pb.pl

Pytania dotyczące spółki BORYSZEW

      0/3   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-01-14 W jaki sposób Boryszew planuje redukować zadłużenie ?
(brak odpowiedzi) 

2014-01-14 Jak wpłynie na Boryszew powstanie nowego centrum logistycznego oraz produkcyjnego Volkswagena w Wielkopolsce?
Budowa nowego zakładu produkcyjnego BAP w Toruniu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie naszego klienta Grupy Volkswagen na części, które produkowane będą również w polskich fabrykach VW. 

2013-08-30 Czy w ocenie zarządu dalsze prowadzenie skupu akcji jest uzasadnione? W obliczu drastycznie spadającej rentowności, przedłużającej się restrukturyzacji grupy i opóźnionych inwestycji dotychczas określane jako "bezprecedensowo niedowartościowane akcje" prezentują się jako przewartościowane?
(brak odpowiedzi) 

2013-08-22 Czy zarząd Spółki oczekuje jeszcze efektów podjętych działań restrukturyzacyjnych w obszarze automotive? W prasie można wyczytać, że "gro" efektów zostało już osiągniętych w ostatnich 2 latach.
(brak odpowiedzi) 

2013-08-22 Czy Zarząd Spółki nie obawia się spadku przychodów w sektorze automotive w 2014 roku w związku zakończeniem znacznej ilości kontraktów w 2013 roku? Czy podpisywane są nowe kontrakty handlowe, o których spółka nie ma obowiązku informować?
(brak odpowiedzi) 

2013-08-01 Spoglądając na skutek prowadzonego intensywnie skupu akcji własnych nasuwają się następujące pytania: 1. Czy Zarząd Spółki właściwie ocenia wartość spółki? Pytam, ponieważ prowadzony intensywnie skup akcji własnych stabilizuje jedynie kurs waloru. 2.Jaka jest ocena obecnej wyceny spółki na rynku? (Kurs waloru jest przewartościowany, niedowartościowany). 3. Co Zarząd Spółki ma zamiar zrobić, aby budować wartość spółki dla aukcjonariuszy? 4.Z notowań waloru od początku roku widać wyraźnie, że rynek negatywnie ocenia perspektywy dla spółki. Co o tym Państwo sądzicie?
(brak odpowiedzi) 

2013-06-04 1. Kiedy Zarząd Spółki poprawi komunikację z akcjonariuszami i rynkiem? 2.Czy propozycja ustalenia widełek skupu w przedziale od 0,10 zł do 3 zł nie spowoduje spekulacji na kursie spółki celem jego zaniżenia, co wpłynie negatywnie na postrzeganie spółki przez rynek oraz ocenę jej wiarygodności? Czy w związku z powyższym nie pojawią się zarzuty, że w ramach skupu akcji spółka przyczynia się do manipulacji kursem? 3. Jak prezes spółki ocenia jej wartość rynkową, skoro ustalacie wartość skupu akcji własnych na niższym poziomie?
(brak odpowiedzi) 

2013-06-03 1.Proszę o uzasadnienie jak propozycja zmiany widełek skupu akcji własnych proponowanych w jednej z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy wpłynie na wartość spółki i przełoży się na wycenę dla akcjonariuszy? 2. Jak zamierzacie Państwo jako zarząd budować wartość firmy tak, aby przeniosła się na wycenę akcji spółki? Pytam ponieważ od 2 lat kurs spółki jest w trendzie spadkowym? 3. Czy zmiana widełek skupu nie jest potwierdzeniem słabości spółki? (Skoro zarząd prognozuje zejście kursu spółki na tak niskie poziomy.)
1. Program skupu akcji własnych jest odpowiedzią na bezprecedensowe niedowartościowanie akcji Boryszew S.A. – proponowane widełki cenowe dzięki swej wielkości pozwalać będą na prowadzenie skupu w każdych warunkach. Ne widzimy bezpośredniej zależności między zmianą widełek a wyceną Boryszewa. 2. Budowa wartości Grupy dla akcjonariuszy jest kluczowa dla Zarządu. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju poszczególnych dywizji produktowych a także szybki rozwój części motoryzacyjnej holdingu powinna znaleźć odzwierciedlenie w kursie akcji Boryszew S.A. Największy potencjał wzrostu wyników tkwi w segmencie motoryzacyjnym – naszym zadaniem jest przekucie owego potencjału na wyniki GKB. 3.Zmiana widełek cenowych na potrzeby skupu akcji odzwierciedla bieżący sentyment dla rynków kapitałowych oraz w dalszym ciągu niestabilną sytuację w strefie euro. 

2013-05-29 Zapoznając się z treścią projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Boryszew (raport nr 32/2013), szczególnie patrząc na (Projekt) Uchwały 22 w sprawie zmiany minimalnego wynagrodzenia za skup z kwoty 40 gr na 10 gr za jedną akcję, nasuwają mi się pytania: 1. Skoro Zarząd Spółki proponuje zmianę minimalnego wynagrodzenia za skup z 40 gr do 10 gr, to czy w przypadku prowadzenia skupu będziecie Państwo wstrzymywać się z zakupem aż cena akcji spadnie do minimalnego poziomu 10 gr? 2. Z czym wiąże się propozycja zmiany widełek skupu? Czy sytuacja spółki jest tak słaba, że Zarząd tak negatywnie ocenia perspektywy dla kursu spółki? 3. Jak zmiana widełek skupu ma się do obecnego skupu akcji, który patrząc na obecną propozycję i zakupy akcji na wyższych poziomach stał się porażką? Cena akcji, pomimo skupu, spadła. 4. Co spółka ma zamiar zrobić ze skupionymi akcjami? Brak jest informacji na ten temat.
1. W ogóle nie zakładamy scenariusza spadku ceny akcji do 10 gr. Proponujemy tak duże poszerzenie widełek, aby nie sugerować w żaden sposób wartości akcji Spółki. Spółka na bieżąco reagować będzie na zachowanie kursu akcji Boryszew S.A. 2. Zmiana widełek cenowych na potrzeby skupu akcji odzwierciedla bieżący sentyment dla rynków kapitałowych oraz w dalszym ciągu niestabilną sytuację w strefie euro. Informacje na temat umorzenia lub odsprzedania akcji własnych podane zostaną do wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2013-05-24 1. Czy zakończyliście Państwo dotychczasowy skup akcji własnych? 2. Jeżeli nie zakończyliście skupu, to dlaczego nie opłaci się wam kupować na obecnym poziomie, skoro zakupy wcześniejsze dokonywaliście kiedy cena akcji była wyższa?
(brak odpowiedzi) 

2013-05-22 Co Państwo sądzicie o zachowaniu kursu spółki? Spółka jest wyceniana jakby była bankrutem lub miałby zbankrutować. Od początku roku straciła 40 proc. swojej kapitalizacji. Jakie widełki nowego skupu akcji będziecie proponować na WZA? Jeżeli cena będzie się utrzymywać w obecnym przedziale? Skąd będą środki przeznaczone na skup?
(brak odpowiedzi) 

2013-05-13 Mam pytania: 1. Dlaczego udział Pana Romana Karkosika zgodnie z prezentacją w różnych portalach informacyjnych spadł do poziomu 7,0 proc.? 2. Jak spółka skomentuje ostatnio ważną dla spółki kwestię pozostania w WIG20? 3.Jak zarząd spółki ocenia zachowanie się kursu i jego spadek od początku roku?
Udział Pana Romana Krzysztofa Karkosika w akcjonariacie Boryszew S.A. (pośrednio i bezpośrednio) wynosi 59,21% (ostatnia zmiana 5 maja 2013. Błędna informacja o poziomie zaangażowania Pana Karkosika wynika z błędów po stronie dostawcy danych - serwisu Notoria. W ocenie Zarządu, kurs akcji Boryszew S.A. nie odzwierciedla posiadanego potencjału oraz stabilnych podstaw biznesowych spółki. 

2013-05-10 Sporo mam boryszewa i jedno pytanie! Trzymac czy sprzedać??? Bo straciłem juź sporo...
(brak odpowiedzi) 

2013-05-07 1.Jak się spółka odniesie do zarzutów w sprawie manipulacji kursem akcji? 2.Co Państwo sądzicie o decyzji GPW w sprawie wyłączenia tzw. podejrzanych transakcji z decyzji o zostaniu spółki w indeksie WIG20 bez wyjaśnienia sprawy? Pozdrawiam
(brak odpowiedzi) 

2013-04-04 Mam pytania: 1. Kiedy spółka poda oficjalny komunikat dotyczący uzyskania pozwolenia na budowę, a co się z tym wiąże dokona przeszacowania działki w Warszawie? 2. Co zarząd spółki myśli o zachowaniu kursu spółki? (Czy spółka jest niedoszacowana czy przewartościowana?) 3. Dlaczego spółka nie prowadzi na swojej stronie internetowej działu relacji inwestorskich? 4. Kiedy spółka poprawi komunikację z inwestorami i zacznie informować na bieżąco o zdarzeniach mających wpływ na wycenę spółki?
• Kiedy spółka poda oficjalny komunikat dotyczący uzyskania pozwolenia na budowę, a co się z tym wiąże dokona przeszacowania działki w Warszawie? o Oficjalny komunikat dotyczący uzyskania pozwolenia na budowę a także przeszacowanie działki przy ulicy Łuckiej są powiązane z uprawomocnieniem pozwolenia na budowę i nastąpi po otrzymaniu przez spółkę prawomocnego dokumentu. • Co zarząd spółki myśli o zachowaniu kursu spółki? (Czy spółka jest niedoszacowana czy przewartościowana? o W ocenie zarządu bieżąca wycena akcji Boryszew S.A. nie odzwierciedla mocnych fundamentów Grupy i perspektyw poprawy wyników w kolejnych latach, szczególnie w segmencie motoryzacji. Przejawem tego poglądu jest aktywnie realizowany program skupu akcji własnych Boryszewa. • Dlaczego spółka nie prowadzi na swojej stronie internetowej działu relacji inwestorskich o Strona relacji inwestorskich Boryszew S.A. dostępna jest pod adresem www.ir.boryszew.com.pl • Kiedy spółka poprawi komunikację z inwestorami i zacznie informować na bieżąco o zdarzeniach mających wpływ na wycenę spółki? o Wszystkie wydarzenia mogące mieć wpływ na wycenę spółki przekazywane są do opinii publicznej za pośrednictwem raportów bieżących dostępnych także na stronie internetowej www.ir.boryszew.com.pl Sytuację rynkową i czynniki determinujące wielkość wyników staramy się w możliwie pełny sposób opisywać w kwartalnych sprawozdaniach finansowych Grupy. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do zawarcia w raportach innych informacji, które akcjonariusze uznają za istotne.  

2012-05-09 Co się dzieje? Czy i kiedy akcje Boryszewa pójdą w górę? Ja kupiłem po 0,80zł i od tego czasu idą w dół, a widzę, że już było kilka dobrych informacji od Was i pomimo to cena akcji raczej spada.
(brak odpowiedzi) 

2012-03-18 Proszę podać stan zaawansowania inwestycji w Indiach.
(brak odpowiedzi) 

2012-01-02 Czy zarząd Spółki planuje obniżkę kosztów poprzez scentralizowanie działów administracyjnych, finansowo-księgowych, zaopatrzenia spółkę zależnych ?
(brak odpowiedzi) 

2011-12-18 Czy proces sprzedaży likwidowanego majątku Spółki HMN Szopienice przyśpieszył w IV kwartale 2011?
(brak odpowiedzi) 

2011-12-17 Jakie plany inwestycyjne ma Spółka wobec NPA Skawina ?
(brak odpowiedzi) 

2011-12-17 Jak Spółka ma zamiar wykorzystać grunty na terenie Elany włączone do PSSE ?
(brak odpowiedzi) 

2011-12-11 Czy Spółka zamierza podjąć kroki zmierzające do sprostania wymogom technologicznym Grupy Maflow w zakresie produkcji rurek aluminiowych ? Od dłuższego czasu śledzę poczynania Spółki i odnoszę wrażenie, że Zarząd "jest na wakacjach"/a może należy go tam wysłać?/ Konkurencja ucieka a my wciąż w blokach.
(brak odpowiedzi) 

2011-12-07 Kiedy Grupa Boryszew przedstawi strategię rozwoju wobec spółki zależnej Baterpol?
(brak odpowiedzi) 

2011-12-05 Czy zakończyły się testy technologiczne, mające na celu określenie możliwości technologicznych Impexmetalu w zakresie produkcji rurek i bloczków aluminiowych do systemów klimatyzacyjnych dla Grupy Maflow?
Impexmetal nie ma obecnie możliwości technologicznych pozwalających na produkcję rurek aluminiowych o wymaganych przez Maflow parametrach. W dalszym ciągu trwają testy dotyczące prętów na bloczki.  

2011-08-24 Czy przetarg na działkę w Szopienicach o powierzchni ponad 9 ha, na której znajduje się hala walcowni taśm o powierzchni ponad 5 ha został rozstrzygnięty?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu