pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-10-22 Pytania odnośnie analizatora BlueBox, analogiczne urządzenia już funkcjonuje na rynku, prace nad BB ciągną się jak przysłowiowe flaki z olejem, co jest tego przyczyną? Czy analizator w ogóle działa, jak wyglądają testy urządzenia?
(brak odpowiedzi) 

2015-10-19 Pojawiły się informację, iż spółka dalej nie ma kontroli operacyjnej na ORP. Czy to prawda? Ile jeszcze czasu będzie trwała opera mydlana związana z klanem T&T?
(brak odpowiedzi) 

2015-09-28 Spółka zależna ORP przeprowadziła skup akcji własnych po cenach z sufitu. Głównym beneficjentem tego skupu jest TOTAL FIZ, główny akcjonariusz CRM. Czy w opinii spółki takie działania są fair wobec rynku? Po co skup akcji własnych skoro w grupie w której brakuje kapitału na dokończenie flagowych projektów?
(brak odpowiedzi) 

2015-09-24 Czy spółka może w końcu opublikować informację, bilans otwarcia w spółce zależnej ORP?
(brak odpowiedzi) 

2015-09-17 Od przejęcia władzy w spółce mineło już sporo czasu, niestety ze szkodą dla drobnych inwestorów, sposób komunikacji spółki z rynkiem się nie zmienił. Próżno szukać informacji w zakresie zaawansowania, działania czy na końcu industrializacji flagowych produktów firmy. Proszę o przybliżenie w szczególności: 1. Czy BB istnieje i działa? 2. Kiedy nastąpi prezentacja urządzenia? 3. Kiedy rynek może liczyć na wprowadzenie analizatorów do sprzedaży? 4. Jak wygląda sytuacja spółki zależnej tj. ORP? 5. Czy istnienie dwóch spółek dublujących się kompetencjami i polem działalności ma ekonomiczne uzasadnienie? 6. Kiedy zostanie przedstawiona strategia działania grupy, kierunki rozwoju, itp. itd.?
(brak odpowiedzi) 

2014-02-07 Spółka nie cieszy się ostatnio dobrą opinią analityków z uwagi na częste niedotrzymywanie terminów, w tym w szczególności wprowadzenia Blue Boxa. Czy w związku z tym, aby poprawić swój wizerunek, firma nie mogłaby publikować swoich miesięcznych wyników sprzedaży (trochę wzorem firm odzieżowych)?
Bardzo istotne jest zrozumienie procesu powstawania innowacyjnych produktów, cechujących się dużym potencjałem rynkowym. Na wstępnych etapach prac nie jest możliwe precyzyjne określenie czasu zakończenia pracy i wprowadzenia produktu do sprzedaży. W trakcie realizacji zamierzeń z reguły pojawiają się przeszkody o nieprzewidzianej wcześniej skali. Znaczna część innowacyjnych projektów w ogóle nie kończy fazy naukowej. W przypadku analizatora BlueBox (umożliwi podczas jednej wizyty lekarskiej wykonanie badań bez klasycznego pobierania krwi, przy zachowaniu jakości badań laboratoryjnych) faza naukowa, trwająca od 2011 r., zakończyła się z początkiem lutego br. dużym sukcesem, a prototypy są przedmiotem industrializacji. Proces ten, polegający na optymalizacji konstrukcyjno-kosztowej analizatora (przygotowanie do produkcji masowej), ma zakończyć się we wrześniu przyszłego roku. W IV kw. 2015 r. PZ Cormay powinien posiadać moce wytwórcze analizatora BlueBox, a w 2016 r. - po walidacji klinicznej i certyfikacji - powinna rozpocząć się sprzedaż analizatora BlueBox w skali globalnej. Pragniemy podkreślić, że inwestorzy są na bieżąco informowani o postępach prac. Jeśli chodzi o firmy odzieżowe (handlowe), które publikują miesięczne dane dotyczące przychodów ze sprzedaży, to jest to działanie podyktowane istotnością tych danych dla inwestorów ze względu na prosty model biznesowy. Specyfika przedsiębiorstw produkcyjnych sprawia, że spółki przemysłowe czy z szeroko pojętej branży medycznej oraz ich akcjonariusze nie widzą istotnej wartości dodanej w publikacji danych dotyczących wartości comiesięcznej sprzedaży. Jesteśmy oczywiście otwarci na rozmowy z akcjonariuszami.  

2014-02-01 Firma ma ciekawy profil i działa na kilku rynkach zagranicznych. Czy nie byłoby sensownym przeprowadzenie oferty emisji akcji na giełdzie we Franfurcie albo w Zurychu? To tania reklama i prestiż.
W ocenie Zarządu, (1) skala dotychczasowego biznesu oraz (2) aktualny brak potrzeb kapitałowych ponad planowaną emisję z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz (3) aktualny brak zidentyfikowanych istotnych korzyści biznesowych z notowania akcji poza Polską sprawiają, że przeprowadzenie dodatkowej emisji akcji, w tym za granicą (relatywnie wysokie koszty statusu spółki notowanej), nie leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Jeśli wspomniane główne uwarunkowania ulegną zmianie, PZ Cormay SA rozważy w przyszłości tzw. dual-listing na giełdzie zagranicznej - np. we Frankfurcie, Londynie, Nowym Jorku. 

2013-12-10 Czy w firmie trwają jakieś prace, nad jakimś nowym "Hitem", który byłby wraz z Blue-Boksem w przyszłości motorem napędowym firmy? Jeżeli trwają to na jakim są etapie i w jakim okresie planowane jest jego wprowadzenie?
Międzynarodowy zespół R&D Grupy PZ Cormay pracuje nad ciągłym rozwojem portfolio innowacyjnych produktów. Największe projekty dotyczą nowych analizatorów i związanych z nimi linii produktowych. Wśród analizatorów, które PZ Cormay SA zamierza wprowadzić na rynek, należy wymienić BlueBox I, Hermes i Equisse. BlueBox I to przełomowy na rynku diagnostycznym analizator krwi, oparty o opatentowaną technologię mikroprzepływową, który z jednej kropli krwi, np. z palca, wykona panele testów biochemicznych w trakcie wizyty lekarskiej i umożliwi natychmiastową diagnozę oraz rozpoczęcia leczenia. Zakończyła się już faza prototypowania urządzenia i rozpoczęła się faza industrializacyjna, która powinna zakończyć się we wrześniu 2015 roku. PZ Cormay SA powinien posiadać zdolności produkcyjne BlueBox I z końcem 2015 r., a masowa produkcja powinna rozpocząć się w 2016 r. Rynek docelowy dla aparatu BlueBox I to gabinety lekarskie (ok. 9 mln w krajach OECD). Hermes to nowoczesny analizator hematologiczny klasy 5-diff, przeznaczony do średnich i dużych laboratoriów (odczynniki bez cyjanku, do 120 oznaczeń na godzinę). Obecnie trwa proces industrializacji, a rozpoczęcie produkcji planowane jest na rok 2015. Equisse to nowoczesny analizator biochemiczny w klasycznej technologii, przeznaczony dla laboratoriów analitycznych (detektor skrzepu, możliwość ciągłego dostawiania próbek w trakcie wykonywania pomiarów). Obecnie trwa proces industrializacji, a rozpoczęcie produkcji planowane jest na rok 2015. Możemy już mówić również np. o analizatorze BlueBox II, który będzie cechował się rozbudowaną funkcjonalnością i dużą przepustowością. Cechy użytkowe sprawią, iż będzie to analizator, którym zainteresowane powinno być szerokie spektrum odbiorców, w tym laboratoria analityczne. Wstępne plany wskazują, że prototyp może być gotowy do końca 2015 roku. Informacje na temat produktów PZ Cormay SA i Grupy Kapitałowej PZ Cormay SA znajdują się w publikacjach przygotowanych przez Spółkę dla inwestorów. Zachęcamy do zapoznania się z raportami okresowymi PZ Cormay SA oraz aktualnościami i prezentacjami, dostępnymi w serwisie relacji inwestorskich PZ Cormay SA (http://ir.pzcormay.pl) i na stronach agencji relacji inwestorskich P&L (http://pandl.pl/aktualnosci/tag/Cormay.html).  

2013-04-04 Dzień dobry Pytanie do Prezesa Tomasza Tuora jestem akcjonariuszem Cormay S.A. czytałem w wywiadzie z PanemPrezesem spółki ,że w kwietniu Pan Prezes chce podpisać akt notarialny na zakup działki w specjalnej strefie ekonomicznej w okolicach Lublina, może warto zastanowić się, nad kupnem działki lub gotowej hali strefie ekonomicznej koło TORUNIA??? obecnie ograniczają produkcje TV LCD japońskie firmy Sharp i Orion, w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ostaszewie koło Torunia dostępne są hale o różnych powierzchniach i kubaturach możliwy jest też najem. do autostrady A1 9km, do lotniska w Bydgoszczy 45km, Do Berlina 5 godzin autostradą A2, i ekspresową S5 W Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w Torunia duża Firma Medyczna Neuca W strefie działają Światowe firmy logistyczne jak NIPON EXXPRES, NISIN, itp. W strefie pracowało ponad 5500 ludzi teraz około 1000 więc potencjał w kapitale ludzkim jest duży. Myślę że warto rozpoznać temat . Poproszę o odpowiedź czy będzie zainteresowanie ze strony firmy nieruchomościami w PSSE w Ostaszewie koło Torunia woj. kujawsko-Pomorskie?
Szanowny Panie, Grupa PZ Cormay prowadzi w Polsce działalność produkcyjną na Lubelszczyźnie. Ze względu na procesy optymalizacyjne związane z tworzeniem nowych mocy produkcyjnych (innowacyjny analizator BlueBox) podjęliśmy decyzję o stworzeniu zakładu produkcyjnego pod Lublinem. Nie bez znaczenia jest także wysokie wsparcie funduszy unijnych dla terenu Lubelszczyzny. W przypadku kolejnych inwestycji rozwojowych, kierując się - jak dotychczas - zasadą maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, rozważymy również inne lokalizacje. 

2012-07-12 Kiedy zamierzacie Państwo, przedstawić konkrety dotyczące podziału spółki, prac nad pozyskaniem spółki amerykańskiej i przejęcia spółki europejskiej?
Informacje te znajdują się w raportach bieżących (ESPI), na www.cormay.pl w sekcji relacji inwestorskich oraz na http://pandl.pl/aktualnosci/tag/Cormay.html 

2012-06-18 Czy czerwcowy termin przejęcia spółki europejskiej będzie dotrzymany? Kiedy spółka będzie chciała przeprowadzić skup akcji własnych i czy termin 2012 roku będzie dotrzymany?
Prace związane z zapowiadaną akwizycją spółki zachodnioeuropejskiej znajdują się na finiszu. Zgodnie z zapowiedziami, skup akcji własnych znajduje się w celach strategicznych PZ Cormay. Najważniejsze z punktu widzenia budowania wartości akcji PZ Cormay na GPW jest przeprowadzenie akwizycji spółki zachodnioeuropejskiej oraz dokonanie przełomu na rynku diagnostyki medycznej za sprawą naszego innowacyjnego analizatora BlueBox, który już w tym roku będzie przedmiotem walidacji klinicznej w renomowanych instytutach medycznych. 

2012-06-09 Czy spółka zamierza wypłacić dywidendę za rok 2011?
Zgodnie z opublikowanym projektem uchwały nr 10 na Walne Zgromadzenie,które odbędzie się 29 czerwca, zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2011 roku zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.  

2012-05-28 Jak spółka może skomentować taki mocny spadek kursu akcji? Czy zdaniem spółki akcje wyczerpały już tendencję spadkową?
PZ Cormay co do zasady nie komentuje zachowania kursu akcji na GPW, który wynika z decyzji poszczególnych inwestorów, a nie z działalności biznesowej Spółki. Tym bardziej PZ Cormay nie jest więc podmiotem właściwym do formułowania prognozy zachowania notowań w przyszłości. Możemy natomiast poinformować, że nie widzimy racjonalnych przyczyn spadku kursu w ostatnim czasie. Dynamiczny rozwój biznesu, który potwierdził również raport okresowy za 1Q2012, wraz z realizowanymi atrakcyjnymi akwizycjami (radykalny wzrost zysku na akcję) uzupełniają się z perspektywą możliwego skokowego wzrostu skali działalności dzięki komercjalizacji posiadanej innowacyjnej technologii badań diagnostycznych, o której informowaliśmy m.in. w raportach bieżących nr 11/2011, 23/2011 i 31/2011. Z pełnym sukcesem i planowo zakończyliśmy już kluczowy, naukowy etap komercjalizacji analizatora nowej generacji, a w najbliższych tygodniach spodziewamy się finalizacji przejęcia komplementarnej spółki z Europy Zachodniej, generującej już teraz porównywalne wyniki finansowe do całej dotychczasowej Grupy PZ Cormay. Jesteśmy przekonani, że tej wagi dokonania biznesowe zostaną w adekwatny sposób zauważone przez inwestorów giełdowych. 

2012-05-22 Na czym będzie polegała restrukturyzacja struktury holdingu?
Celem restrukturyzacji struktury Grupy PZ Cormay jest mocny wzrost rezultatów finansowych, w tym zysku operacyjnego i zysku netto, przypadających na jedną akcję PZ Cormay S.A. przy jednoczesnym braku rozwadniania kapitału w PZ Cormay S.A., spółce notowanej na GPW. To efekt spodziewanego podwojenia skali działalności Grupy po przejęciu wysoce rentownej, komplementarnej produktowo spółki z Europy Zachodniej. Finansowanie tej akwizycji będzie pochodziło z emisji akcji w zależnej spółce Orphee przy zachowaniu kontroli nad nią przez PZ Cormay S.A. Podstawą planowanego procesu zmian jest rozdzielenie dwóch obszarów biznesowych - innowacji oraz produkcji i dystrybucji wraz z akwizycjami. Docelowo innowacje staną się domeną PZ Cormay SA, a szwajcarska spółka zależna Orphee będzie odpowiadała za dotychczasową główną działalność Grupy, stając się również platformą akwizycyjną. Zwiększy to przejrzystość Grupy dla inwestorów, pozwoli wygenerować wyższe wyniki finansowe oraz pozwoli w pełni wykorzystać potencjał szwajcarskiej marki Orphee na rynku diagnostycznym. W notowanej na GPW PZ Cormay SA skupione będą patenty rozwijanych technologii oraz działalność R&D. To także PZ Cormay SA będzie centrum generowania zysków z komercjalizowanych technologii. Dotyczy to zarówno przełomowego analizatora BlueBox wraz z panelami testów, dedykowanego do użytku w gabinetach lekarskich, jak również kolejnych wysoce innowacyjnych urządzeń, jakie zamierzamy wprowadzać na światowy rynek w kolejnych okresach.  

2012-05-22 Jako akcjonariusz Państwa firmy czułbym się komfortowo, gdybym otrzymał zapewnienie, że w ramach tworzenia nowej struktury grupy kapitałowej projekt rewolucyjnego analizatora pozostanie w PZ Cormay i to głównie spółka PZ Cormay notowana na GPW będzie zarabiała na tym projekcie, będąc posiadaczem patentów, a nie zależna spółka Orphee. Czy możecie Państwo złożyć takie zapewnienie?
Celem restrukturyzacji struktury Grupy PZ Cormay jest mocny wzrost rezultatów finansowych, w tym zysku operacyjnego i zysku netto, przypadających na jedną akcję PZ Cormay S.A. przy jednoczesnym braku rozwadniania kapitału w PZ Cormay S.A., spółce notowanej na GPW. To efekt spodziewanego podwojenia skali działalności Grupy po przejęciu wysoce rentownej, komplementarnej produktowo spółki z Europy Zachodniej. Finansowanie tej akwizycji będzie pochodziło z emisji akcji w zależnej spółce Orphee przy zachowaniu kontroli nad nią przez PZ Cormay S.A. Podstawą planowanego procesu zmian jest rozdzielenie dwóch obszarów biznesowych - innowacji oraz produkcji i dystrybucji wraz z akwizycjami. Docelowo innowacje staną się domeną PZ Cormay SA, a szwajcarska spółka zależna Orphee będzie odpowiadała za dotychczasową główną działalność Grupy, stając się również platformą akwizycyjną. Zwiększy to przejrzystość Grupy dla inwestorów, pozwoli wygenerować wyższe wyniki finansowe oraz pozwoli w pełni wykorzystać potencjał szwajcarskiej marki Orphee na rynku diagnostycznym. W notowanej na GPW PZ Cormay SA skupione będą patenty rozwijanych technologii oraz działalność R&D. To także PZ Cormay SA będzie centrum generowania zysków z komercjalizowanych technologii. Dotyczy to zarówno przełomowego analizatora BlueBox wraz z panelami testów, dedykowanego do użytku w gabinetach lekarskich, jak również kolejnych wysoce innowacyjnych urządzeń, jakie zamierzamy wprowadzać na światowy rynek w kolejnych okresach. 

2012-05-09 Jakiś czas temu pojawiła się informacja na temat zamiaru przeprowadzenia skupu akcji. Skoro twierdzą Państwo, że obecnie akcje PZ Cormay są niedowartościowane, to czy zamierzają Państwo w najbliższym czasie dokonać skupu akcji własnych? Jeśli nie, to proszę o uzasadnienie.
Obecnie priorytetem Grupy PZ Cormay jest finalizacja komercjalizacji analizatora biochemicznego nowej generacji. PZ Cormay ogłosił zamiar przeprowadzenia skupu własnych akcji, przeznaczając na ten proces część spodziewanych wpływów gotówkowych związanych z komercjalizacją posiadanej innowacyjnej technologii badań diagnostycznych. Podtrzymujemy te plany. Zgodnie z deklaracjami Spółki, skup akcji własnych mógłby być również prowadzony ze środków pozyskanych przez PZ Cormay SA w drodze przemodelowania struktury Grupy i upublicznienia zależnej spółki Orphee. Dlatego potencjalne rozpoczęcie skupu akcji własnych może nastąpić w tym roku.  

2012-05-05 Jak Spółka skomentuje ostatnie obniżenie rekomendacji przez DM BZWK do "Trzymaj" i bardzo duże obniżenie ceny docelowej do 13,50 zł (o 40%)? Czy ma to jakiś związek z wciąż nie sfinalizowanym przejęciem spółki na rynku amerykańskim i brakiem konkretnych informacji dotyczących zmian strukturalnych w grupie?
PZ Cormay S.A. co do zasady nie komentuje raportów analitycznych domów maklerskich, gdyż każdy analityk ma prawo w indywidualny sposób prognozować przyszłość, a ocena jakości analiz należy do obecnych i potencjalnych klientów danej instytucji finansowej. Mogę natomiast powiedzieć, że uważam, iż akcje PZ Cormay notowane na GPW są mocno niedowartościowane ze względu na dynamiczny rozwój organiczny, atrakcyjne akwizycje oraz przede wszystkim - możliwość skokowego wzrostu skali działalności dzięki komercjalizacji posiadanej innowacyjnej technologii badań diagnostycznych, o której informowaliśmy m.in. w raportach bieżących nr 11/2011, 23/2011 i 31/2011. Obecnie priorytetem Grupy PZ Cormay jest projekt analizatora biochemicznego nowej generacji, a także akwizycja komplementarnej spółki z Europy Zachodniej. Ze względu na wagę wspomnianych projektów oraz brak spełnienia przez spółkę amerykańską warunków stawianych przez PZ Cormay, przejęcie tej spółki nie zostało jeszcze sfinalizowane. Jeśli chodzi o strukturę Grupy, to przekażemy oczywiście do publicznej wiadomości finalne rozwiązania. Dlatego prosimy śledzić informacje płynące ze Spółki. Tomasz Tuora, Prezes Zarządu PZ COrmay S.A. 

2012-03-13 Dlaczego kurs akcji spadł po ogłoszeniu nowych pomysłów w dniu 21.03.2012? Czy Cormay będzie przeprowadzał nową emisję akcji? Proszę wyjaśnić o co chodzi ze sprzedażą aktywów do Orphee.
Spółka nie zna racjonalnych przyczyn decyzji inwestycyjnych inwestorów giełdowych, które sprawiły, że notowania akcji PZ Cormay SA zniżyły się od 6 lutego br. o blisko 25 proc. W 2011 roku skonsolidowany zysk netto PZ Cormay SA wzrósł o 137 proc. w porównaniu do wyniku z 2010 roku, skonsolidowany zysk operacyjny zwiększył się o 147 proc., a skonsolidowane przychody wzrosły o 45 proc. Prace nad rewolucyjnym analizatorem krwi trwają zgodnie z planami. Jednocześnie intencją PZ Cormay SA jest zmniejszanie liczby akcji w obrocie, czyli proces przeciwny do emitowania nowych walorów. Rozważamy natomiast emisję akcji w zależnej spółce Orphee, która odkupiłaby od PZ Cormay SA udziały w pozostałych dotychczasowych spółkach zależnych oraz przeprowadziłaby kolejne dwie akwizycje. Sprzedaż aktywów do Orphee ma na celu m.in. uporządkowanie grupy kapitałowej (R&D, innowacje w PZ Cormay, a większość "starego" biznesu w Orphee), nadanie szwajcarskiej marki dla platformy akwizycyjnej oraz pozyskanie finansowania rynkowego dla kolejnych projektów akwizycyjnych bez rozwadniania kapitału w PZ Cormay SA. Dlatego oceniamy, że przy zachowaniu około 70 proc. w kapitale Orphee i pozyskaniu od inwestorów 100-150 mln zł realizacja tej strategii powinna przynieść akcjonariuszom PZ Cormay SA istotne korzyści pod względem wyników finansowych generowanych na jedną akcję PZ Cormay SA. 

2011-08-08 Prezes Biomaxima S.A. powiedział dla "PB", że technologia taka, o jakiej Cormay mówi "przełomowa na skalę światową", już istnieje. Zaniepokoiło to mnie jako akcjonariusza Cormaya, który wierzy w świetlaną przyszłość projektów spółki. Jak jest naprawdę? Czy konkurenci produkują coś o podobnych parametrach, czy to tylko element walki stosowany przez zagrożonych konkurentów, którzy przez rewolucję Cormaya pozostaną jedynie prowincjonalnymi spółkami?
Technologia PZ Cormay S.A. jest unikalna na skalę światową i posiada ochronę patentową swoich rozwiązań w skali globalnej. Posiadamy jedynie informacje o innych firmach z branży, które rozwijają używane od lat technologie. Nie zapewniają one przełomu w zakresie procedury medycznej i skokowego zwiększenia dostępności oraz jakości badań medycznych. Na przykład technologie rozwijane przez niemiecki instytut IMTEC, o współpracy z którym informowała niedawno jedna ze spółek z branży, wpisują się w tradycyjny, już kilkunastoletni rynek technik odśrodkowych. To właśnie techniki odśrodkowe wykorzystuje pierwszy aparat do analiz in-vitro w formacie przyłóżkowym na rynku, amerykańskiej firmy Abaxis, który ograniczoną dokładność oznaczeń kompensuje niewielkimi rozmiarami urządzenia i ułatwionym dostępem do analiz. Ma to duże znaczenie na przykład na rynku weterynaryjnym. Obecnie należy oczekiwać ostrego zwiększenia poziomu konkurencji na rynku technik odśrodkowych – premierę nowego aparatu w Korei ma za sobą globalna firma Samsung, przygotowująca się do inwazji na rynek światowy. PZ Cormay S.A. inwestuje w rozwiązania całkowicie nowatorskie, które zaoferują w formacie przyłóżkowym dokładność taką samą lub nawet lepszą od tej oferowanej przez urządzenia laboratoryjne. W odróżnieniu od znanych technik odśrodkowych, technologia rozwijana przez Cormay oparta jest o metodę precyzyjnego odmierzania odczynników i surowicy, zaawansowaną opto-elektroniczną technikę pomiarową oraz unikalny system podawania i separacji próbki, który upraszcza procedurę medyczną do pojedynczej operacji. Prototyp urządzenia realizowanego dla PZ Cormay będzie ukończony już w 2012 roku i będzie opierał się na szeregu światowych zgłoszeń patentowych. 

2011-06-21 Jak wyglądają postępy w negocjacjach ze Spółką z Europy zachodniej, o zamiarze przejęcia której Państwo informowali? Czy Spółce uda się, zgodnie z zapowiedziami, dokonać akwizycji na przełomie czerwca i lipca?
PZ Cormay S.A. sfinalizował przejęcie irlandzkiej spółki z branży, o czym poinformował w raporcie bieżącym nr 25/2011 z dnia 20 lipca 2011 roku. Innovation Enterprise Limited (przejęta spółka) używa marki Audit Diagnostics (www.auditdiagnostics.ie) i jest innowacyjną spółką z branży diagnostyki medycznej, posiadającą szereg patentów w dziedzinie POCT, doświadczony zespół badawczo-rozwojowy oraz rozwiniętą sieć dystrybucji w Azji. Produkty przejętej spółki uzupełniają portfolio PZ Cormay S.A. o unikalne testy diagnostyczne i urządzenia do szybkiego przeprowadzania badań. Powiększenie Grupy Kapitałowej PZ Cormay S.A. o Innovation Enterprise Limited jest zgodne ze strategią Spółki i w ocenie Zarządu Spółki istotnie zwiększa wartość Spółki oraz jej potencjał generowanych wyników finansowych, jak również efektów komercjalizacji rewolucyjnej na skalę światową technologii badań diagnostycznych PZ Cormay S.A., o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 11/2011, 23/2011 i 31/2011. 

2011-04-08 Spółka osiągnęła wycenę rynkową na poziomie 450 mln PLN. Zrobiła to po "cichu"- bez żadnych znaczących komunikatów ze strony spółki. Mam pytanie, czy na rynek dotrą informacje tłumaczące tak wysoką wycenę spółki?
To, czy wycena Spółki jest już wysoka, czy nie, jest jedynie subiektywną oceną każdego inwestora. PZ Cormay S.A. wywiązuje się z obowiązków informacyjnych spółki publicznej, czego efektem są raporty publikowane w systemie ESPI. Pozostałe aktualności, prezentacje i informacje można znaleźć w serwisach internetowych www.pandl.pl oraz www.cormay.pl. Z poważaniem, Tomasz Tuora Prezes Zarządu PZ Cormay S.A. 

2011-04-01 Jaka jest planowana sprzedaż na rok 2011, jaki jest planowany zysk, czy będzie wypłacona dywidenda za rok 2010 >
PZ Cormay S.A. nie opublikował prognoz wyników finansowych za 2011 r. Jeśli chodzi o dywidendę z zysku netto za 2010 r., to Prezes Zarządu PZ Cormay S.A. wielokrotnie sygnalizował za pośrednictwem mediów, że cały zysk zostanie zatrzymany w Spółce. Z poważaniem, Tomasz Tuora Prezes Zarządu PZ Cormay S.A. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu