pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-12-06 Czy spółka zamierza przeprowadzić scalenie akcji? Jeśli tak to w jakiej proporcji?
(brak odpowiedzi) 

2011-01-05 Z jakiego źródła inwestor może się dowiedzieć w jakim procentowym udziale w zależności od mocy przerobowej wypełniony jest portfel zleceń na roboty jakie wykonuje spółka tzn.ilu pozyskała zleceniodawców za pierwszy miesiąc 2011 roku?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-27 Panie Prezesie, czy patrząc dzisiaj na mizerię czy wręcz zapaść notowań giełdowych spółki, podtrzymuje Pan opinie, iż pozyskanie kapitału od wybranych dużych dotychczasowych akcjonariuszy z pominięciem mniejszych było najlepszym rozwiązaniem?
(brak odpowiedzi) 

2010-08-14 wasze słowa"Spółka przedstawiła program rozwoju na lata 2010-2013. Natomiast nie ma bezpośredniego wpływu na wycenę rynkową akcji, która jest wypadkową wielu czynników." no i pytanie jak to sie ma do planowanej emisji akcji w liczbie okolo 100mln ?
(brak odpowiedzi) 

2010-04-27 KIEDY SPODZIEWANE SĄ RAPORTY,ROCZNY I KWARTALNY.
Raporty okresowe publikowane są zgodnie z harmonogramem przekazanym raportem bieżącym nr 4/2010, tj: 1. Skonsolidowane raporty kwartalne: Za IV kwartał 2009r. – 1 marca 2010 roku Za I kwartał 2010r. – 17 maja 2010 roku Za III kwartał 2010r. – 15 listopada 2010 roku 2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010r. – 31 sierpnia 2010 roku. 3. Skonsolidowany raport roczny za 2009r. – 30 kwietnia 2010 roku. 

2010-04-18 Czy spółka CHEMOS zamierza przystąpić do przetargu na budowe drożdżowni dla Skotanu?
W związku z dużym natężeniem prowadzonych prac oraz wykorzystaniem mocy produkcyjnych spółki, nie została podjęta decyzja w tym zakresie.  

2010-04-13 Mam dwa pytania: 1) do kiedy notowane będą PDA CHEMOSERWISU 2) na jakim etapie stanęły rozmowy w kwestii przejęcia spółki z czeskiego rynku lub inne przejęcia? Oczywiście jeśli takie planujecie.
(brak odpowiedzi) 

2010-03-18 Kiedy bedzie mozna obracac PDA?
(brak odpowiedzi) 

2010-02-09 Czy spółka nie obawia się, że przy tak dużym spadku wartości akcji spółki, planowana emisja zakończy się porażką?
Spółka przedstawiła program rozwoju na lata 2010-2013. Natomiast nie ma bezpośredniego wpływu na wycenę rynkową akcji, która jest wypadkową wielu czynników. 

2010-02-08 Ile akcji ma Pan prezes i jego zastępca w spółce. I czy brak, lub niewielkie osobiste zaangażowanie finansowe w spółkę dobrze świadczy o szefostwie tej firmy?
Aktualnie (wg stanu podanego w raporcie za III kw. 2009) osoby wchodzące w skład zarządu nie posiadają akcji spółki, natomiast rozważają ich zakup. 

2010-02-04 Trzeci tydzień na GPW spółka traci na wartości. Dzisiaj widać wyraźnie, że to typowy '' Balon '', czy Pan prezes ma w związku z taką przeceną coś do powiedzenia uspokajającedo dla drobnych inwestorów?
Szanowny Panie, Jako Spółka nie mamy bezpośredniego wpływu na cenę akcji na GPW. W naszej ocenie takie zachowanie kursu nie ma podstaw merytorycznych, ponieważ we wskazanym okresie w spółce nic się fundamentalnie nie zmieniło. Uważamy natomiast, że jednym z czynników które w przyszłości mogą wpłynąć na wzrost wyceny spółki jest realizacja przyjętej strategii rozwoju na lata 2010-2013, która prowadzić ma do istotnego zwiększenia przychodów i rentowności prowadzonej działalności. 

2010-01-29 W jakim terminie będą notowane prawa poboru i kiedy będą zapisy na nowe akcje
Zgodnie z Komunikatem Aktualizującym nr 1 do Prospektu Emisyjnego, prawa poboru będą notowane od 2 do 16 lutego br, a zapisy podstawowe i dodatkowe na akcje potrwają od 8 do 19 lutego. Wszystkie dokumenty związane z emisją są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: http://chemoservis.pl/prospekt-emisyjny 

2010-01-28 Co to za gra, dlaczego w ostatnim dniu przed notowaniami PP na GPW akcjonariusze dowiadują się, że 28 stycznia 10r. nie będą notowane PP na GPW. Dzień przed notowaniami zostaje to odwołane. Czy tego typu działania dobrze wpływają na wizerunek, zaufanie akcjonariuszy w stosunku do firmy?
Szanowny Panie, Spółka prowdzi działalność operacyjną niezależnie od emisji akcji. Wynika stąd konieczność dostosowania terminów notowania praw poboru do terminów zatwierdzenia przez KNF aneksu do prospektu emisyjnego. Na te terminy spółka nie ma zaś wpływu. Niemniej jednak w ocenie zarządu spółki przesunięcie emisji o dwa dni robocze nie stanowi istotnej zmiany. 

2010-01-25 Czy w dobie cyfryzacji, globalizacji, internetu, zarządowi spółki jest tak trudno odpowiedzieć na oczekujące pytania ?
Szanowny Panie, Informujemy, że specjalnie dla inwestorów został utworzony adres e-mail: [email protected] Zachęcamy do nadsyłania swoich pytań właśnie na niego. 

2010-01-21 Chemos chwalił się ustami v-ce prezesa, że podpisze wkrótce nowy kontrakt z grupą Bakomy. Co się stało, że do tej pory cisza jak makiem zasiał w tej kwesti? I pytanie 2 dlaczego Prezes nie reaguje na taką gwałtowną przecenę. Czyżby nie interesowało go to, że drobni inwestorzy mocno na tym ucierpieli. Są media gdzie można się wypowiedzieć na ten temat. A tu cisza znowu ta cisza.
Szanowny Panie, Do tej pory spółka informowała jedynie, iż istnieje możliwość, iż taki kontrakt zostanie podpisany. Rzeczywiście, prace w tym kierunku trwają. Ich etap nie pozwala jednak wskazać na dzień dzisiejszy dokładnej daty ewentualnego podpisania umowy. Odnosząc się do Pana pytania o cenę rynkową akcji, informujemy, iż jako spółka nie mamy możliwości bezpośredniego wpływu na kurs akcji. Zależy on od indywidualnych decyzji inwestorów. Zarząd Spółki może jedynie wyrazić opinię, iż w jego mniemaniu obecny kurs nie odzwierciedla w pełni wartości firmy. 

2010-01-19 Czy ten duży kontrakt za 18 mln złotych został zakończony i odebrany przez spółkę zleceniodawcę, czy pieniądze wpłynęły na konto spółki?
Szanowny Panie, Informujemy, że realizacja kontraktu, o który Pan pyta została zakończona przez Chemoservis-Dwory S.A. sukcesem. Oznacza to, że podpisany został również protokół odbioru końcowego. Jeśli chodzi o płatności - trwają końcowe rozliczenia. W przypadku dalszych pytań do spółki zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich pod adresem e-mail: [email protected]

2010-01-17 Jaki cel miała sprzedaż przez głównych udziałowców spółki tzw.Petrole po 3 mln akcji po cenie prawie o 25% taniej od aktualnej ceny w dniu ich sprzedaży na rynku? Kto to kupił i czy nabywca,o czym musiał wiedzieć zarząd spółki podając do publicznej wiadomości o niej dopiero po trzech dniach od jej zawarcia,spieniężył je zaraz na sesji w przedziale od 1,25 do 1,41 zł i w ciągu jednej sesji zarobił sobie prawie około 1,8 mln zł? Jeśli takie fakty zaistniały to czy zarząd spółki nie ma sobie nic do zarzucenia?
Transakcji, o które Pan/Pani pyta nie dokonywała spółka, w związku z powyższym to nie spółka powinna być ich adresatem. Zarząd spółki nie ma bezpośredniego wpływu na decyzje podejmowane przez akcjonariuszy. 

2010-01-06 Kiedy będą notowane prawa poboru, kiedy będą zapisy na nowe akcji z pp i po jakiej cenie będa sprzedawane. Dziękuję za odpowiedzi.
Informujemy, że szczegółowe daty związane z emisją (w tym notowań praw poboru oraz zapisów na akcje nowej emisji) będą podane po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez KNF oraz po jego publikacji. Intencją Spółki jest aby nastąpiło to w jak najkrótszym terminie. Cena nowych akcji została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 76/2009 opublikowanym w dn. 02.12.2009 i ustalona na 0,65 zł za jedną akcję. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki. Chemoservis-Dwory S.A. 

2009-09-03 W dobie takiego rozchwiania spółki na GPW. W dobie globalnej niepewności. W dobie braku konkretnego zysku ze strony spółki - Czy emisja nowych akcji i PP nie jesz zbyt wczesna? Przecież to nie jest najlepsza chwila do tego typu działań.
Dziękujemy za zainteresowanie Spółką. Czynniki, o których Pan/Pani pisze, są widoczne gołym okiem. Jednak ponieważ nie można z całą pewnością przewidzieć kiedy ustapią, np. kiedy wygasną efekty światowego kryzysu gospodarczego - w opinii spółki dalsze odkładanie planów nie niesie ze sobą wartości dla akcjonariuszy. Jeśli chodzi o emisję akcji, o ktorą Pan/Pani pyta. Jak Pan/Pani zapewne pamięta, spółka wchodziła na rynek regulowany bez emisji akcji, co bylo spowodowane słabą koniunkturą giełdową. Od samego początku zapowiadaliśmy też, ze jak tylko sytuacja na rynku będzie lepsza, będziemy starać się zrealizować emisję nowych akcji. Decyzja co do jej realizacji należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ze strony spółki możemy powiedzieć jedynie tyle, że jej realizacja pozwoli na realizację strategii rozwoju przedstawionej w prospekcie emisyjnym w 2008 roku, a co za tym idzie - na skokowe poprawienie osiąganych wyników finansowych. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu