonariusz jak oceniają Państwo zaawansowanie projektu supercara? Czy nie warto poczekać z podziałem spółki do czasu prezentacji supersamochodu? Akcjonariusze Blumerang Pre IPO stracą możliwość uczestniczenia w sukcesie produkcji VenoCara.
Pierwsza część pytania dotyczy ściśle działalności operacyjnej VENO, stąd BLUMERANG PRE IPO jako akcjonariusz nie jest właściwym jego adresatem. BLUMERANG PRE IPO nie posiada innych, niż publicznie dostępne, informacji o projekcie superauta. Natomiast co do koncepcji podziału VENO – w konsekwencji takiej operacji akcjonariusze VENO otrzymają, za wydzieloną część przedsiębiorstwa, akcje CARBON INVEST, pozostając jednocześnie akcjonariuszami VENO. Zatem co do zasady, operacja ta nie wpłynie na strukturę właścicielską VENO – zatem akcjonariusze nadal mają szansę uczestnictwa w ewentualnym sukcesie projektu superauta.  

2010-08-30 Dlaczego Państwo wystąpili z podziałem spółki VENO, skoro sami zajmujecie się projektem Stealth B7? Wiele spółek prowadzi działalność ukierunkowaną na zróżnicowanie źródła przychodów i VENO nie jest wyjątkiem. W jakim stopniu istniała i czy nadal istnieje wymiana know-how w zakresie budowy supercara przez spółkę VENO?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu