pb.pl

Pytania dotyczące spółki IBSYSTEM

      0/6   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-04-29 Jak zarząd skomentuje ostatnie spadki i sytuację w grupie? Czy dzieje się coś niepokojącego? Jakie zarząd zamierza podjąć działania, aby poprawić wycenę giełdową?
(brak odpowiedzi) 

2013-04-29 Wycena giełdowa Calatravy waha się w przedziale 3-4 grosze. Czy obecna kapitalizacja firmy odzwierciedla godziwą wycenę spółki? Kiedy nowy prezes odniesie się publicznie do kursu akcji spółki? Kiedy przedstawi jakąś strategię, nowe plany? Odchodzący prezes Narkiewicz wspomniał o rewolucji kadrowej i właścicielskiej Calatravy, a od tej pory żadnej informacji i kurs systematycznie spada.
(brak odpowiedzi) 

2013-03-28 Dlaczego takie spadki, czyżby coś się wydarzyło z finansowaniem spółki przez banki?
Witam, zgodnie z raportem jaki opublikowaliśmy 2-4-2013, w Spółce nie dzieje się nic, co mogłoby być przyczyną obecnej przeceny na GPW. 

2012-10-30 Co zdaniem Prezesa przyczyniło się do tak drastycznej przeceny akcji spółki w ostatnich dwóch tygodniach?
(brak odpowiedzi) 

2012-06-04 Prezes wielokrotnie informował, że inwestycja w Mostostal Eksport ma być docelowo inwestycją Calatravy. W jakim orientacyjnie czasie Calatrava stanie się akcjonariuszem Mostostalu?
(brak odpowiedzi) 

2012-04-29 Jakie plany spółka ma wobec zakupionego niedawno projektu Wolumen? Dlaczego ten zakup nie był wykazany w raporcie bieżącym?
Spółka została zakupiona z uwagi na posiadane aktywa, w celach inwestycyjnych. Transakcje nie wymagały raportowania. 

2012-03-22 Czy spółka jest zainteresowana zwiększaniem udziału w DSS np. poprzez emisję, która się szykuje?
Nie wykluczamy takiej możliwości. 

2012-02-16 W jaki sposób nastąpiło objęcie przez Prezesa Pawła Narkiewicza 50 mln akcji serii W? Czy obligacje zamienione na te akcje zostały objęte gotówką czy też w inny sposób?
Akcje zostały objęte za gotówkę. 

2012-01-23 Spółka nie podała celu emisji obligacji zamiennych na akcje C1, które objął prezes. Czy przeznaczenie to jest jakąś tajemnicą, czy spółka nie ma jeszcze sprecyzowanych planów zagospodarowania kwoty z emisji?
Środki z tytułu obligacji przeznaczone są na nowe projekty inwestycyjne. 

2012-01-19 Jakie plany ma CTC wobec inwestycji w DSS? DSS ma poważne kłopoty w związku z pracami na A2, a jej kurs od zakupu akcji przez CTC spadł o ponad 50%.
(brak odpowiedzi) 

2011-12-22 Jaka jest średnia cena zakupu posiadanych przez Calatrave akcji DSS?
(brak odpowiedzi) 

2011-12-13 Dlaczego spółka nie informuje o objęciach nowych serii obligacji? Podawane są komunikaty o zabezpieczeniu wyemitowanych i objętych obligacji hipotekami, a o samym fakcie emisji i objęcia obligacji spółka nie informuje.
Spółka informuje o emisjach obligacji zgodnie z wymogami RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) §5.1 pkt. 11. W przypadku obligacji których dot. raporty nr 80/2011 oraz 82/2011 wartość emisji była niższa niż 10% kapitałów własnych Spółki i tu nie powstał obowiązek informacyjny, natomiast wysokość hipoteki oraz nieruchomości na których dokonano wpisy, przekraczała wartość 10% kapitałów własnych Spółki, w związku z czym informacje zostały opublikowane. 

2011-12-05 Czy sa wyrazne postepy w negocjacjach ze spolka LSI Software i czy dotrzymany zostanie dotrzymany termin realizacji projektu do 31 grudnia 2011?
Informacje zostaną opublikowane w raporcie bieżącym. 

2011-11-28 Proszę powiedzieć co się stało, że prezesowi przestało zależeć na spółce Calatrava i zajął się prywatnymi inwestycjami w Mostostal Export skupując akcje zamiast zająć się swoją spółką?
(brak odpowiedzi) 

2011-11-22 Dlaczego spółka dopuszcza do takiego ogromnego spadku wartości akcji, gdy ma pieniądze zagospodarowane na skup i nic z tym nie robi przy cenie 0,36 PLN?
Głównym źródłem wartości Spółki jest działalność inwestycyjna, zatem środki jakie Spółka przeznacza na skup akcji są limitowane projektami, w które jest zaangażowana lub zamierza się zaangażować.  

2011-10-16 To jak to jest wlasciwie. W artykulach w pb.pl podaje sie ze cena konwersji obligacji na akcje bedzie 50gr, a tu Panstwo odpowiadaja ze cena nie zostala jeszcze ustalona. W takim razie kto i kiedy to ustali.
Witam, uchwała emisyjna określa cenę konwersji w celu określenia parytetu wymiany akcji na obligacje. Zarząd Spółki natomiast, każdorazowo określa cenę sprzedaży dla kolejnych serii obligacji (cena może zawierać zarówno premię jak i dyskonto w stosunku do wartości nominalnej obligacji), co dopiero przekłada się na ostateczną cenę akcji po jakiej uzyska je obligatariusz w wyniku konwersji. 

2011-09-30 Dlaczego spolka ma zamiar dokonac kolejnego rozwodnienia akcji w postaci emisji obligacji zamiennych na akcje? Niedawno Pan Narkiewicz deklarowal ze spolka nie bedzie dokonywala nowych emisji, tymczasem przy uwzglednieniu wartosci ksiegowej na akcje, cena konwersji obligacji zamiennych na akcje jest niekorzystna z punktu widzenia drobnego akcjonariatu. Jak spolka ma zamiar wytlumaczyc niedowartosciowanie spolki, o ktorej Pan prezes niejednokrotnie wspominal na poziomach powyzej 50 groszy za akcje, podczas gdy nowa emisja bedzie wlasnie w tej cenie.
Spółka zamierza pozyskać finansowanie w formie emisji obligacji. Dwa proponowane programy emisji (w tym jedna notowana na Catalyst) zawierają mechanizm konwersji na akcje, przy czym cena konwersji nie jest ustalona. Nie może być z kolei niższa niż 50 gr. Spółka zachęca drobny akcjonariat do uczestnictwa w objęciu obligacji konwertowanych i zarabianiu na oprocentowaniu i późniejszej, ewentualnej konwersji na akcje. 

2011-08-21 Panie Prezesie, Czy zaprzestał Pan odpowiadać akcjonariuszom na zadawane pytania? Ostatnie znaczące spadki kursu CTC choć nastąpiły w okresie ogólnej sytuacji na rynkach budzą niepokój akcjonariuszy mniejszościowych. Dlaczego Zarząd Spółki nie zajął stanowiska w tej sprawie. Spadki kursu były bardziej znaczące niż rynku, a większość ze spółek odrobiło straty. Czy sytuacja finansowa Spółki jest zła i dlatego obecny kurs to dyskontuje?
W dniu 31 sierpnia Spółka opublikuje wyniki za pierwsze półrocze 2011 r - zapraszam do lektury. Z uwagi na obowiązujący "okres zamknięty" zarówno Spółka jak i ja indywidualnie nie możemy obecnie zwiększać zaangażowania w akcje Spółki, jednak deklarowane przeze mnie plany wobec Spółki jak i jej ocena są jak najbardziej aktualne. 

2011-08-08 Witam, Panie Prezesie czy nie uwaza Pan ze zamiast oglaszac skup akcji posunieciem ktore znacznie lepiej wpłynęlo by na na wzrost kursu społki i wykształcenie stabilniejszego akcjonariatu była by deklaracja o przeznaczaniu w przyszłosci okreslonej czesci zysku(coraz z reszta pokażniejszego) na dywidende?
Decyzję o podziale zysku podejmują akcjonariusze, jako jeden z nich jestem również tym zainteresowany, chociaż w mojej ocenie Spółka potrafi wygenerować bardzo atrakcyjne stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, co potwierdzają wyniki Spółki. 

2011-08-04 Panie Prezesie czy spółka zamierza wykorzystac nagły spadek jej notowań do zapowiadanego skupu akcji?
W przypadku zakupu akcji własnych, Spółka niezwłocznie o tym poinformuje. 

2011-07-01 Panie Prezesie, czy w planach dalszego rozwoju spółki Calatrava Capital jest miejsce na projekty, przedsięwzięcia uwzględniające współpracę z Mostostalem Export ?
Angażujemy się w zróżnicowane przedsięwzięcia, więc taka współpraca nie jest wykluczona. 

2011-04-11 W nawiązaniu do komunikatu o sprzedaży przez CTC spółki Kolgard Oil proszę o podanie informacji, dotyczącej ustaleń z Divicom warunków i terminów płatności.
szczegóły umowy objęte są klauzulą poufności. 

2011-03-03 Czy spółka objęła 550 000 akcji PCGUARD serii E? Umowa w tej sprawie zgodnie z uchwałą WZA PCGUARD miała zostać podpisana w terminie do 15 lutego 2011r.
o wszystkich istotnych, możliwych do ujawnienia aspektach realizacji tego projektu informujemy raportami bieżącymi. 

2011-02-26 Czy spółka wiąże nadzieje z rozwojem gałęzi zabezpieczeń technicznych budynków, systemów monitoringu itp. Na rynku NC są dwie niskokosztowe spółki Elektromont oraz SSI czy Calatrava chce podjąć rywalizacje czy będzie starała się rozwijać w tej branży przez współpracę, przejęcia ?
w tej branży działa jedna ze spółek którą sprzedaliśmy w zeszłym roku, rozważamy różne projekty więc nie wykluczone, że i ten temat może powrócić. 

2011-02-22 Jak wygląda plan połączenia Divicom i Kolgard? Czy będzie wystąpienie p. Narkiewicza w tv w tej sprawie?
projekt DIVICOM - Kolgard jest w trakcie realizacji, dane które mogliśmy podać prezentowaliśmy w raportach bieżących. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu