pb.pl

Pytania dotyczące spółki SWIECIE

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-01-01 Czy Kierownictwo Spółki jest w stanie nawet w znacznym przybliżeniu określić kiedy spodziewa się zakończenia arbitrażu w sprawie elektrociepłowni? Czy będzie to np pierwszy kwartał czy pierwsze półrocze 2012?
Zarząd Mondi Świecie S.A. spodziewa się zakończenia obecnie prowadzonego przed Sądem Arbitrażowym działającym przy KIG postępowania na przełomie I i II kwartału bieżącego roku. 

2011-06-07 Dlaczego ja mam ponosić zwykły inwestor konsekwencje za błędy w sprzedaży EC - a potem ażeby spółka odkupowała tą elektrociepłownie za kolosalne pieniądze ( to ewidentny błąd zarządu tej firmy)I w ten sposób spółce w której zaufałem nie zobaczę dywidendy? Proszę o wyjaśnienie
Decyzja podjęta w 2002 roku, dotycząca wydzielenia elektrociepłowni Mondi Świecie nie była decyzją błędną. Dzięki temu krokowi Spółce udało się dokonać jej modernizacji, co poza pojawieniem się znacznych przychodów ze sprzedaży certyfikatów energii odnawialnej oraz praw do emisji CO2, skutkowało zasadniczą poprawą efektywności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i pary. W tamtym okresie, stojąc przed znacznymi inwestycjami w głównym obszarze działalności – produkcji papieru – Spółka nie mogła sama zrealizować tak daleko zakrojonego programu modernizacji. Jednocześnie, poprzez podpisanie stosownych umów, Spółka zagwarantowała sobie prawo do odkupu elektrociepłowni w dowolnym momencie. Obecnie, po zakończeniu zasadniczego programu inwestycyjnego w obszar produkcji papieru, Spółka z tego prawa zamierza skorzystać. Oczywiście realizacja wykupu elektrociepłowni jest korzystna ekonomicznie dla Spółki i tym samym dla jej wszystkich Inwestorów.” Z poważaniem Iwona Janusz Kierownik Biura Zarządu Board Bureau Manager - Mondi Świecie S.A. 

2011-03-04 "Przeprowadzając konsolidację bieżącej struktury finansowania w dniu 30 października 2009 r. Mondi Świecie zobowiązała się w ramach umowy z bankami finansującymi i gwarantującymi do nie wypłacania dywidendy za rok 2009" - czytamy w uzasadnieniu do uchwały walnego. Mondi Świecie informowało wówczas, że w ramach konsolidacji bieżącej struktury finansowania podpisało aneks do trzyletniej umowy gwarancji do obecnego dziewięcioletniego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 30.06.2008 roku na kwotę 521.782.800 zł z bankami: ABN AMRO Bank Polska, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Polska Kasa Opieki, Raiffeisen Zentralbank Österreich.Do kiedy obowiązuje ta umowa z bankami o nie wypłacaniu dywidendy?
Umowa gwarancji z konsorcjum 4 banków, stanowiąca zabezpieczenie spłaty 9-letniego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, została zawarta na okres 3 lat, tj. do czerwca 2011 roku. Umowa ta była aneksowana pod koniec października 2009 roku i jednym z elementów zabezpieczenia banków wchodzących w skład konsorcjum udzielającego gwarancji, było wprowadzenie zobowiązania względem Mondi Świecie S.A. i jego akcjonariuszy, do niewypłacania dywidendy za 2009 roku. Pragniemy poinformować, że zobowiązanie to dotyczyło jedynie ewentualnej dywidendy za rok zakończony 31.12.2009 i nie obejmowało kolejnych okresów. Jednocześnie, pragniemy zwrócić uwagę, że z początkiem lutego br. została podpisana nowa umowa gwarancji, która zastąpiła wcześniejszą umowę gwarancji z dnia 30 czerwca 2008 roku. O tym fakcie informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 4/2011 z 11 lutego 2011 r. Nowa umowa gwarancji nie zawiera obostrzeń dotyczących ograniczenia prawa do wypłaty dywidendy przez Spółkę.  

2010-03-02 Kiedy zostaną ogłoszone wyniki za IV kwartał? Czy już są może ogłoszone?Jeśli tak, to proszę o jakieś namiary na te infomację.
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu