pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-12-23 Posiadam akcje Barlinka, ponieważ nie odpowiedziałem na wezwanie, gdyż przebywałem zagranicą. Kiedy będzie wycofany Barlinek z giełdy?
(brak odpowiedzi) 

2013-03-05 Jakie są plany inwestycyjne w zakład w Rumunii?
(brak odpowiedzi) 

2011-07-28 Czy znowu zapowiedzie o zysku w IIQ będą nieprawdziwe , czy zarządu nie niepokoi długofalowy systematyczny spadek ceny rynkowej spółki? czy relacje inwestorskie ulegną poprawie? -chociaż jedno info oprócz rolowania kredytów żeby się sprawdziło( o chińskim nie wspomnę)
Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych, w tym prognoz wyników kwartalnych, co w konsekwencji powoduje, iż nie odnosi się do ewentualnych publikowanych prognoz. Informujemy, iż wyniki za II kwartał 2011 r., w formie raportu półrocznego, zostaną opublikowane 31 sierpnia 2011 r. Odnośnie spadku notowań akcji spółki, wyrażamy zdanie na bazie obserwacji notowań i wycen pozostałych spółek z kategorii średniej i małej kapitalizacji, iż przyczyna obserwowanych spadków i słabości całego sektora (do którego zalicza się również spółka Barlinek S.A.), leży poza czynnikami, na które Spółka ma wpływ.  

2011-05-17 Czy spółka nie chciałaby znowu wrócić do publikowania prognoz wyników. Teraz nie byłoby już pomyłek jak wcześniej przed kolejnymi emisjami ratunkowymi teraz każdy kwartał kończy się strata więc pomyłki wykluczone.
Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych ani prognoz wyników kwartalnych.  

2011-03-07 Czy spółka ma jeszcze coś do zastawienia? Co z info o Chinach? Czekamy już na nie pół roku. Czy zawsze wiatr w plecy? Jak drogie euro to na wynik wpływa wycena kredytów jak tanie euro to małe przychody... O ile zmniejszyło się zadłużenie w 2010 bo miało o 10%? IV Q miał być na małym plusie, a wyszedł jak zwykle. Kiedy choć jedna zapowiedź Pana Wrony choć trochę się sprawdzi?
Część z postawionych pytań to pytania retoryczne, które nie wymagaja odpowiedzi. Jeśli chodzi o informację na temat naszych poczynań na rynku chińskim, to rzeczywiście pierwotnie planowaliśmy podanie wiadomości na ten temat znacznie wcześniej, zgodnie z poczynionymi ustaleniami. Obecnie mamy zamiar poinformować o faktach, ale nie będziemy podawać z wyprzedzeniem, kiedy to nastąpi. Wyniki na temat całego roku 2010 opublikujemy 29 kwietnia 2011 r.i wówczas można będzie przeanalizować m.in. wysokość zadłużenia Grupy.  

2010-12-31 W jakim celu główny akcjonariusz przeniósł swoje akcje do wehikułu inwestycyjnego w Luksemburgu?
To pytanie do głównego akcjonariusza, tylko on może odpowiedzieć na to pytanie. 

2010-11-20 Oddział ukraiński podobno jeszcze niedawno zapewniał wysokie marże i był lokomotywą holdingu, a tu Q III i łup 20 mln w plecy. W międzyczasie tylko głupie uśmiechy o planowanych kontraktach w Chinach (3 miesiące zresztą już minęły i o zapowiadanym info cicho). Pytanie: czy ktoś w spółce odpowiada za politykę informacyjną? Powtarza się sytuacja z lat poprzednich, kiedy BRK ani razu nie wykonał prognoz publikowanych. Pytanie 2: Czy godziny publikacji wyników przed północą to taki żart? BRK robi to już kolejny rok - to jedyna prawidłowość i konsekwencja w polityce informacyjnej spółki
Produkcja na Ukrainie zapewnia wysoką marżowość, jednak w III kwartale w znaczny sposób osłabiła się ukraińska waluta. Właśnie w efekcie deprecjacji hrywny odnotowaliśmy 17 mln straty w wyniku wyceny kredytów walutowych. Kolejny czynnik, który zaważył na wyniku z działalności finansowej to poniesione przez spółkę koszty dyskonta na sprzedaży obligacji wydanych spółce na Ukrainie w zamian za należności VAT. Wkrótce planujemy publikację informacji na temat rynku chińskiego. Barlinek od kilku już lat nie publikuje prognoz. Jeśli chodzi o publikację wyników: Spółkę obowiązuje dzień publikacji, który zawsze jest przestrzegany.  

2010-09-10 Czy są w tej chwili szanse na realizację projektu budowy fabryki w Rosji?
Projekt rosyjskiej inwestycji Barlinka został zamrożony jeszcze w 2008 roku. W chwili obecnej Zarząd spółki podtrzymuje wcześniejszą decyzję w tej sprawie. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu