pb.pl

Pytania dotyczące spółki COMPLAND

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2018-04-12 Czy liczne transakcje dotyczące pojedynczych (słownie: jedna) akcji nie mają na celu dołowania ceny akcji? Czy spółka nie powinna zawiadomić KNF o tego typu praktykach?
(brak odpowiedzi) 

2016-07-29 Kiedy można spodziewać się strategii na kolejne lata?
(brak odpowiedzi) 

2016-03-08 czy wycena sygnity jest adekwatna do wyników czy to tylko celowe zaniżenie kursu
Cały czas w opinii Zarządu aktualna cena akcji Sygnity S.A. nie odzwierciedla potencjału oraz planów rozwojowych Grupy, poziomu backlogu i perspektyw rynkowych, dlatego też spółka prowadzi skup akcji własnych i obecnie posiada ponad 523 tys akcji Sygnity S.A.  

2015-09-28 Kiedy będzie ogłoszona strategia na kolejne lata? Była obietnica na wrzesień.
(brak odpowiedzi) 

2015-05-21 Jaki jest portfel zamówień na ten rok?
Spółka każdorazowo podaje portfel zamówień /backlog/ przy okazji prezentacji sprawozdania okresowego. Backolg zaprezentowany przy okazji publikacji sprawozdania okresowego za 1Q FY2015 wynosił 203 mln zł i obejmował przychody przypadające do realizacji na okres 2Q-4Q FY2015, wynikające z umów podpisanych na dzień do 26.01.2015. Najbliższą aktualizację portfela zamówień spółka zaprezentuje w dniu 26.05.2015 wraz z publikacją wyników za 1H FY2015.  

2015-05-20 Jakie spółka widzi perspektywy na kolejne lata?
W grudniu 2012 roku Spółka ogłosiła 3-letnia strategię, która zakładała m.in. ustabilizowanie a następnie wzrost przychodów w tempie rozwoju rynku IT w Polsce, stopniową poprawę wskaźników rentowności do poziomu liderów branży w Polsce, doskonalenie organizacji – operating excellence. Większość z tych celów udało się osiągnąć bądź są w trakcie realizacji. Obecnie Spółka pracuje nad strategią na kolejne lata, która w większym stopniu będzie nastawiona na wzrost – zarówno poprzez zwiększenie nakładów na rozwój nowych produktów jak i aktywniejsze poszukiwanie celów akwizycyjnych operujących we wzrostowych niszach rynku IT. Strategia zostanie zakomunikowana rynkowi kapitałowemu na jesieni 2015 roku i będzie to chyba optymalny moment do konkretnego omówienia perspektyw Spółki, wskazania głównych obszarów wzrostu i ich kwantyfikacji.  

2015-05-19 Czy spółka planuje ekspansje na rynki zagraniczne?
Jednym z elementów przygotowywanej strategii, która zostanie zaprezentowana na jesieni br. będzie rozwój sprzedaży poza granicami kraju - zarówno poprzez sprzedaż własnych produktów, jak i akwizycje ciekawych, niszowych firm w tym także zagranicznych  

2011-08-03 Jak państwo skomentują zachowanie kursu? To już wygląda na celowe działanie, czy się mylę?
Witam odsyłam Pana do raportu spółki w sprawie wahań kursu akcji opublikowanego w dniu 3 sierpnia. Dostępny na stronie www spółki, z poważaniem Michał Michalski Dyr. Biura IR 

2011-08-02 Jak państwo prognozujecie wyniki za 2Q2011, czy będą lepsze od tych za 1Q2011?Przewidujecie wcześniejsze przekazanie raportu do publicznej wiadomości za 2Q? W okresie zamkniętym ING będzie mógł dalej skupywać akcje(skup własny)? I jak państwo skomentujecie wycenę spółki na dzień dzisiejszy?
Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2011 zostaną opublikowane 31 sierpnia. Zapraszam na transmisję internetową w dniu 1 września, w czasie której przedstawiciele Zarządu spółki omówią raport półroczny i odpowiedzą na pytania. Dokładna godzina rozpoczecia transmisji zostanie podana na stronie www spółki. Spółka nie może obecnie prowadzić buy backu ze względu na okres zamknięty, który obowiązuje do 31 sierpnia. Z poważaniem Michał Michalski, Dyr. Biura IR 

2011-07-29 Jak państwo prognozujecie wyniki za 2Q2011, czy będą lepsze od tych za 1Q2011?Przewidujecie wcześniejsze przekazanie raportu do publicznej wiadomości za 2Q? W okresie zamkniętym ING będzie mógł dalej skupywać akcje(skup własny)? I jak państwo skomentujecie wycenę spółki na dzień dzisiejszy?
(brak odpowiedzi) 

2011-07-18 Jak państwo skomentujecie ostatnie zachowanie kursu spółki? Czy w spółce dzieje się coś "niedobrego" że inwestorzy tak chętnie pozbywają się akcji waszej spółki? I pytanko kiedy rozpoczniecie skup akcji własnych, tzn. w jakim miesiącu przewidujecie ?
Witam, w spółce nie dzieje nic "niedobrego" wręcz przeciwnie. Podpisaliśmy ostatnio sporo ciekawych kontraktów zarówno w sektorze publicznym jak i bankowym. Trwają intensywne prace nad rozwojem nowych biznesów w tym oferty dla sektora SMB (dla małych i średnich przedsiębiorstw)i dla rynku retail. Co do skupu własnych akcji zasady tego procesu ma zatwierdzić do 30 sierpnia Rada Nadzorcza. Z poważaniem Michał Michalski Dyr. Biura IR 

2011-07-04 Witam, kiedy poznamy bliższe informacje na temat współpracy z dużym graczem o którym p.prezes wspominał w ostatnich wywiadach? I czy po wychodzeniu na prostą spółką interesują się instytucje np.OFE czy TFI? Proszę odpowiedzieć i nie lekceważyć drobnych inwestorów.
Staramy się zawsze odpowiadać na pytania zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych akcjonariuszy. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące partnera to poinformujemy o umowie kiedy dojdzie do jej podpisania. Proces negocjacji trwa. Jeśli chodzi o zainteresowanie nowych akcjonariuszy instytucjonalnych to pozwolę sobie odesłać do listy akcjonariuszy z ostatniego WZA. To pokazuje, ze zainteresowanie spółka jest coraz większe. Z poważaniem, Michał Michalski Dyrektor Biura IR  

2010-09-20 Mam pytanie odnośnie plotek krążących po rynku: czy to prawda ze Sygnity za pieniądze pozyskane ze sprzedaży spółki Geomar chce kupić producenta gier komputerowych?
(brak odpowiedzi) 

2010-08-02 Jak przebiega zapowiedziany przez prezesa spółki proces restrukturyzacji na dzień 31 lipca 2010r. Czy zaplanowane do tego czasu działania restrukturyzacyjne, w tym zatrudnienia, przebiegają zgodnie z założonym harmono-gramem? Czy aktualny jest nadal cel osiągnięcia zysku operacyjnego w IV kwartale? Czy pojawiły się może nowe wydarzenia " in plus" już w tych działaniach?
(brak odpowiedzi) 

2010-06-16 Dlaczego zarząd spółki nie poszukuje inwestora mimo ze ten ewidentnie pomoglby spółce zdobywać rynek i wzmocnilby ja finansowo ?
(brak odpowiedzi) 

2010-06-10 Witam, sprecyzuje poprzednie pytanie. Czy Spółka złożyła oferty na przetargi organizowane przez GUGIK. Jaki był budżet tych przetargów?
(brak odpowiedzi) 

2010-06-03 Kiedy bedzie miało miejsce rozstrzygnięcie przetargu dla GUGIK? Jaka jest wartosc kontraktu wskazana przez organizatora?
Witam, pytanie dotyczy kwestii, na które może odpowiedzieć tylko Klient czyli GUGiK. Z poważaniem Michał Michalski Dyr Biura PR.IR 

2010-05-21 Gdyby indeks WIG na koniec b.r. zanotował wartość podobną do dzisiejszej, a spółka w IV kwartale osiągnęłaby już zysk operacyjny jaki powinien być wg zarządu kurs akcji na GPW?
Witam, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast niezaprzeczalnym jest fakt, że wysokość kursu akcji na GPW, mimo słabych wyników Grupy, nie odzwierciedla jej faktycznej wartości. Z pozdrowieniem Michał Michalski Dyr. Biura PR/IR 

2010-05-20 Czy spółka, wobec słabych wyników, poszukuje inwestora branżowego który pomoglby wyjść jej na prosta?
Witam, Zarząd spółki nie ma w planie poszukiwania inwestora branżowego,który wzmocniłby Sygnity m.in. kapitałowo. Natomiast spółka na pewno będzie wzmacniać swoje relacje z partnerami technologicznymi w poszczególnych branżach w zakresie wytwarzania lub wspólnej sprzedaży produktów. Natomiast Zarząd Spółki kończy opracowanie planu rozwoju Grupy, które zaadresuje zarówno kwestię poprawy wyników jak i zmian w organizacji związanych np. z nowymi produktami. Główne założenia tego planu zostaną zaprezentowane w połowie czerwca br. Z pozdrowieniem Michał Michalski Dyr. Biura PR/IR 

2010-05-06 Czy do komunikatów spółki zakradół sie błąd i firma IBM była mylnie określana partnerem z branży energetycznej?
Witam, wydaje mi się, że nie może być mowy o błędzie. Mówiliśmy o nawiązaniu partnerstwa w sektorze utilities z partnerem technologicznym. IBM to korporacja, która jest ma ogromne doświadczenie także w tym sektorze, podobnie jak spółka Winuel. Myślę, że to pozytywna informacja zarówno dla spółki, jak jej Klientów i Akcjonariuszy. Z pozdrowieniem Michał Michalski Dyr. Biura PR/IR 

2010-04-26 Witam. Zgodnie z planami akcjonariusze mieli dowiedzieć się w zeszłym tygodniu o partnerze z branży energetycznej. Czy informacja na ten temat zostanie ogłoszona(jeśli tak, to kiedy), czy zostanie zachowana w tajemnicy?
Witam. Niestety przedłuża się proces akceptacji informacji o współpracy ze strony naszego partnera, światowej korporacji informatycznej. Zgodnie z ostatnimi informacjami "zza oceanu" będziemy w stanie poinformować o naszej współpracy w ciągu paru najbliższych dni, Z poważaniem Michał Michalski Dyr. Biura PR/IR 

2010-04-18 Witam. Jakiego zysku operacyjnego spółka spodziewa się za rok 2010.
Spółka nie podawała prognozy wyników na 2010 dlatego nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Chciałem jednak poinformować, że na początku czerwca Zarząd Sygnity zaprezentuje plan rozwoju Grupy Kapitałowej na lata 2010-2012. Z poważaniem Michał Michalski Dyr. Biura PR/IR 

2010-04-15 Kiedy spółka poinformuje swoich akcjonariuszy o zapowiadanej współpracy z dużym podmiotem, z branży energetycznej?
Planujemy podać tę informację w przyszłym tygodniu. Ale dokładny termin zależy trochę od naszego partnera. Trwa proces akceptacji informacji. pzdr 

2010-04-09 Jak przedstawia się backlog zamówień na bieżacy rok?
Backlog Grupy na rok 2010 wynosi obecnie 317 mln PLN i jest porównywalny z tym, jakie Sygnity zanotowała rok temu. Pzdr, Michał Michalski Dyr. Biura PR/IR Sygnity SA 

2010-04-09 Czy proces restrukturyzacji i redukcji zatrudnienia przebiega zgodnie z założeniami?
Witam, przebieg procesu restrukturyzacji, jego wdrożenie zostały przyśpieszone przez nowego prezesa Zarządu Spółki. Z poważaniem, Michał Michalski Dyr. Biura PR/IR 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu