pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-08-13 Witam. Jaka jest Państwa opinie na temat obecnego kursu akcji waszej spółki, na dzień dzisiejszy, 4 gr? Niedawno był pomysł ( czy może manipulacja? ) aby scalić akcje i dokonać skupu! Wszystko niby po to, aby ustabilizować kurs na "odpowiednim" poziomie, aby dowartościować wartość akcji. Tylko coś te poziomy się zmieniły, akcje zamiast w górę to poleciały mocno w dół! Jak się ma Państwa "troska" o akcjonariuszy i obecny kurs do tej właśnie sytuacji? Obecna sytuacja to całkiem coś odwrotnego do informacji zawartych w raportach. Raport za IIQ też przyzwoity. Czy czeka nas nowa kilkudziesięciomilionowa emisja dla inwestora strategicznego? Bardzo proszę, nie piszcie Państwo, że nie macie wpływu na kurs akcji bo sami sobie zaprzeczycie takim stwierdzeniem! Nie ukrywam, że zainwestowałm w Waszą spółkę pod wpływem informacji w raporcie na temat scalenia i skupu. Jest mi przykro z tego powodu, że w tej trosce tak na prawdę brak obecnie Waszej interwencji! Szkoda. Mam nadzieję, ze Państa wyj
Szanowna Pani, W odpowiedzi na Pani zapytanie pragnę podkreślić, że kurs akcji przede wszystkim zależy od popytu i podaży na akcje danej spółki. Zatem największy wpływ na cenę akcji ma rynek i jego uczestnicy. Rynek NewConnect jest rynkiem, który jest obarczony większym ryzykiem, niż rynek regulowany m.in. ze względu na niską płynność notowanych walorów, a w związku z tym niski wolumen i niewielką ilość i wartość transakcji. Zatem inwestorzy podejmujący to ryzyko muszą się z tym liczyć. Jeśli chodzi o skup i scalenie akcji, to operacje te zostały jedynie przesunięte w czasie, o czym Spółka będzie informować zgodnie z obowiązującymi regulacjami i prawem w raportach bieżących.  

2010-11-19 W raporcie 53/2010 z dnia 21.09.2010 r podano, że na Członka Rady Nadzorczej powołana została Pani Malwina Stanisławka. Jaką wartość dla spółki wnosi osoba bez doświadczenia zawodowego? Czy zdana matura i obecnie rozpoczęte studia dają kompetencje do oceny pracy Zarządu?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-17 Jak wyglądają perspektywy wyników Spółki w III kw.?
Wyniki za III kwartał, zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej i w systemie EBI na stronach NewConnect będą opublikowane w terminie do 15. listopada 2010r. III kwartał jeszcze się nie zakończył. Można jedynie stwierdzić, że Spółka jest stabilna i zgodnie z zapowiedzią podaną w ostatnim raporcie bieżącym Spółki(RB nr 50/2010) z dnia 15.09.2010r., co wiąże się z transakcjami nabycia znacznych pakietów akcji przez BIO-MED INVESTORS S.A. i przez PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A., Spółka Blue Tax Group S.A.przedstawi Inwestorom i Akcjonariuszom do 15.października br. zaktualizowaną strategię i budowę Spółki.  

2010-08-12 Dlaczego Prezes Zarządu zaciągnał w imieniu Spółki zobowiązanie do wypłaty byłemu Członkowi Rady Nadzorczej kilkuset tysięcy złotych? Jakie są podstawy merytoryczne i okoliczności faktyczne podjęcia takiej decyzji? Co konkretnie wniósł do Spółki Pan Wesołowski i jakie były efekty ekonomiczne jego działalności w Spółce?
W imieniu Zarządu Spółki Blue Tax Group S.A. informuję, że zobowiązania finansowe, jakie Spółka jest zobligowana wypłacić (w dużej części ratalnie) byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej są wynikiem wyroku sądowego wydanego w sprawie o unieważnienie umowy doradztwa, której przedmiotem jest gotowość byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej do świadczenia usług doradztwa na rzecz klientów Spółki (o czym wielokrotnie Spółka informowała w raportach bieżących, m.in. w RB nr 24/2010). http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=BTG&id=9476&id_tr=1 Następstwem wyroku sądowego było zawarcie dnia 16. lipca 2010 roku Porozumienia (ugody) pomiędzy Spółką Blue Tax Group S.A. a byłym Przewodniczącym Rady Nadzorczej, którego szczegóły finansowe Spółka opublikowała m.in. na stronie NewConnect w Raporcie Bieżącym nr 34/2010. http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=BTG&id=10093&id_tr=1 Należności, jakie ma Spółka wobec byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Blue Tax Group S.A. nie wynikają zatem z decyzji podjętej przez Prezesa Zarządu, ale są następstwem oddalenia przez sąd powództwa Spółki w sprawie unieważnienia wspomnianej powyżej umowy. Jeśli chodzi o działalność byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce Blue Tax Group S.A., w imieniu Zarządu Spółki informuję, że ma on swój wkład w przygotowanie Spółki do debiutu na rynku NewConnect w 2008 roku i od czasu debiutu Blue Tax Group S.A. na rynku alternatywnym jest jej znaczącym Akcjonariuszem. Agnieszka Salach Specjalista ds. PR i Marketingu Blue Tax Group S.A.  

2010-02-21 Co się dzieje z raportem BlueTax za IV kwartał - miał być 15 lutego
W imieniu Zarządu Spółki Blue Tax Group S.A. informuję, iż raport za IV kwartał 2009 roku został przekazany zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią i harmonogramem podanym przez Spółkę, czyli 15. lutego 2010 roku. Raport jest dostępny na stronach NewConnect: http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=BTG&id=6783&id_tr=4 oraz na stronie internetowej Spółki: http://www.bluetax.pl/pl/raporty/2010/21/Wszystkie_raporty/1/302/Raport_kwartalny_5_2010_-_korekta Agnieszka Salach Specjalista ds. PR i marketingu Blue Tax Group S.A.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu