pb.pl

Pytania dotyczące spółki INGBSK

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-01-02 Czy spółka przeznaczy część zysku wypracowanego w roku obrotowym 2013 na dywidendę? Czy w ogóle planujecie wypłacić dywidendę za rok 2013?
Decyzja dotycząca podziału zysku za 2013 rok nie została jeszcze podjęta. Dopiero zakończył się 2013 rok. Podział zysku zatwierdzany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (po uprzedniej rekomendacji Zarządu Banku) – w przypadku ING Banku Śląskiego S.A. WZA odbywa się zazwyczaj w połowie kwietnia (zależy to od dnia publikacji rocznego sprawozdania finansowego). Jednakże, zgodnie z deklaracjami Zarządu, Spółka co do zasady chce dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Warto jednak podkreślić, że jako przedsiębiorstwo bankowe musi działać w ramach bardzo regulowanego w tym zakresie otoczenia. Dlatego też, podejmując decyzję o rekomendowaniu wypłaty dywidendy lub zatrzymaniu zysku w kapitałach własnych banku Zarząd bierze pod uwagę, m.in.: 1. Minimalne wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej zgodne z obowiązującym prawem, a także rekomendowane przez KNF 2. Zachowanie potencjału do wzrostu (wzrost akcji kredytowej banku związany jest ze wzrostem wymogu kapitałowego, jaki musi być zaspokojony przez kapitał banku. Zarząd musi uwzględnić pewien bufor w stosunku do minimalnych wymogów kapitałowych po to, aby nie zablokować spółce możliwości sprzedażowych). 3. Inne wymagania regulatora (oprócz określenia minimalnego poziomu współczynnika wypłacalności przed i po wypłacie dywidendy, banki muszą bowiem spełnić szereg innych warunków) 

2013-07-04 Czy Bank Śląski wypłaci dywidendę za 2012 rok?
Dnia 19 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję, że ING Bank Śląski S.A. nie wypłaci dywidendy za 2012 rok. Walne Zgromadzenie zatwierdziło podział zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2012 rok według poniższego zestawienia: 1. zysk brutto 940.580.037,20 2. obciążenia podatkowe 182.755.948,44 3. zysk netto 757.824.088,76 a) kapitał rezerwowy 707.824.088,76 b) fundusz ryzyka ogólnego 50.000.000,00 Więcej szczegółów dot. uchwał podjętych przez WZA znajdziecie Państwo w raporcie bieżącym nr 12/2013 („Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.”). Raport dostępny jest na stronie internetowej Banku http://www.ingbank.pl/relacje-inwestorskie 

2010-10-18 Co dalej z FIO SMS ING?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu