pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2018-03-26 Jak mam pozbyć się akcji z mojego konta maklerskiego za 0,00 zl. tylko żeby zniknęły.
(brak odpowiedzi) 

2013-08-22 Co stoi za przeszkodą w przeprowadzeniu emisji akcji, na które zgodę dało ostatnie ZWZA? Czy jest to brak potencjalnych inwestorów, cena emisyjna, czy temat odstawiony został na półkę?
(brak odpowiedzi) 

2013-05-24 Czy oddalenie przez Sąd Najwyższy w dniu skargi kasacyjnej złożonej przez Adama Kazimierskiego zamyka ostatecznie historię w tym temacie? Czy spółka zamknie tematy, czy może przejdzie do ofensywy i będzie żądała np. odszkodowań? Na pewno ta historia kosztowała spółkę sporo wysiłku, a być może i nadszarpnięcie dobrego imienia spółki.
(brak odpowiedzi) 

2013-05-10 Minął miesiąc od uchwalenia emisji akcji. Czy toczą się jakiekolwiek rozmowy z potencjalnymi inwestorami, czy może wszyscy zainteresowani(o ile tacy byli) odeszli od stołu. Wnioskuję o więcej przejrzystości w Państwa działaniu, mijają miesiące a Państwo nie informujecie rynku praktycznie o niczym. Jak wygląda etap ściągnięcia owych 6mln, czy PZNTK spłacił kolejną ratę a jeżeli nie to co Państwo zamierzacie z tym zrobić?
Faktycznie, chwilowo nie ma zbyt dużo wydarzeń, które by podlegały raportowaniu lub ogłoszeniu w mediach. Firma robi swoje i pracuje nad posiadanym pakietem wierzytelności i innym majątkiem. Nie nastąpiło żadne istotne nowe wydarzenie również w temacie PZNTK. Co do nowych emisji trwają cały czas rozmowy z inwestorami. Trzeba pamiętać, że rozmowy wejdą w fazę właściwą w momencie ruszenia z ofertą nowych akcji. 

2013-04-30 Minąłkwiecień - miesiąc w którym do Cflow miało wpłynąć 6 mln - 17 maja wyznaczono kolejny - TRZECI już termin wypłaty zaległych obligacji. Czy obietnica w tym dniu zostanie zrealizowana?
W sprawie rozliczeń proszę się kontaktować bezpośrednio z firmą - wszelkie rozliczenia są traktowane indywidualnie 

2013-04-03 Pisaliście Państwo, że czekacie na spłatę ok. 6 mln zł pożyczki od klienta. Miało to nastąpić do końca marca, czy wpłata został zrealizowana? Jak wyglądają rozmowy z inwestorem, są bliskie zakończeniu?
Wpłata nie została jeszcze zrealizowana. Spodziewamy się wpłaty w miesiącu kwietniu, ale ponieważ data była przez dłużnika wielokrotnie przekładana, nie możemy jednoznacznie określić kiedy nastąpi spłata. Jeżeli chodzi o rozmowy z potencjalnymi inwestorami to one trwają, ale nie można określić, że są bliskie zakończenia. Spółka wyprzedzająco uchwala nowy kapitał (nowe akcje) na walnym w dniu 5 kwietnia, żeby być przygotowanym na szybkie wejście inwestora do spółki. 

2013-03-27 Czy w I kw 2013 PZNTK uregulował płatność w wysokości 750 tys. zł?
O realizacji istotnych wierzytelności spółka będzie szczegółowo informowała wyłącznie w raportach okresowych 

2013-03-26 Czy Polski Fundusz Hipoteczny S.A. wobec niezapłacenia przez Cash Flow S.A. kwot należnych Obligatariuszom, wynikających z obligacji zwykłych na okaziciela serii D, których termin wykupu upłynął w dniu 18-02-2013 r. przystąpił do dochodzenia roszczeń Obligatariuszy ze stanowiących ich zabezpieczenie nieruchomości?
Spółka nie ma takiej wiedzy. 

2013-03-21 Piszecie Państwo, że jest możliwość pozyskania środków. Czy możecie wykluczyć(bo potwierdzić pewnie nie potwierdzicie), że inwestorem jest Pan Patrowicz (lub spółki z nim powiązane)? Jeżeli znajdzie się inwestor, to jak szybko objąłby akcje w spółce?
Na razie Pan Patrowicz, poprzez jedną z jego spółek Stark Development, jest inwestorem dłużnym. Przy najbliższej emisji spółka zaoferuje mu akcje z nowej emisji, ale nie ma żadnych ustaleń na ten moment, które by wskazywały czy skorzysta z oferty spółki i czy obejmie akcje nowej emisji. 

2013-03-20 Czy obligacje zostały wykupione? Nie pojawił się żaden komunikat ze strony spółki, mimo że kwoty znaczące.
Wszystkie informacje są zawarte w raporcie rocznym spółki, opublikowanym 20 marca 2013 roku. Prosimy o lekturę. 

2013-03-11 Witam, W projekcie uchwał na ZWZA jest kolejna próba emisji akcji poprzez emisję warrantów. Kilkanaście tygodni temu były podobne próby emisji z których udało się pozyskać ok 1mln PLN. Tym razem emisja dotyczy do 15mln akcji, czy rozmawiacie a może macie już chętnego inwestora, który obejmie akcje? To będzie blisko 50% w całej spółce, czy to będzie inwestora branżowy?
Rozmowy trwają, jest możliwość i potrzeba pozyskania środków znacznie większych niż przy okazji ostatniej emisji 

2013-03-04 Czy Cash Flow, zgodnie ze zobowiązaniem prezesa z 18 marca, wykupi obligacje serii D?
Cash Flow wykupi wszystkie serie obligacji. 

2013-02-28 Dzisiaj media podają, że nie wykupiliście Państwo obligacji zapadających na 18 lutego. Jaka to kwota i kiedy będzie wykupiona?
Szczegóły rozliczeń z poszczególnymi obligatariuszami nie są publikowane. 

2013-02-19 Czy planujecie Państwo w przyszłości emitować obligacje, które mogłyby być dostępne w obrocie na rynku Catalyst?
Tak, spółka chciałaby wyemitować kolejne serie obligacji i wprowadzić je na Catalyst. Obligacje będą 2 lub 3 letnie. 

2013-02-14 Jak wygląda obecnie współpraca z PZNTK? Czy opublikujecie Państwo prognozy na 2013 rok?
Współpraca z PZNTK jest bierna, ogranicza się na ten moment na oczekiwanie na spłaty. Spółka nie opublikuje prognoz na 2013 rok z powodu niestabilnej sytuacji na rynku finansowym, co przekłada się na trudne do oszacowania wyniku w obliczu zmienności podaży i popytu pieniądza. 

2013-01-18 Czy w IV kw. wpłynęła rata od PZNTK w wysokości 750 tys. zł?
Tak, rata wpłynęła, choć z opóźnieniem 

2012-12-21 Dzisiaj Kruk w wywiadzie dla PAP-u podał, że rozgląda się za przejęciami w Polsce, w tym ma na oku spółkę giełdową. Czy był kontakt Przedstawicieli Kruka z zarządem Cashflow o potencjalnej współpracy?
Wszelkie ewentualne rozmowy o możliwościach łączenia się spółek w przeszłości i w przyszłości będą objęte poufnością. Z tego też powodu spółka nie będzie odpowiadać na tego rodzaju pytania. 

2012-12-05 Dzisiaj zaskakujecie Państwo rynek informacją o emisji akcji bez PP po cenie 1,15 PLN, o ponad 6 proc. taniej niż cena rynkowa. Jak to się ma do wypowiedzi Prezesa z października, że cena (wówczas 3 PLN) jest za niska, a docelowo akcja powinna kosztować ok. 8 PLN? Czy my akcjonariusze jesteśmy uczciwie informowani o sytuacji w firmie? Proszę o ukazanie wszystkich ryzyk.
Rzeczywista cena akcji w emisji była 2,3zł a nie 1,15 - dodatkowym składnikiem była cena warrantu 1,15. Akcje spółki w porównaniu z niektórymi innymi podmiotami winny kosztować więcej, ale szczególna sytuacja rynkowa spowodowała, że spółka wystawiła nowe papiery z dyskontem 6%. 

2012-12-03 Spółka ma do spłaty 3 mln obligacji w ciągu kolejnych kilku dni, czy zostaną spłacone, zrolowane czy np. będą naliczane odsetki ustawowe?
Oczywiście spółka spłaca wszystkie swoje zobowiązania. 

2012-11-30 Na forach inwestorów pojawił się taki wpis: "W związku z niewywiązywaniem się przez CASH FLOW S.A. z obowiązku wykupienia obligacji, posiadacze takich obligacji proszeni są o kontakt celem ustalenia drogi postępowania windykacyjnego. centrumwindykacji@wp.pl". Jak to Państwo skomentujecie?
To musi być złośliwe działanie działanie konkurencji albo osób związanych z poprzednim zarządem. Nie ma realnych zdarzeń przedstawionych w takim wpisie. 

2012-11-22 Czy w III kwartale (a może także i w IV) wpłynęła do spółki kwota 750 000 zł w myśl ugody z Sigmą i PZNTK, o której informowaliście Państwo rb 9/2012 w dniu 1 marca 2012 r.? Jak wygląda temat sprzedaży nieruchomości przez Sigmę, PZNTK i spłata całej kwoty?
Spółka informowała w raporcie z III kwartał, że ugoda została obsłużona terminowo i rata wpłynęła w całości. Kolejna rata jest spodziewana do 31 grudnia 2012 roku i dłużnik ma w harmonogramie spłacić 750 tys. zł. Sprzedaż nieruchomości jeszcze nie nastąpiła ale dłużnik ma zamiar ją sprzedać do końca 2013 roku. 

2012-11-17 Spółka przydzieliła obligacje, które z tych serii będą wprowadzone do obrotu na Catalyst?
Do obrotu mają trafić serie I i L. Pozostałe obligacje mają charakter niepubliczny.  

2012-11-14 Czy spółka po tych wszystkich przejściach jest w Państwa opinii już poukładana i wychodzi na prostą? Jakie jeszcze widzicie Państwo zagrożenia dla spółki, co z finansowaniem?
Zdecydowania spółka wychodzi na prostą po przejściach związanych z konfliktem w akcjonariacie. Z pewnością jeszcze trzeba przemodelować finansowanie na bazie mniej dzisiaj płynnych funduszy z grupy IDEA TFI. Trwa proces zmian, który zaowocuje w 2013 roku 

2012-11-14 Na wiosnę był poruszany temat możliwej emisji akcji. Jak to wygląda teraz? Będzie taka emisja? Ewentualnie o jakiej wartości i kiedy można spodziewać się szczegółów?
Cały czas rozważamy zrobienie nowej emisji. Jest nawet wariant, że nastąpi to w grudni. Koniunktura nie sprzyja nowej emisji. Prawdopodobnie byłoby to 2,5mln nowych akcji. 

2012-11-14 Czy wciąż podtrzymujecie państwo opinię, że sprzedaż nieruchomości(kamienicy) w Krakowie, o której była mowa w prasie miesiąc temu, jest możliwa do końca roku? Czy możliwość współpracy z Fundmanem dalej jest możliwa(terminy minęły)?
Trwa proces negocjacji sprzedaży nieruchomości w Krakowie. Termin grudniowy jest realny. Współpraca z Fundman jest podtrzymana. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu