pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-10-18 Po kolejnym NWZA macie Państwo zielone światło do kolejnej emisji akcji. Co z poprzednimi akcjami, za które spółka pozyskała spore środki? Papiery wciąż nie są notowane, kiedy to się zmieni? Minęło już ponad pół roku kiedy papiery są na rachunkach.
(brak odpowiedzi) 

2012-09-24 Jak wygląda stan prac nad wprowadzeniem akcji serii P i R do obrotu? Kiedy według Państwa akcje te wejdą do obrotu? Na teraz wygląda to tak, że spółka środki pozyskała i zostawiła akcjonariuszy z papierem w ręku bez możliwości obrotu - bardzo zła praktyka. Ponawiam zatem pytanie - kiedy do obrotu?
(brak odpowiedzi) 

2012-08-24 Czy postanowienie o ogłoszeniu upadłości układowej Bomi s.a. jest prawomocne? Na jakim etapie są rozmowy z wierzycielami spółki co do końcowych warunków restrukturyzacji zadłużenia?
Postanowienie sądu jest prawomocne i zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dn. 9 sierpnia br. Rozmowy z wierzycielami dopiero się zaczynają - wierzyciele mają 3 miesiące od daty ogłoszenia upadłości na zgłaszanie swoich wierzytelności.  

2012-08-01 Czy teraz mając zielone światło do układu zarząd wznowi prace nad wprowadzeniem serii P i R do obrotu? Przyznam, że jestem zniecierpliwiony (jako posiadacz tamtych serii).
Zarząd w najbliższym czasie zwróci się do KNF o wznowienie postępowania dot. zatwierdzenia prospektu emisyjnego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii P i akcji serii R. O wznowieniu postępowania spółka poinformuje komunikatem bieżącym  

2012-08-01 Dlaczego zarząd wstrzymał wprowadzenie do obrotu akcji serii P i R? Czy nie jest to działanie na szkodę nas, akcjonariuszy spółki? Osobiście czuję się poszkodowany zablokowaniem tych prac.
(brak odpowiedzi) 

2012-07-11 W jaki sposób wniosek o upadłość układową skomplikuje wprowadzenie do obrotu akcji z ostatnich 2 emisji? Dosyć długo akcjonariusze czekają z zamrożonymi aktywami.
Zarząd w najbliższym czasie zwróci się do KNF o wznowienie postępowania dot. zatwierdzenia prospektu emisyjnego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii P i akcji serii R. O wznowieniu postępowania spółka poinformuje komunikatem bieżącym 

2012-05-28 Emisja zarejestrowana w KRS. Kiedy według Państwa zostanie dopuszczona do obrotu? Na jakim etapie są prace nad prospektem i czy będą wprowadzone przed, czy razem z emisją, którą prawdopodobnie przegłosuje najbliższe NWZA?
Dokument Informacyjny zostanie złożony w najbliższym czasie do KNF. Szacujemy że akcje serii P zostaną wprowadzone do obrotu we wrześniu br. Na najbliższym NWZA akcjonariusze zdecydują o kolejnej emisji, nie wiadomo jednak na razie jaka będzie jej forma (emisja z PP, czy też upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału), stąd na chwilę obecną nic nie możemy powiedzieć o zakładanych terminach emisji ani tym bardziej o terminie wprowadzenia tych akcji do obrotu.  

2012-05-11 Na jakim etapie jest emisja P, czy zarząd zrobił już coś w kierunku rejestracji emisji P?
Emisja akcji serii P została formalnie zarejestrowana w KRS w dn. 15 maja, o czym spółka poinformowała w komunikacie bieżącym nr 46/2012 z dn. 16 maja. 

2012-03-21 Trwają zapisy na akcje z prawem poboru. Kiedy według Państwa szacunków akcje nowej emisji wejdą do obrotu?
(brak odpowiedzi) 

2012-03-16 Czy ktokolwiek w spółce jeszcze pracuje i pamięta, że Bomi jest spółką giełdową z obowiązkiem informacyjnym? Brak jest jakichkolwiek informacji płynących z firmy, kurs akcji sięgnął dna, a nawet zakopał się już w mule, dotychczasowi, często wieloletni, główni udziałowcy (OFE, TFI) uciekają w popłochu, pojawiło się za to w akcjonariacie jakieś niezidentyfikowane UFO cypryjskie, a zarząd milczy? O nowych planach prezesa dotyczących rabatu akcjonariusze dowiadują się z jakiegoś brukowca zamiast z ESPI! Czy tak wyglądają relacje inwestorskie sporej spółki giełdowej z SWIG80?
(brak odpowiedzi) 

2012-02-22 Jakim prawem Marteria mogła nabyć ponad 5 mln akcji w ostatniej emisji, skoro wcześniej nie posiadała żadnych akcji(według komunikatu)? Czy była inwestorem kwalifikowanym i na jakich zasadach objęła tę emisję?
(brak odpowiedzi) 

2012-02-20 We wrześniu kupiłem akcje spółki Rabat Service. Już dawno miał się odbyć debiut na NewConnect. Ostatnia informacja jaka do mnie dotarła, to że po kolejnym przesunięciu debiut będzie na początku 2012 roku. Problem w tym, że nic się nie dzieje, a sytuacja na giełdzie jest dobra. Kiedy będzie debiut? Kiedy i jak mogę się pozbyć akcji Rabat Service?
(brak odpowiedzi) 

2012-01-30 Dlaczego zarząd nie chce podać wyników za IV kwartał 2011?
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, jeśli spółka przekaże zaudytowany raport roczny w terminie wcześniejszym, tj. w ciągu 80 dni od zakończenia roku obrotowego, to nie musi publikować odrębnego raportu za IV kwartał. W naszej opinii, przekazanie w szybszym terminie raportu rocznego, przebadanego przez audytora (w przeciwieństwie do raportu kwartalnego, który nie musi być przez audytora badany) jest dla inwestorów korzystniejsze 

2011-12-13 Sanacja sklepów BOMI miała zakończyć się w III kwartale a tymczasem pojawiają się informacje o zamykaniu kolejnych ( Bydgoszcz). Czy oznacza to porażkę Zarządu i czy w związku z tym Zarząd poda się do dymisji?
(brak odpowiedzi) 

2011-12-12 Możecie w końcu potwierdzić termin debiutu Rabat Service? Od stycznia przekazujecie rynkowi informacje o debiucie (informacje zbliżone do Zarządu, wywiady Prezesa itd.). Pytanie brzmi. Kiedy będzie debiut Rabat Service?
Procedura związana z wprowadzeniem do obrotu i debiutem akcji Rabat Service S.A. na rynku NewConnect  jest już na ukończeniu, a spółka formalnie przygotowana jest do debiutu na początku roku 2012. Jednakże z powodu kolejnych niepokojów na rynkach finansowych, oraz  niepewnej sytuacji spowodowanej zawirowaniami w strefie euro, która ma te niepokoje znaczny wpływ, Zarządy Bomi S.A. i Rabat Service S.A. w ochronie interesów swoich akcjonariuszy postanowiły przesunąć debiut Rabat Service S.A. na bardziej dogodny moment. W styczniu 2012 roku Zarząd Rabat Service S.A. uaktualni informację dotyczącą planowanego debiutu spółki na NewConnect.  

2011-12-06 Kiedy będzie debiut Rabat Service? Z informacji przekazanej PAP przez Prezesa wynika, że dokumenty są złożone i że ma być on przed 24 grudnia.
(brak odpowiedzi) 

2011-12-02 Czy wyłączenie akcjonariuszy z prawa poboru przy tak niskim kursie nie jest próbą taniego przejęcia firmy przez zaprzyjaźnone podmioty? Jeżeli emisja będzie po cenie 7-10 zł / akcje da się to zrozumieć, ale jeśli byłoby to 2-4 zł będzie to celowe działanie na szkodę akcjonariuszy i sprawa trafi do sądu. Proszę o stanowisko Zarządu Bomi w tej sprawie.
(brak odpowiedzi) 

2011-12-02 Kilka dni temu prezes Romanowski twierdził, że sytuacja Bomi jest stabilna. Teraz pojawia się pilna potrzeba ratowania finansów firmy. Co się takiego zaszło w ciągu kilku dni? Sprawę przekazuję do KNF jako celowe wprowadzanie w błąd.
Zdecydowaliśmy się zwrócić do WZ o podwyższenie kapitału zakładowego maksymalnie o 790 tys. PLN, czyli emisję maksymalnie 7 900 000 akcji. Kwota uzyskana z tej emisji zostanie przeznaczona głównie na realizacje procesu sanacji - przede wszystkim na zapłaty kar umownych za wyjścia z lokalizacji, objętych programem sanacyjnym. Druga emisja to to podwyższenie kapitału zakładowego maksymalnie o 1.125 tys PLN poprzez emisję maksymalnie 11 250 000 akcji z prawem poboru. Środki pozyskane z tej emisji zostaną przeznaczone na wzmocnienie kapitału obrotowego. Łączna wartość tej emisji nie może być jednak większa niż równowartość 2,5 mln EUR. Naszym zdaniem sytuacja finansowa BOMI jest stabilna - nic nie zmieniło się od ostatnich deklaracji. Pozyskane z emisji środki pozwolą na przyśpieszenie zakończenia procesu sanacji i jednocześnie poprawią naszą płynność finansową wspierając realizowane procesy służące usprawnieniu działalności operacyjnej Grupy. Należy zauważyć, że sprawne i skuteczne reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową i otoczenie konkurencyjne Spółki wymaga od zarządzających kompetencji umożliwiających szybkie wzmocnienie bazy kapitałowej bądź dokonanie inwestycji. Wyposażenie Zarządu w kompetencje do podwyższenia kapitału z wyłączeniem prawa poboru w pełni odpowiada powyższym potrzebom i leży w interesie Spółki.  

2011-12-02 Kilka dni temu przezes Romanowski twierdził, że sytuacja Bomi jest stabilna. Teraz pojawia się pilna potrzeba ratowania finansów firmy. Co się takiego zaszło w ciągu kilku dni? Sprawę przekazuję do KNF jako celowe wprowadzanie w błąd.
(brak odpowiedzi) 

2011-11-24 Ile dokładnie kosztowało Grupę Bomi przejęcie firmy Tolak? Nigdzie nie ma o tym mowy. Skoro transakcja wpędziła grupę w kłopoty i przyniosła straty może Zarząd powinien ustąpić szczególnie, że fundusze Pionieer, BPH TFI I Aviva nie potrafią chyba dbać o interesy swoich klientów utrzymując w Zarządzie ludzi nie znających się na Zarządzaniu. To samo się tyczy Rady Nadzorczej.
Wartość nabytych udziałów w spółce TOLAK Sp. z o.o. wyniosła 18,217 mln zł i składała się z następujących pozycji: 1/ zapłata w gotówce 9 mln zł 2/ zapłata akcjami własnymi Rabat Service 9,037 mln zł 3/ podatki i opłaty 0,18 mln zł. Te i inne informacje zawarte są w sprawozdaniu za 3Q2011 (str. 24) w podrozdziale II.9.b "Przejęcie kontroli nad Tolak Sp. z o.o."  

2011-11-24 Czy zamierzacie zareagować na komentarze niejakiego rankor2 na forum bankier.pl?
(brak odpowiedzi) 

2011-11-24 Widać, że firma upada, dzwoniłem 10 razy i nikt nie odbiera w siedzibie. Prezes jest nieosiągalny i nie ma znaku życia, słowa komentarza a kurs spadł o 70%.
(brak odpowiedzi) 

2011-11-23 Dlaczego po spadku w ciągu kilkunastu dni wartości spółki o 50% nie pojawiło się żadne oświadczenie ze strony Zarządu?
Zarząd udzielił w tym tygodniu obszernych wypowiedzi do PAP oraz do Pulsu Biznesu. Materiały te zostaną opublikowane w najbliższym czasie.  

2011-11-23 Z raportów wynika, że Bomi jest niewypłacalne, co grozi upadłością w najbliższym czasie. Jaki jest stanowisko spółki w tej kwestii?
Zadłużenie netto Grupy w chwili obecnej wynosi nieco ponad 250 mln PLN, jednak wskaźniki badające udział zadłużenia w całości pasywów lub jako % przychodów ze sprzedaży w dalszym ciągu są na stosunkowo bezpiecznych poziomach. Wzrost zadłużenia w 3Q wynikał z dokonanego ostatnio przejęcia a co z tym związane, konsolidacji zadłużenia przejętej spółki. W przewidywalnej przyszłości, nie zamierzamy jednak zaciągać żadnego nowego zadłużenia. Nasze relacje z bankami są w chwili obecnej bardzo dobre a nasze zadłużenie nie wymaga restrukturyzacji.  

2011-11-15 Witam, czemu przy tak dobrym wyniku z działalności operacyjnej są takie straty brutto/netto w ostatnim raporcie za trzy kwartały ?
Strata netto wynika ze zwiększonych kosztów finansowych związanych z obsługą zadłużenia. Wzrost zadłużenia wynikał z dokonanego ostatnio przejęcia, i w efekcie konsolidacji zadłużenia przejętej spółki. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu