pb.pl

Pytania dotyczące spółki BANKBPH

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-05-23 Wzrósł wskaźnik kosztów do dochodów (C/I), z 67 proc. do aż 73 proc. Czy bank ma jakieś problemy w tym względzie?
Dziękujemy za pytanie. Bank zapoczątkował już działania mające na celu redukcję i optymalizację kosztów, co powinno przełożyć się na obniżenie wskaźnika koszty/dochody poniżej 60% w 2015 roku. 

2012-03-14 Wartość księgowa akcji wzrosła w IV kw. 2011 r. do ok. 59 zł. Czy bank może przeprowadzić skup akcji własnych korzystając z niskiej wyceny rynkowej?
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą wyniosła 58,31 zł na koniec 2011 roku w porównaniu do 55,47 zł rok wcześniej. Spadek ceny akcji Banku BPH obserwowany w 2011 roku wynikał głównie z niepewności dotyczącej rozwoju sytuacji ekonomicznej na rynkach, zaś sam Bank pozostawał stabilny i rozwijał się. W 2012 roku obserwowany jest trend wzrostowy ceny akcji, w ciągu 2 pierwszych miesięcy wzrosła ona o 34,1%. 

2012-03-09 Jak idzie program otwarcia ponad 100 tys. rachunków bieżących i to głównie dla nowych klientów w 2012 r.? Czy uda się zrealizować aż tak ambitne prognozy?
W 2011 roku Bank BPH otworzył ponad 100 tysięcy rachunków. W 2012 roku planujemy dalsze zwiększenie poziomu sprzedaży przy jednoczesnym skupieniu się na pozyskaniu Klientów aktywnych, co jest celem nadrzędnym strategii produktów transakcyjnych. 

2012-03-08 Bank BPH, planował otwarcie kilkunastu nowych placówek własnych i franczyzowych w tym roku. Czy otworzono już jakieś?
Na koniec 2011 roku sieć Banku BPH składała się z 286 oddziałów własnych oraz 143 placówek partnerskich. W 2011 roku Bank BPH otworzył 8 nowych oddziałów innowacyjnym formacie IDEO oraz prowadził działania mające na celu poprawę jakości i standardu obsługi Klientów, przeprowadzał modernizacje wybranych oddziałów i sieci bankomatów. W 2011 roku nawiązano współpracę z sześcioma nowymi franczyzobiorcami i otworzono 5 nowych Placówek Partnerskich. W 2012 roku sieć oddziałów, zarówno własnych i partnerskich, będzie dalej rozwijana. W bieżącym roku otwarto w Krakowie nowy oddział własny w formacie IDEO. 

2012-03-07 W całym 2011 roku grupa BPH miała 218,2 mln zł zysku netto. Daje to ok. 2,8 zł zysku na 1 akcję. Czy Bank BPH zamierza wypłacić dywidendę?
W myśl art. 142 ust. 4 Ustawy Prawo bankowe, w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, w przypadku Banku BPH zwanego Programem Wzmocnienia Efektywności, wszelkie zyski muszą być wykorzystane na pokrycie uprzednio poniesionych strat, a po ich pokryciu na podwyższenie funduszy własnych Banku. Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenie oraz rekomendacje krajowego regulatora Bank nie planuje wypłaty dywidendy w 2012 roku. Ostateczna decyzja należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Banku. 

2012-03-05 Przez ostatnie pół roku tylko jedna z rekomendacji kursu akcji, jakie dostał bank była poniżej 50 zł. Czy ostatnia kontrowersyjna rekomendacja UBS z kursem 36 zł, jest spekulacyjną grą arbitrażystów na zniżkę kursu, czy też rzeczywiście akcjonariusze mogą spodziewać się niższych zysków w 2012 r.? Jak pod tym względem wyglądał styczeń i luty?
Wydawane przez analityków rekomendacje dotyczące ceny akcji Banku BPH są opinią i własnością biur maklerskich i Bank BPH nie posiada na nie wpływu. Bank BPH nie podaje do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych, dlatego zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi nie możemy podać wyników za styczeń i luty. Wyniki Banku za I kwartał 2012 roku (w tym za styczeń i luty) zostaną opublikowane 10 maja br. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu