pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2018-03-26 Jak mam pozbyć się akcji z mojego konta maklerskiego za 0,00 zl. tylko żeby zniknęły.
(brak odpowiedzi) 

2013-08-22 Co stoi za przeszkodą w przeprowadzeniu emisji akcji, na które zgodę dało ostatnie ZWZA? Czy jest to brak potencjalnych inwestorów, cena emisyjna, czy temat odstawiony został na półkę?
(brak odpowiedzi) 

2013-05-24 Czy oddalenie przez Sąd Najwyższy w dniu skargi kasacyjnej złożonej przez Adama Kazimierskiego zamyka ostatecznie historię w tym temacie? Czy spółka zamknie tematy, czy może przejdzie do ofensywy i będzie żądała np. odszkodowań? Na pewno ta historia kosztowała spółkę sporo wysiłku, a być może i nadszarpnięcie dobrego imienia spółki.
(brak odpowiedzi) 

2013-05-10 Minął miesiąc od uchwalenia emisji akcji. Czy toczą się jakiekolwiek rozmowy z potencjalnymi inwestorami, czy może wszyscy zainteresowani(o ile tacy byli) odeszli od stołu. Wnioskuję o więcej przejrzystości w Państwa działaniu, mijają miesiące a Państwo nie informujecie rynku praktycznie o niczym. Jak wygląda etap ściągnięcia owych 6mln, czy PZNTK spłacił kolejną ratę a jeżeli nie to co Państwo zamierzacie z tym zrobić?
Faktycznie, chwilowo nie ma zbyt dużo wydarzeń, które by podlegały raportowaniu lub ogłoszeniu w mediach. Firma robi swoje i pracuje nad posiadanym pakietem wierzytelności i innym majątkiem. Nie nastąpiło żadne istotne nowe wydarzenie również w temacie PZNTK. Co do nowych emisji trwają cały czas rozmowy z inwestorami. Trzeba pamiętać, że rozmowy wejdą w fazę właściwą w momencie ruszenia z ofertą nowych akcji. 

2013-04-30 Minąłkwiecień - miesiąc w którym do Cflow miało wpłynąć 6 mln - 17 maja wyznaczono kolejny - TRZECI już termin wypłaty zaległych obligacji. Czy obietnica w tym dniu zostanie zrealizowana?
W sprawie rozliczeń proszę się kontaktować bezpośrednio z firmą - wszelkie rozliczenia są traktowane indywidualnie 

2013-04-03 Pisaliście Państwo, że czekacie na spłatę ok. 6 mln zł pożyczki od klienta. Miało to nastąpić do końca marca, czy wpłata został zrealizowana? Jak wyglądają rozmowy z inwestorem, są bliskie zakończeniu?
Wpłata nie została jeszcze zrealizowana. Spodziewamy się wpłaty w miesiącu kwietniu, ale ponieważ data była przez dłużnika wielokrotnie przekładana, nie możemy jednoznacznie określić kiedy nastąpi spłata. Jeżeli chodzi o rozmowy z potencjalnymi inwestorami to one trwają, ale nie można określić, że są bliskie zakończenia. Spółka wyprzedzająco uchwala nowy kapitał (nowe akcje) na walnym w dniu 5 kwietnia, żeby być przygotowanym na szybkie wejście inwestora do spółki. 

2013-03-27 Czy w I kw 2013 PZNTK uregulował płatność w wysokości 750 tys. zł?
O realizacji istotnych wierzytelności spółka będzie szczegółowo informowała wyłącznie w raportach okresowych 

2013-03-26 Czy Polski Fundusz Hipoteczny S.A. wobec niezapłacenia przez Cash Flow S.A. kwot należnych Obligatariuszom, wynikających z obligacji zwykłych na okaziciela serii D, których termin wykupu upłynął w dniu 18-02-2013 r. przystąpił do dochodzenia roszczeń Obligatariuszy ze stanowiących ich zabezpieczenie nieruchomości?
Spółka nie ma takiej wiedzy. 

2013-03-21 Piszecie Państwo, że jest możliwość pozyskania środków. Czy możecie wykluczyć(bo potwierdzić pewnie nie potwierdzicie), że inwestorem jest Pan Patrowicz (lub spółki z nim powiązane)? Jeżeli znajdzie się inwestor, to jak szybko objąłby akcje w spółce?
Na razie Pan Patrowicz, poprzez jedną z jego spółek Stark Development, jest inwestorem dłużnym. Przy najbliższej emisji spółka zaoferuje mu akcje z nowej emisji, ale nie ma żadnych ustaleń na ten moment, które by wskazywały czy skorzysta z oferty spółki i czy obejmie akcje nowej emisji. 

2013-03-20 Czy obligacje zostały wykupione? Nie pojawił się żaden komunikat ze strony spółki, mimo że kwoty znaczące.
Wszystkie informacje są zawarte w raporcie rocznym spółki, opublikowanym 20 marca 2013 roku. Prosimy o lekturę. 

2013-03-11 Witam, W projekcie uchwał na ZWZA jest kolejna próba emisji akcji poprzez emisję warrantów. Kilkanaście tygodni temu były podobne próby emisji z których udało się pozyskać ok 1mln PLN. Tym razem emisja dotyczy do 15mln akcji, czy rozmawiacie a może macie już chętnego inwestora, który obejmie akcje? To będzie blisko 50% w całej spółce, czy to będzie inwestora branżowy?
Rozmowy trwają, jest możliwość i potrzeba pozyskania środków znacznie większych niż przy okazji ostatniej emisji 

2013-03-04 Czy Cash Flow, zgodnie ze zobowiązaniem prezesa z 18 marca, wykupi obligacje serii D?
Cash Flow wykupi wszystkie serie obligacji. 

2013-02-28 Dzisiaj media podają, że nie wykupiliście Państwo obligacji zapadających na 18 lutego. Jaka to kwota i kiedy będzie wykupiona?
Szczegóły rozliczeń z poszczególnymi obligatariuszami nie są publikowane. 

2013-02-19 Czy planujecie Państwo w przyszłości emitować obligacje, które mogłyby być dostępne w obrocie na rynku Catalyst?
Tak, spółka chciałaby wyemitować kolejne serie obligacji i wprowadzić je na Catalyst. Obligacje będą 2 lub 3 letnie. 

2013-02-14 Jak wygląda obecnie współpraca z PZNTK? Czy opublikujecie Państwo prognozy na 2013 rok?
Współpraca z PZNTK jest bierna, ogranicza się na ten moment na oczekiwanie na spłaty. Spółka nie opublikuje prognoz na 2013 rok z powodu niestabilnej sytuacji na rynku finansowym, co przekłada się na trudne do oszacowania wyniku w obliczu zmienności podaży i popytu pieniądza. 

2013-01-18 Czy w IV kw. wpłynęła rata od PZNTK w wysokości 750 tys. zł?
Tak, rata wpłynęła, choć z opóźnieniem 

2012-12-21 Dzisiaj Kruk w wywiadzie dla PAP-u podał, że rozgląda się za przejęciami w Polsce, w tym ma na oku spółkę giełdową. Czy był kontakt Przedstawicieli Kruka z zarządem Cashflow o potencjalnej współpracy?
Wszelkie ewentualne rozmowy o możliwościach łączenia się spółek w przeszłości i w przyszłości będą objęte poufnością. Z tego też powodu spółka nie będzie odpowiadać na tego rodzaju pytania. 

2012-12-05 Dzisiaj zaskakujecie Państwo rynek informacją o emisji akcji bez PP po cenie 1,15 PLN, o ponad 6 proc. taniej niż cena rynkowa. Jak to się ma do wypowiedzi Prezesa z października, że cena (wówczas 3 PLN) jest za niska, a docelowo akcja powinna kosztować ok. 8 PLN? Czy my akcjonariusze jesteśmy uczciwie informowani o sytuacji w firmie? Proszę o ukazanie wszystkich ryzyk.
Rzeczywista cena akcji w emisji była 2,3zł a nie 1,15 - dodatkowym składnikiem była cena warrantu 1,15. Akcje spółki w porównaniu z niektórymi innymi podmiotami winny kosztować więcej, ale szczególna sytuacja rynkowa spowodowała, że spółka wystawiła nowe papiery z dyskontem 6%. 

2012-12-03 Spółka ma do spłaty 3 mln obligacji w ciągu kolejnych kilku dni, czy zostaną spłacone, zrolowane czy np. będą naliczane odsetki ustawowe?
Oczywiście spółka spłaca wszystkie swoje zobowiązania. 

2012-11-30 Na forach inwestorów pojawił się taki wpis: "W związku z niewywiązywaniem się przez CASH FLOW S.A. z obowiązku wykupienia obligacji, posiadacze takich obligacji proszeni są o kontakt celem ustalenia drogi postępowania windykacyjnego. [email protected]". Jak to Państwo skomentujecie?
To musi być złośliwe działanie działanie konkurencji albo osób związanych z poprzednim zarządem. Nie ma realnych zdarzeń przedstawionych w takim wpisie. 

2012-11-22 Czy w III kwartale (a może także i w IV) wpłynęła do spółki kwota 750 000 zł w myśl ugody z Sigmą i PZNTK, o której informowaliście Państwo rb 9/2012 w dniu 1 marca 2012 r.? Jak wygląda temat sprzedaży nieruchomości przez Sigmę, PZNTK i spłata całej kwoty?
Spółka informowała w raporcie z III kwartał, że ugoda została obsłużona terminowo i rata wpłynęła w całości. Kolejna rata jest spodziewana do 31 grudnia 2012 roku i dłużnik ma w harmonogramie spłacić 750 tys. zł. Sprzedaż nieruchomości jeszcze nie nastąpiła ale dłużnik ma zamiar ją sprzedać do końca 2013 roku. 

2012-11-17 Spółka przydzieliła obligacje, które z tych serii będą wprowadzone do obrotu na Catalyst?
Do obrotu mają trafić serie I i L. Pozostałe obligacje mają charakter niepubliczny.  

2012-11-14 Czy spółka po tych wszystkich przejściach jest w Państwa opinii już poukładana i wychodzi na prostą? Jakie jeszcze widzicie Państwo zagrożenia dla spółki, co z finansowaniem?
Zdecydowania spółka wychodzi na prostą po przejściach związanych z konfliktem w akcjonariacie. Z pewnością jeszcze trzeba przemodelować finansowanie na bazie mniej dzisiaj płynnych funduszy z grupy IDEA TFI. Trwa proces zmian, który zaowocuje w 2013 roku 

2012-11-14 Na wiosnę był poruszany temat możliwej emisji akcji. Jak to wygląda teraz? Będzie taka emisja? Ewentualnie o jakiej wartości i kiedy można spodziewać się szczegółów?
Cały czas rozważamy zrobienie nowej emisji. Jest nawet wariant, że nastąpi to w grudni. Koniunktura nie sprzyja nowej emisji. Prawdopodobnie byłoby to 2,5mln nowych akcji. 

2012-11-14 Czy wciąż podtrzymujecie państwo opinię, że sprzedaż nieruchomości(kamienicy) w Krakowie, o której była mowa w prasie miesiąc temu, jest możliwa do końca roku? Czy możliwość współpracy z Fundmanem dalej jest możliwa(terminy minęły)?
Trwa proces negocjacji sprzedaży nieruchomości w Krakowie. Termin grudniowy jest realny. Współpraca z Fundman jest podtrzymana. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu