pb.pl

Pytania dotyczące spółki BANKBPH

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-05-23 Wzrósł wskaźnik kosztów do dochodów (C/I), z 67 proc. do aż 73 proc. Czy bank ma jakieś problemy w tym względzie?
Dziękujemy za pytanie. Bank zapoczątkował już działania mające na celu redukcję i optymalizację kosztów, co powinno przełożyć się na obniżenie wskaźnika koszty/dochody poniżej 60% w 2015 roku. 

2012-03-14 Wartość księgowa akcji wzrosła w IV kw. 2011 r. do ok. 59 zł. Czy bank może przeprowadzić skup akcji własnych korzystając z niskiej wyceny rynkowej?
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą wyniosła 58,31 zł na koniec 2011 roku w porównaniu do 55,47 zł rok wcześniej. Spadek ceny akcji Banku BPH obserwowany w 2011 roku wynikał głównie z niepewności dotyczącej rozwoju sytuacji ekonomicznej na rynkach, zaś sam Bank pozostawał stabilny i rozwijał się. W 2012 roku obserwowany jest trend wzrostowy ceny akcji, w ciągu 2 pierwszych miesięcy wzrosła ona o 34,1%. 

2012-03-09 Jak idzie program otwarcia ponad 100 tys. rachunków bieżących i to głównie dla nowych klientów w 2012 r.? Czy uda się zrealizować aż tak ambitne prognozy?
W 2011 roku Bank BPH otworzył ponad 100 tysięcy rachunków. W 2012 roku planujemy dalsze zwiększenie poziomu sprzedaży przy jednoczesnym skupieniu się na pozyskaniu Klientów aktywnych, co jest celem nadrzędnym strategii produktów transakcyjnych. 

2012-03-08 Bank BPH, planował otwarcie kilkunastu nowych placówek własnych i franczyzowych w tym roku. Czy otworzono już jakieś?
Na koniec 2011 roku sieć Banku BPH składała się z 286 oddziałów własnych oraz 143 placówek partnerskich. W 2011 roku Bank BPH otworzył 8 nowych oddziałów innowacyjnym formacie IDEO oraz prowadził działania mające na celu poprawę jakości i standardu obsługi Klientów, przeprowadzał modernizacje wybranych oddziałów i sieci bankomatów. W 2011 roku nawiązano współpracę z sześcioma nowymi franczyzobiorcami i otworzono 5 nowych Placówek Partnerskich. W 2012 roku sieć oddziałów, zarówno własnych i partnerskich, będzie dalej rozwijana. W bieżącym roku otwarto w Krakowie nowy oddział własny w formacie IDEO. 

2012-03-07 W całym 2011 roku grupa BPH miała 218,2 mln zł zysku netto. Daje to ok. 2,8 zł zysku na 1 akcję. Czy Bank BPH zamierza wypłacić dywidendę?
W myśl art. 142 ust. 4 Ustawy Prawo bankowe, w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, w przypadku Banku BPH zwanego Programem Wzmocnienia Efektywności, wszelkie zyski muszą być wykorzystane na pokrycie uprzednio poniesionych strat, a po ich pokryciu na podwyższenie funduszy własnych Banku. Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenie oraz rekomendacje krajowego regulatora Bank nie planuje wypłaty dywidendy w 2012 roku. Ostateczna decyzja należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Banku. 

2012-03-05 Przez ostatnie pół roku tylko jedna z rekomendacji kursu akcji, jakie dostał bank była poniżej 50 zł. Czy ostatnia kontrowersyjna rekomendacja UBS z kursem 36 zł, jest spekulacyjną grą arbitrażystów na zniżkę kursu, czy też rzeczywiście akcjonariusze mogą spodziewać się niższych zysków w 2012 r.? Jak pod tym względem wyglądał styczeń i luty?
Wydawane przez analityków rekomendacje dotyczące ceny akcji Banku BPH są opinią i własnością biur maklerskich i Bank BPH nie posiada na nie wpływu. Bank BPH nie podaje do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych, dlatego zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi nie możemy podać wyników za styczeń i luty. Wyniki Banku za I kwartał 2012 roku (w tym za styczeń i luty) zostaną opublikowane 10 maja br. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu