pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-12-19 Czy zarząd bierze pod uwagę (i jak poważnie) emisje obligacji, kierowane także do inwestorów indywidualnych?
Dzień dobry. Na chwilę obecną zostało zwołane NWZA Spółki, w sprawie wyrażenia zgody na umożliwienie spółce dokonania emisji obligacji w przyszłości. Na tę chwilę Zarząd Spółki nie podjął decyzji w sprawie emisji obligacji, ich rodzaju oraz grupie odbiorców. W momencie podjęcia takiej decyzji przez Zarząd, Spółka poinformuje o tym fakcie w stosownym terminie i w sposób przewidziany obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych. 

2014-05-23 Kiedy będzie wypłata dywidendy za 2013 rok? Kiedy będą notowane walory bez prawa do dywidendy?
W związku ze spełnieniem się obu warunków wskazanych uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 ("Uchwała w Sprawie Dywidendy"), wchodzą w życie postanowienia § 1 ust. 1 i 2 Uchwały w Sprawie Dywidendy, zgodnie z którymi zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych dzieli się w ten sposób, że: (i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy; dzień dywidendy ustala się na dzień 22 maja 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy - na dzień 6 czerwca 2014 r. 

2013-03-20 Czy spółka planuje wypłatę dywidendę za 2012 rok?
Dzień dobry, Zarząd przedstawi swoją rekomendację dotyczącą podziału zysków wypracowanych w roku 2012 zgodnie z ustawowym terminem, tzn. nie później niż przed ogłoszeniem terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które musi się odbyć najpóźniej do końca czerwca br. Oznacza to że rekomendacji można oczekiwać najpóźniej do przełomu maja i czerwca br. Bartłomiej Drywa Dyrektor Relacji Inwestorskich 

2011-04-15 Czy spółka planuje wypłatę dywidendy za rok 2010?
(brak odpowiedzi) 

2010-05-27 Czy warto w obecnym czasie inwestować w akcje CPS? Jakie spółka może podać argumenty, żeby przekonać nowych inwestorów.
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu